29-03-2022

Privacy

Wij bewaren uw gegevens niet. Dat heeft het vervelende gevolg dat u als u later nog eens belt uw verhaal weer moet doen. Maar privacy is wat waard!

14-01-2020

De KOG nieuwsbrieven staan op deze website, donateurs ontvangen een papieren nieuwsbrief.

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u geen papieren nieuwsbrief.

07-02-2024

Meldbriefprocedure

Ouders krijgen een brief waarop ze moeten reageren als ze een zitting willen.
Zie op deze website Jurisprudentie uithuisplaatsing .

05-02-2024

Op 31 januari 2024 is een belangrijk rapport verschenen

'Rechtspositie ouders en jeugd moet beter' - Binnenlands Bestuur

Binnenlands Bestuur

Ouders en kinderen die te maken krijgen met jeugdzorg voelen zich machteloos omdat zij onvoldoende informatie krijgen van de betrokken instanties.

27-07-2023

Sinds 1 januari 2024 kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindiging, sinds 1 oktober 2023 ook bij eerste verzoeken uithuisplaatsing

Op 20 juni hebben wij het ministerie van justitie en veiligheid twee vragen gesteld n.a.v. een artikel in het AD van 9 juni. 
Het ministerie schrijft dat ouders gewoon vrije keuze van advocaat hebben, maar dat er voor "kosteloos" eisen  zijn aan specialisatie advocaten.

10-06-2023

Wetsvoorstel drempelverlaging omgang met grootouders

Wat verandert deze wet? In dit wetsvoorstel wordt de drempel voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken verlaagd. Hierdoor kan een omgangsverzoek eerder in behandeling worden genomen waardoor er bij ongewild contactverlies tussen grootouder en kleinkind gemakkelijker toegang tot de rechter is.

08-10-2020

(oktober 2020): Kinderen van de staat, Hélene van Beek, 20 euro

 botheid en arrogantie van jeugdzorgorganisaties

09-11-2023

Of je kind uit huis wordt geplaatst hangt vooral af van toevallige medewerker jeugdzorg

https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschap-tegen-jeugdzorg-1

11-09-2023

Rapport van de Jeudombudsman van de gemeente Den Haag

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/12424394/1/Gehoord+aan+de+jeugdbeschermingstafel

10-06-2023

Wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Belangrijk daarvoor is het vereenvoudigen van het uitwisselen van gegevens.

30-06-2023
26-06-2023

Rapport van de Algemene Rekenkamer

Verantwoordelijke bewindspersonen (de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben hun rol als verantwoordelijke voor het wettelijke stelsel voor jeugdbescherming lange tijd onvoldoende ingevuld. 

28-05-2021

Kinderrechten in Nederland

Ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland’ ingediend

Meer dan 100 maatschappelijke organisaties en deskundigen, waaronder Defence for Children, dienen de ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ in bij het VN-Kinderrechtencomité. In de rapportage uiten we onze zorgen over kinderen in jeugdzorg, armoede, migratie en in het onderwijs. Kinderrechten kunnen niet wachten.  Lees hier de ngo-rapportage.

mede door KOG ondertekend

26-06-2023

Uithuisplaatsingen met politie

 Volgens Karlijn Stals van het Nederlands Jeugdinstituut kan dat bijvoorbeeld al aan de voorkant. Daarmee doelt ze op de communicatie tussen jeugdzorg en ouders

  1-20 van de 80