Het doel van klachtbehandeling door de raad voor de kinderbescherming

Klachtbehandeling heeft zoals bekend twee doelen:
mogelijkheid voor de organisatie waarover geklaagd wordt tot kwaliteitsverbetering, en herstel van gemaakte fouten.

Klachten bij de raad voor de kinderbescherming

Een klacht gegrond verklaard krijgen is niet simpel.

 

Een klacht indienen? Zo gaan we hiermee om. | Over ons | Raad voor de Kinderbescherming

Jaarverslagen Klachtencommissies Jeugdzorg zijn openbaar

Vraag jaarverslagen op bij de klachtencommissies.

De Nationale Ombudsman

Als u geklaagd hebt volgens de regels kunt u als u nog steeds niet tevreden bent naar de Nationale Ombudsman, mits de klacht niet ouder is dan 1 jaar.

Visie van de Nationale Ombudsman op goede klachtbehandeling in de jeugdzorg

Op 23 maart 2010 is er een rapport verschenen van de NO waarin een "handreiking" gegeven wordt voor goede klachtbehandeling. Als "uw" Bjz niet gewerkt heeft zoals in dit rapport, zou dat een reden kunnen zijn voor weer een klacht!

Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen

Uit deze uitspraak kunt u heel kort lezen waar een NIP-psycholoog o.a. toe verplicht is.

Dien een klacht in bij de beroepsorganisatie van de gedragswetenschapper

NIP en VNO houden er niet van als er uitspraken worden gedaan over ouders en kinderen die men niet zelf heeft gesproken. Een gegrond verklaarde klacht heeft gevolgen voor degene over wie u hebt geklaagd.

Hulp nodig bij het indienen van klachten?

Zie o.a. op deze website de map Contact.

Een klacht indienen: wat kan het mij opleveren, wat kan het mij kosten

Is klagen energieverspilling?

Waar u op moet letten als u een klacht indient

Houd uw klacht zo kort en concreet mogelijk, voorbeelden in bijlages.
Klaag alleen over zaken die u kunt aantonen, anders wordt het het woord van de een tegen het woord van de ander.
Voeg alle relevante stukken bij, bijvoorbeeld een omgangsbeschikking.

Een klacht over Veilig Thuis/Meldpunt kindermishandeling
Het lijkt ons het beste dat u bij VT zelf informeert waar u zijn moet voor een klacht of verdere behandeling van een besluit waar u het niet mee eens kunt zijn