14-01-2020

De KOG nieuwsbrieven staan op deze website.

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

29-03-2022

Privacy

Wij bewaren uw gegevens niet. Dat heeft het vervelende gevolg dat u als u later nog eens belt uw verhaal weer moet doen. Maar privacy is wat waard!

05-06-2023

Busje in Gouda voor JB West dat uitnodigt klachten over jeugdzorg te melden


facebook_1685903675061_7071192527923837008.jpg


www.youtube.com/watch?v=l90ZCaoiDn4
 

12-02-2023

Reflectierapport Familie- en jeugdrechters

"In beginsel wordt vertrouwd op de juistheid van de informatie van de raad of de GI, ook als de raad of de GI iets anders zegt dan de ouders.”

09-02-2023

Het Nederlands Jeugd Instituut schrijft op 8 februari 2023:

'Meer aandacht voor gezin in jeugdrecht'

8 februari 2023

20-01-2023

Dark Horse heeft aantallen ots op een rij gezet

Eerder berichten wij dat het aantal onder toezicht stellingen sinds  1998 is gestegen met 60 % een stijging van 13.565

We hebben nu van het CBS ook de cijfers vanaf 1990 en is de stijging hoger namelijk 20.606.

Waren er in 1990 nog 11.959 onder toezichtstellingen opgelegd, nu zijn dat er 32.565. Dat is een stijging van 20.606. Bijna 3 keer zoveel in 20 jaar.

Hieronder de cijfers OTS per jaar vanaf 1990:

1990: 11.959
1991: 12.595 + 636
1992: 13.477 +882
1993: 14.909 +1432
1994: 16.238 +1329
1995: 16.777 +539
1996: NB
1997: NB
1998: 19.445
1999: 20.441 +966
2000: 20.955 +514
2001: 20.605 -350
2002: 20.429 -176
2003: 21.415 +986
2004: 22.243 +828
2005: 23.979 +1736
2006: 26.379 +2400
2007: 29.605 +3226
2008: 32.147 +2542
2009: 33.168 +1021
2010: 32.565 - 603

+ stijging met afgelopen jaar / - daling afgelopen jaar.

Bron: CBS (Centraal Bureau  voor de Statistiek)

01-01-2023

Home Start

Home-Start Assen biedt gratis opvoedondersteuning aan gezinnen

Nationale Zorggids

Deze gezinnen worden ondersteund door getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Home-Start is er voor vragen, ondersteuning, het uitbreiden van ...

 

23-12-2022

SKJ

  1. Wie/welke instantie houdt toezicht op het functioneren van de SKJ?
  2. Door wie/welke instantie is de SKJ geautoriseerd om tuchtrechtspraak te plegen?
17-12-2022

15 december verzonden brief namens minister Weerwind aan donateur KOG

"Het gaat om de meest kwetsbare gezinnen en kinderen in onze samenleving waarbij de overheid ingrijpt omdat er serieuze zorgen zijn over de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen."
De minister heeft het nog niet begrepen. Was het maar zo!

14-12-2022

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. ISBN 978-94-6129-119-6
prijs € 15,03.

08-10-2020

(oktober 2020): Kinderen van de staat, Hélene van Beek, 20 euro

 botheid en arrogantie van jeugdzorgorganisaties

17-01-2020

Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen

Bron: RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de  ...

13-01-2020

Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Baat het niet, dan schaadt het wel, ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

bron: BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

24-07-2021

Kamervragen van het lid Peters (CDA) over stilgehouden rapport; zijn boek Zorgen over de jeugdzorg (12,50)

Vraag 4 Kan ook worden bevestigd dat «hierdoor jaarlijks bij vele tientallen en wellicht enkele honderden gezinnen op basis van foutieve informatie vergaande interventies worden gedaan, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen»?

11-11-2022

Toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming

/www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming

03-11-2022

Niet geplaatst in Trouw over conclusie CBS

Foei CBS! Foei Trouw!

Trouw van 2 november  heeft artikel Toeslagenaffaire leidde niet tot extra uithuisplaatsingen. Hierin valt mij op:
1) Voordat de fiscus zich met hen ging bemoeien had ruim 3 procent … al te maken met een kinderbeschermingsmaatregel. Ja, dus?!
2) Zo is 48 procent van de gedupeerde gezinnen een eenoudergezin. Ja, dus?!
3) Ook kwam er … maandelijks minder geld binnen dan. Ja, dus?!
4) gedupeerde ouders vaker jonger bij de geboorte. Ja, dus?!

DUS geen extra uithuisplaatsingen?! Deze kenmerken vergroten de kans op een terechte uithuisplaatsing, maar grotere kans is niet hetzelfde als terechte maatregel. En Trouw plaatst dat zonder commentaar?

Truus Barendse, Haarlem

  1-20 van de 71