14-01-2020

De KOG nieuwsbrieven staan op deze website.

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

29-03-2022

Privacy

Wij bewaren uw gegevens niet. Dat heeft het vervelende gevolg dat u als u later nog eens belt uw verhaal weer moet doen. Maar privacy is wat waard!

27-07-2023

Sinds 1 januari kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindiging, sinds 1 oktober 2023 bij eerste verzoeken uithuisplaatsing

Op 20 juni hebben wij het ministerie van justitie en veiligheid twee vragen gesteld n.a.v. een artikel in het AD van 9 juni. 
Het ministerie schrijft dat ouders gewoon vrije keuze van advocaat hebben, maar dat er voor "kosteloos" eisen  zijn aan specialisatie advocaten.

11-09-2023

Rapport van de Jeudombudsman van de gemeente Den Haag

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/12424394/1/Gehoord+aan+de+jeugdbeschermingstafel

10-06-2023

Wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Belangrijk daarvoor is het vereenvoudigen van het uitwisselen van gegevens.

10-06-2023

Wetsvoorstel drempelverlaging omgang met grootouders

Wat verandert deze wet? In dit wetsvoorstel wordt de drempel voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken verlaagd. Hierdoor kan een omgangsverzoek eerder in behandeling worden genomen waardoor er bij ongewild contactverlies tussen grootouder en kleinkind gemakkelijker toegang tot de rechter is.

30-06-2023

Gefocust op geld

VN-Kinderrechtenverdrag alleen genoemd in een voetnoot

30-06-2023
26-06-2023

Rapport van de Algemene Rekenkamer

Verantwoordelijke bewindspersonen (de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben hun rol als verantwoordelijke voor het wettelijke stelsel voor jeugdbescherming lange tijd onvoldoende ingevuld. 

28-05-2021

Kinderrechten in Nederland

Ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland’ ingediend

Meer dan 100 maatschappelijke organisaties en deskundigen, waaronder Defence for Children, dienen de ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ in bij het VN-Kinderrechtencomité. In de rapportage uiten we onze zorgen over kinderen in jeugdzorg, armoede, migratie en in het onderwijs. Kinderrechten kunnen niet wachten.  Lees hier de ngo-rapportage.

mede door KOG ondertekend

26-06-2023

Uithuisplaatsingen met politie

 Volgens Karlijn Stals van het Nederlands Jeugdinstituut kan dat bijvoorbeeld al aan de voorkant. Daarmee doelt ze op de communicatie tussen jeugdzorg en ouders

12-02-2023

Reflectierapport Familie- en jeugdrechters

"In beginsel wordt vertrouwd op de juistheid van de informatie van de raad of de GI, ook als de raad of de GI iets anders zegt dan de ouders.”

09-02-2023

Het Nederlands Jeugd Instituut schrijft op 8 februari 2023:

'Meer aandacht voor gezin in jeugdrecht'

8 februari 2023

20-01-2023

Dark Horse heeft aantallen ots op een rij gezet

Eerder berichten wij dat het aantal onder toezicht stellingen sinds  1998 is gestegen met 60 % een stijging van 13.565

We hebben nu van het CBS ook de cijfers vanaf 1990 en is de stijging hoger namelijk 20.606.

Waren er in 1990 nog 11.959 onder toezichtstellingen opgelegd, nu zijn dat er 32.565. Dat is een stijging van 20.606. Bijna 3 keer zoveel in 20 jaar.

Hieronder de cijfers OTS per jaar vanaf 1990:

1990: 11.959
1991: 12.595 + 636
1992: 13.477 +882
1993: 14.909 +1432
1994: 16.238 +1329
1995: 16.777 +539
1996: NB
1997: NB
1998: 19.445
1999: 20.441 +966
2000: 20.955 +514
2001: 20.605 -350
2002: 20.429 -176
2003: 21.415 +986
2004: 22.243 +828
2005: 23.979 +1736
2006: 26.379 +2400
2007: 29.605 +3226
2008: 32.147 +2542
2009: 33.168 +1021
2010: 32.565 - 603

+ stijging met afgelopen jaar / - daling afgelopen jaar.

Bron: CBS (Centraal Bureau  voor de Statistiek)

01-01-2023

Home Start

Home-Start Assen biedt gratis opvoedondersteuning aan gezinnen

Nationale Zorggids

Deze gezinnen worden ondersteund door getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Home-Start is er voor vragen, ondersteuning, het uitbreiden van ...

 

  1-20 van de 79