Wetsvoorstel drempelverlaging omgang met grootouders

 

 

https://www.stichtingkog.info/media/20230610_tk-wetsvoorstel-drempelverlaging-omgang-grootouders_(1).pdf

Zie de map Correspondentie


FJR juli 2023 schrijft: "Volgens de huidige nationale rechtspraak zijn grootouders slechts ontvankelijk in hun verzoek als -...- er meer is dan een gebruikelijk contact met de kleinkinderen. ... " Zie RBROT:2022:10610: "Omdat het volgen van nationale jurisprudentie ervoor zou zorgen dat grootouders met een gewone grootouder-kleinkind relatie geen toegang hebben tot de rechtbank voor het vragen van omgang, hetgeen ongewenst wordt geacht en in strijd met hogere rechtspraak is, toetst de rechtbank aan het EHRM-criterium. De grootouders worden ontvankelijk verklaard."