Hulp in vrijwillig kader

GHSHE:2023:490   (09-02-2023)

nu het maximaal haalbare binnen de ondertoezichtstelling is bereikt ...

RBZWB:2022:8425   21-12-2022

Het Hof gaat niet mee met William Schrikker

GHSHE:2023::66   12-01-2023

Kind verhuisd naar Marokko, Nederlandse rechter bevoegd?

GHARL:2022:10412   (01-12-2022)

OTS helpt niet: niet verlengd

RBDHA:2022       (19-10-2022)

Geen OTS: onvoldoende concrete signalen kinderen

GHSHE:2022:3473   (13-10-2022)

zie ook RBROT:2022:8751   (30-08-2022)  en  RBROT:2022:1168   (15-02-2022)

In de gaten willen houden onvoldoende grond voor ondertoezichtstelling

GHDHA:2022:2157   (13-10-2022)

zie ook RBROT:2021:5169   (27-05-2021) en RBDHA:2021:3138   (22-03-2021) 

Geen contact vader en ondertoezichtstelling

RBZWB:2022:5539   (09-09-2022)

maar zie GHSHE:2022:2492   (21-07-2022)

zie ook RBROT:2022:6045   (11-07-2022)

maar RBROT:2022:5751   (18-05-2022)

Ouders werken mee aan hulpverlening, dus geen ots

RBZWB:2022:4474   (22-07-2022) De GI roept maar wat.

zie ook RBROT:2022:3994  (12-05-2022)  en  RBZWB:2022:1830   (31-03-2022)  en RBROT:2022:1484   (16-02-2022)   en RBZWB:2022:932   (17-02-2022) en  RBROT:2022:1354   (23-02-2022)

Zonder maatregel gaat het beter!

GHARL:2022:7359   (23-08-2022)

Schriftelijke aanwijzing

RBDHA:2022:7596   (30-06-2022)

Geen bedreiging meer: ots niet verlengd

GHSHE:2022:1909   (16-06)

OTS niet verlengd: contraproductief
GHSHE:2022:1756   (02-06-2022)
Geschil uitvoering ots (art. 1:262b BW)
RBMNE:2022:605   (21-01-2022)
OTS bereikt niets: opgeheven

GHSHE:2022:500   (17-02-2022)

Horen van minderjarigen en deskundige benoemd door rechter
PHR:2022:80   (20-01-2022)
Contact tussen ouders en OTS
RBROT:2022:287   (10-01-22)
Het gaat nu goed, William Schrikker heeft daar geen aandeel in
GHSHE:2021:3814   (23--12-2021)
Geen ots: moeder accepteert hulpverlening
GHARL:2021:11365   (09-12-2021)
OTS nog 1 maand; GI heeft te weinig gedaan
GHARL:2021:11179   (30-11-2021)
OTS niet verlengd; GI niet op zitting, ook geen bericht
RBZWB:2021:6277   (10-09-2021)
Vervangende toestemming voor corona-vaccinatie
aaa
Alleen geen contact andere ouder onvoldoende reden ots
GHDHA:2021:1950   (28-09-2021)
Moeder verhuist na scheiding plotseling met de kinderen, hoofdverblijf wordt nu bij de vader
RBGEL:2021:5038   (18-08-2021)
William Schrikker wil ots niet verlengen!
RBDHA:2021:9515   (17-08-2021)
hoge eisen moeten worden gesteld aan de motivering van een omgangsondertoezichtstelling
RBROT:2021:7565   (10-06-2021)
niet in staat zijn om de noodzakelijke hulpverlening te aanvaarden, omdat de GI die niet aanbiedt.
RBROT:2021:7576   (09-06-2021)
William Schrikker zegt dat samenwerking moeizaam verloopt

RVDHA:2021:8228   (20-07-2021)

William Schrikker wordt vervangen
RBDHA:2021:8762   (21-07-2021)
Wat verlopen is kan niet verlengd worden
RBZWB: 2021:4150   (09-08-2021)
Geen ots: hulp wordt vrijwillig aanvaard
GHSHE:2021:2105   (01-07-2021)
Geen verlenging ots

RBDHA:2021:6964   (03-06-2021)

Door William Schrikker gevraagde verlenging ots afgewezen

RBROT:2021:6517   (16-06-2021)

Schriftelijke aanwijzing te vaag: vervallen verklaard
RBROT:2021:6118   (25-06-2021)
Verlopen OTS kan niet verlengd worden: nieuwe OTS nodig
RBROT:2021:5282
GI stap voor stap getoetst bij schriftelijke aanwijzing
RBLIM:2021:4934   (21-05-2021)
Hier gaat OTS niet helpen
GHSHE:2021:1487   (20-05-2021)
Verzoek ondertoezichtstelling afgewezen
RBROT: 2021: 4366  (11-02-2021)
Doorbreking medisch beroepsgeheim
RBGEL:2020:7164   (04-12-2020)
Geen bekrachtiging schriftelijke aanwijzing: niet concreet genoeg
RBDHA:2021:3161   (09-03-2021)
De vader organiseert zelf hulpverlening, OTS niet nodig
RBROT:2021:2683   (12-03-2021)
Geen verlenging OTS voor deze kinderen, geboren 2004 en 2005
RBDHA:2021:2451   (05-03-2021)
RvdK maakt bedreigingen niet concreet
RBDHA:2021:2446   (05-03-2021)
Rechter heeft meer vertrouwen in deze ouders dan RvdK en GI
RBROT:2021:1433   (25-01)
Geen zicht op thuissituatie geen reden verlenging OTS
RBROT:2021:992   (04-02-2021)
Deeltijd-UHP bij OTS
RBDHA:2021:777   (21-01-2021)
Verlenging OTS afgewezen
RBROT:2020:12811   (02-12-2020)
Verlenging OTS afgewezen
RBROT: 2020: 2792  (28-12)-2020
OTS alleen voor omgang? Zeker niet in dit geval
RBROT:2020:12591   (18-12-2020)
Een ots om de hulpverlening te kunnen volgen? Geen denken aan

RBNNE:2021:70   (13-01-2021)

Als dit toch eens navolging mocht krijgen ...
RBZWB:2020:6447   (18-12-2020)
Dit was geen schriftelijke aanwijzing
RBZWB:2020:6094   (06-11-2020)
OTS niet verlengd
GHARL:2020:6915   (03-09-2020)
OTS niet verlengd: GI deed niets
GHSHE:2020:3556   (19-11-2020):
Het gaat goed na jaar ots, dus geen verlenging
RBROT:2020:10229   (28-10-2020)
Verlenging OTS afgewezen
RBROT:2020:9553   (29-09-2020)
Vader zonder gezag geen belanghebbende
GHARL:2020:7786   (29-09-2020)
Geen gronden ondertoezichtstelling
GHDHA:2020:1709   (15-09-2020)
Is de bijzonder curator hier wel voor?
RBROT:2020:7889   (08-09--2020)
GI wil verlenging OTS, rechter wijst niet toe
RBROT:2020:7769   (24-08-2020)
Schriftelijke aanwijzing
RBROT:2020:6989   (03-08-2020)
Verlenging ots alleen voor omgang? Nee.
RBROT:2020:6925   (04-08-2020)
Geen verlenging ots: de moeder zorgt zelf voor hulp voor de kinderen

GHSHE:2020:2578   (13-08-2020)

Geen OTS en geen UHP
RBROT:2020:6650   (09-07-2020)
Ouders hoeven niet gedwongen te worden, dus geen ondertoezichtstelling
RBROT:2020:6184   (30-06-2020)
Op verzoek van de GI wordt omgang met de moeder beperkt en volledig begeleid
GHSHE:2020:1775   (11-06-2020)
Verzoek OTS aangehouden
RBROT:2020:3917   (23-04-2020)
GI vraagt twee maal geen UHP, en dan opeens spoed
RBROT:2020:4389   (15-05-2020)
De kinderrechter beslist dat de GI een IQ-test voor [voornaam van minderjarige] kan laten uitvoeren zonder de toestemming van de moeder
RBMNE:2020:1857   (28-04-2020)
 

Over intelligentie en het verkeerd interpreteren van IQ-test resultaten

Ben Wilbrink heeft het nog eens op een rij gezet: de ontwikkeling van de IQ-test en het ontspoorde denken over intelligentie. Steeds meer onderzoek laat zien dat de uitslag op een intelligentietest sterk beïnvloed wordt door de omstandigheden waarin iemand leeft en leert. Een uitslag op een IQ-test voorspelt maar zeer ten dele hoe iemand zich zal ontwikkelen. We moeten meer oog hebben voor hoe iemand met de voor hem of haar belangrijke omstandigheden om gaat (de adaptieve vaardigheden) en voor processen die het weloverwogen nemen van beslissingen negatief beïnvloeden zoals  tijdsdruk, gebrek aan ondersteuning en stress. Mooi ook dat Wilbrink Alfred Binet de plaats toebedeelt die hem toe komt. Binet wilde kinderen met een leerachterstand vroegtijdig signaleren zodat ze beter onderwijs zouden kunnen krijgen. Hij constateerde dat veel van de kinderen die hij signaleerde geen verstandelijke beperking in engere zin hadden maar dat het onderwijs hen niet op de juiste manier de juiste dingen leerde.  Op de juiste manier de juiste dingen leren zou ook de doelstelling van passend onderwijs moeten zijn. Helaas is de werkelijkheid soms anders.

#intelligentie #onderwijs #LVB

https://van12tot18.nl/intelligentie-in-historisch-perspectief

Opnemen gesprek
  ECLI:NL:GHARL:2019:3475, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.253.407/02   (19-04-2020)
Weer geen gezinsvoogd beschikbaar? Dan OTS voor 3 maanden
RBZWB:2019:4616   (02-10- 2019)
Verlenging ondertoezichtstelling afgewezen

RBROT:2020:3375   (08-04-2020)

Verlenging ondertoezichtstelling afgewezen
GHAMS:2020:834   (10-03-2020)
Via drang naar verzoek ots; kinderrechter wijst af

RBROT:2020:1731   (31-01-2020)

Beperking van de omgang tussen de niet-verzorgende ouder en het kind door de GI

GHARL:2020:1767   (03-03-2020)

Wraking (Hoge Raad)

googelt u HR 2015 3633 en ook PHR 2015 2425

OTS en uhp zijn voor bepaalde tijd; de GI dient steeds te bezien of terugkeer naar huis mogelijk is

googelt u GHSHE 2015 1607

Een gezinsvoogd die zelf onderzoekt of wat in de stukken van de RvdK staat wel klopt? Hulde!

GHSHE:2019:576   (14-02-2019)

Hoge Raad: alleen omgangs-ots als gronden voor ots aanwezig zijn

HR: 2016: 295   (19-02-2016

OTS voor omgang alleen? Dat doen we niet

RBROT:2019:894 (31-01-2019) "Kindvriendelijke" uitspraak

Ruzie ouders geen grond voor OTS

GHAMS:2019:176 (22-01-2019)

Alleen slechte communicatie ouders geen reden OTS

GHAMS:2017:5238

Ouders lastig voor school geen reden verlenging OTS

GHSHE:2018:4661

Hof: geen OTS omdat ouders niet gedwongen hoeven te worden tot hulpverlening; zij hebben deze zelf ingeschakeld

GHDHA: 2018:3352  (28 november 2018)

In raadsrapport onvoldoende gronden OTS, ook in hoger beroep

beschikking
GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling civiel recht
zaaknummer : 200.266.616/01
zaakgegevens rechtbank : C/10/57 1091 / JE RK 19-984
beschikking van de meervoudige kamer van 27 november 2019 inzake
Raad voor de Kinderbescherming,
statutair gevestigd te Eindhoven,
locatie Rotterdam,
verzoeker in hoger beroep,
hierna te noemen: de raad.
tegen
,
wonende te ,
verweerster in hoger beroep,
hierna te noemen: de moeder,
- advocaat mr. A.J.H.M. Hopmans te Rotterdam.

In raadsrapport onvoldoende gronden OTS, ook in hoger beroep

GHARL:2019:6167  (23-07-2019)

Achterhaalde feiten: geen OTS

RBNHO:2019:2766   (20-03-2019)

Sinds rapport RvdK situatie veranderd: geen OTS

(Rechtbank Den Haag 12 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3672)

Sinds verlenging OTS omstandigheden gewijzigd

GHAMS:2019:4663   (17-12-2019)

Leger des Heils wil verlenging OTS om flutreden

GHSHE:2018:1937

GI maakt noodzaak verlenging onvoldoende aannemelijk ... feitenonderzoek!

GHAMS:2018:1123

Hulp wordt aanvaard: einde OTS

GHARL:2019:4093   (07-05-2019)

Hof Den Bosch houdt zich aan de wet: OTS niet verlengd, zorg wordt geaccepteerd

GHSHE:2018:5313  (20 december 2018)

Verlenging OTS in hoger beroep opgeheven: hulpverlening geaccepteerd

GHARL:2018:362

Mag een Schriftelijke Aanwijzing omgang vastleggen na de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321)

RBNHO:2019:746   (10-01-2019)

GI mag bij alleen OTS toch omgang bepalen, vindt deze rechter

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/34940?token=5c6c2d8f6e7972ab83362b0db8b12fac   (18-12-2019)

Hoge Raad over omgang beperken door GI na rechterlijke beslissing

ECLI:NL:HR:2018:2321

Een SA kan door rechter vastgestelde omgangsregeling niet veranderen

googelt u RBROT 2015 5452

Schriftelijke aanwijzing van William Schrikker geheel vervallen

RBROT:2019:4656   21-05-2019

Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard

RBLIM:2018:9532

OTS kost meer dan het opbrengt

RBZWB:2019:5974   (24-12-2019)

OTS bereikt niets: niet verlengen

GHARL:2019:9401   (29-10-2019)

Geen doelen behaald: geen verlenging ots

GHAMS: 2019:3218   (03-09-2019)

GI heeft heel jaar vrijwel niets gedaan: geen verlenging OTS

RBLIM:2018:12445   (20-12-2018)

Verlenging OTS met maar 1 maand: teveel misgegaan

RBOVE:2018:3040    (14 augustus 2018, William Schrikker)

Geschil uitvoering OTS: binnen 6 weken naar de rechter, anders niet-ontvankelijk

RBGEL:2019:1774

Vertrouwenspersoon

RBNNE:2019:2864 (19-04-2019)

Volgens de Rechtbank Gelderland heeft de gezinsvoogd het recht met uw kinderen te praten. (Al kan hij dat niet volgens dr Akkerman.)

RBGEL:2018:5704

Dit ongeboren kind kreeg 30-04-2018 ots, maar 23-10-2018 opgeheven

GHAMS:2018:3892

Dit ongeboren kind krijgt geen ots

RBLIM:2018:9472

De raad heeft naar het oordeel van dit Hof medewerkers in dienst met voldoende deskundige kennis om te kunnen beoordelen of statusvoorlichting wenselijk is voor kind

GHARL:2017:6120

In hoger beroep OTS op verzoek vader omdat kind van 7 niet weet wie zijn vader is

GHARL:2018:4034

OTS niet verlengd, vader in hoger beroep

GHARL:2018:6393

Moeder in hoger beroep tegen OTS; vader wil OTS

GHDHA: 2018:848

Geen gezag? Dan geen partij i.v.m. ots e.d. Of toch wel?

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=468

OTS niet meer nodig voor baby; gezag over drie oudere kinderen kwijt

GHAMS:2018:73

Vervanging GI die opdracht rechter niet uitvoert

RBNNE:2017:5108

Op 1 december 2016 heeft de kinderrechter gedeeltelijke overdracht gezag aan GI niet nodig geoordeeld
De Rechtbank wijst verzoek van de GI om gedeeltelijk gezag voor medische behandeling af

googelt u RBLIM 2016 8682

De enkele mogelijkheid van een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind biedt onvoldoende basis voor de toepassing van de maatregel van ondertoezichtstelling.

googelt u GHSHE 2016 1869

Misschien gaat het in de toekomst wel slecht is geen grond voor ots

googelt u GHARL:2016:199

Her Hof Den Haag verlengt de OTS niet, terwijl de GI een UHP wil gaan vragen.

alle stress van de procedures en conflicten met de jeugdbeschermer en de vader, (de moeder) 
spanningen over andere zaken, zoals de ondertoezichtstelling en de omgangsregeling.(de GI)
Daar waren de moeder en de GI het over eens: spanningen i.v.m. de OTS!

googelt u GHDHA 2015 3584

Het blokkaderecht geblokkeerd

RBDHA 2016 11303

Verlenging OTS i.v.m. omgang vader: ja

GHARL 2017 260

De inbreng van de RvdK is KOG een raadsel.

 

OTS i.v.m. omgang vader: ja

GHARL 2017 2661


Als het onwil van de moeder is geweest, heeft zij zich lelijk in de vingers gesneden.

Verlenging OTS i.v.m. omgang vader: ja

GHAMS 2017 1615

OTS i.v.m. omgang vader; vader overleden; we verzinnen weer iets anders

GHAMS 2017 125

Moeder wil vader geheel buiten spel zetten: grond voor ondertoezichtstelling

googelt u GHDHA 2016 3224

Nu het kind al ruim een half jaar niet naar school gaat doordat de ouders het o.a. over de schoolkeuze niet eens worden, worden zij beiden in het gezag geschorst

ECLI:NL:RBROT:2016:10253

De kinderen gaan niet naar school en het thuisonderwijs schiet te kort

googelt u GHARL 2015 3618

De uitspraak heeft betrekking op uithuisplaatsing, maar is net zo goed een lichtend voorbeeld als het gaat om ots GHDHA:2016:2383

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A2383

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
WAARHEIDSVINDING dus.GHDHA:2016:2383

Gezamenlijk gezag, dat alleen uitgeoefend kan worden onder permanente regie: dat leek de GI wel wat

googelt u GHARL 2015 8619

Wat is de gewone verblijfplaats van het kind?

gogelt u GHARL 2015 6655 en ook GHARL:2021:9356  d.d. 05-10-2021:

5.1

Het hof dient allereerst te beoordelen of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft.

5.2

Het inleidend verzoek van de raad valt binnen het materieel toepassingsgebied van de Verordening 2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (Verordening Brussel II-bis), zoals neergelegd in artikel 1 lid 1 sub b, artikel 1 lid 2 onder a en d en artikel 2 aanhef en onder 7 van deze verordening, aangezien een ondertoezichtstelling de ouderlijke verantwoordelijkheid beperkt. Het formeel toepassingsgebied van Brussel II-bis volgt uit artikel 8 van deze verordening. In dat artikel is bepaald dat, onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 12, ter zake van de ouderlijke verantwoordelijkheid bevoegd zijn de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt, dat wil zeggen het tijdstip waarop het inleidend gedingstuk wordt ingediend.

In deze zaak was dat op 11 maart 2021.

5.3

Brussel II-bis bevat geen definitie van het begrip “gewone verblijfplaats”. Volgens bestendige jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de “gewone verblijfplaats” de plaats die een zekere integratie van het kind in een sociale en familiale omgeving tot uitdrukking brengt. Die plaats moet worden bepaald aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het concrete geval. Daartoe moet onder meer rekening worden gehouden met de duur, de regelmatigheid, de omstandigheden en de redenen van het verblijf op het grondgebied van een lidstaat en van de verhuizing van het gezin naar die staat, de nationaliteit van het kind, de plaats waar en de omstandigheden waaronder het naar school gaat, de talenkennis en de familiale en sociale banden van het kind in die staat. De bedoeling van de met het gezag belaste ouder om zich met het kind in een andere lidstaat te vestigen, waaraan uiting is gegeven door bepaalde tastbare maatregelen zoals de koop of de huur van een woning of de aanvraag voor een sociale woning in de lidstaat van ontvangst, kan een aanwijzing zijn voor de verplaatsing van de gewone verblijfplaats. Voor de verplaatsing van de gewone verblijfplaats naar de lidstaat van ontvangst geldt vooral de wens van betrokkene om daar het permanente of gewone centrum van zijn belangen te vestigen, met de bedoeling daaraan een vast karakter te verlenen. De duur van het verblijf kan bij de beoordeling van de bestendigheid van de verblijfplaats dus slechts een aanwijzing vormen. Bovendien kan de leeftijd van het kind van bijzonder belang zijn. Doorgaans is de omgeving van een jong kind in wezen een familiale omgeving. Voor deze omgeving is of zijn bepalend de persoon of personen bij wie het kind woont, die daadwerkelijk gezag over hem uitoefenen en voor hem zorgen. Daarbij kunnen criteria zoals de redenen voor de verhuizing van de ouders, hun talenkennis en hun geografische en familiale wortels relevant zijn.

5.4

Evenals de kinderrechter en op dezelfde gronden als de kinderrechter, die het hof na eigen onderzoek overneemt, is het hof van oordeel dat de Nederlandse rechter ten tijde van het verzoek in eerste aanleg rechtsmacht toe kwam. Het hof voegt daar het volgende aan toe. [de minderjarige] heeft op 6 maart 2021 Nederland verlaten, terwijl het verzoek in eerste aanleg op 11 maart 2021 is ingediend. De kinderrechter heeft dan ook terecht het verdrag Brussel II-bis heeft toegepast. Inmiddels is bekend dat de moeder en [de minderjarige] in [land1] verblijven. Ter mondelinge behandeling is gebleken dat de ouders het voornemen hadden om op enig moment naar het buitenland ( [land2] of [land1] ) te vertrekken. De vader heeft ter mondelinge behandeling verklaard dat dit vertrek is versneld doordat de raad betrokken raakte. Het hof is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de moeder met [de minderjarige] door de dreiging van de ondertoezichtstelling halsoverkop en zonder voorbereiding zijn vertrokken. Zo heeft [de minderjarige] geen afscheid genomen op school en was er nog geen woonruimte in [land1] geregeld. Onder deze omstandigheden kan het weliswaar zo zijn dat de ouders voornemens waren definitief naar [land1] te verhuizen, maar kan niet worden geoordeeld dat de gewone verblijfplaats van [de minderjarige] al vijf dagen na zijn vertrek buiten Nederland is komen te liggen.

Hoge Raad: is aan de wettelijke vereisten voor ondertoezichtstelling voldaan? benoeming deskundige, maatstaf voor weigering, art. 810a lid 2 Rv.

googelt u : ECLI:NL:PHR:2014:580

Het Hof Den Bosch heft OTS op omdat vader alle contact met GI voor zichzelf en voor kind weigert

googelt u GHSHE 2016 2425

Net doen of er geen ots is, keert zich op den duur tegen je

googelt u RBNHO 2015 889

Het verzoek tot opheffing kan worden gedaan door de stichting die met het toezicht is belast, de met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder

googelt u GHSHE 2015 265

Een gezinsvoogd die bij de rechter verklaart dat de ots overbodig is!!

googelt u GHDHA 2015 2522

De ouders staan open voor hulpverlening, maar blijft dat wel zo?

googelt u GHSHE 2015 2213

Geen eigengebakken gronden ots!

googelt u GHDHA 2015 1084

Een niet gecertificeerde instelling mag geen verzoekschriften indienen

googelt u RBOBR 2015 203

Het Hof Den Haag hief ots op (eigenlijk uitgesproken omdat het met broer slecht ging!) en vernietigde verlenging ots broer

Als uw kind naar buitenschoolse opvang zal gaan, probeer er dan achter te komen of die soms dikke maatjes is met RvdK of Bjz. googelt u GHDHA 2014 2366

De vader is gewelddadig, de moeder tweeslachtig t.o.v. hem: OTS

googelt u GHAMS 2013 4464

De Hoge Raad heeft in 2000 beslist dat een ouder en niet Bjz bepaalt waar een kind woont

www.LJN-nr.AA5523

Niet iedereen mag een diagnose of wat daar voor doorgaat stellen

Bjz mag geen diagnoses laten stellen door anderen dan psycholoog of psychiater

Een gezinsvoogd is geen voogd

Een gezinsvoogd heeft geen gezag over een kind. Het gezag berust nog steeds bij de ouders.

Hoge Raad: De rechter moet het belang van het kind zelfstandig beoordelen

De Hoge Raad heeft in 2003 uitgesproken, dat kinderrechter en hof het belang van het kind zelfstandig moeten beoordelen, en ook moeten kijken naar wat er gebeurd is sinds de beslissing van Bjz.

Eigen advocaat voor kind

Laat uw kind vergezellen door zijn eigen advocaat