Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Contact
<< vorige pagina   
print pagina
 

U wordt donateur door minimaal € 20,- over te maken op: 

bankrekening NL 35 INGB 0009634691 
t.n.v. Stichting KOG


KOG is een stichting door en voor gewone ouders en grootouders in contact met jeugdzorg. Ouders ervaren jeugdzorg soms als hulp, maar vaak ook als bedreiging. Ouders voelen zich verdachte en weten niet wat zij kunnen verwachten. Hoe moeten ze zich opstellen? Wat is verstandig en wat juist helemaal niet? KOG wil deze ouders ondersteunen en adviseren.

U kunt ons bellen (niet op zondag) of mailen.
Bij het ONDERWERP vermeldt u KOG-site, dit om te voorkomen dat uw mail ongelezen wordt weggeklikt uit angst voor een virus.
Als u belt en u kunt een antwoordapparaat inspreken, laat u daar dan alleen een vast nummer achter. Vertel niet een heel verhaal, en geef geen 06-nummer.

Wij informeren en adviseren, kijken als u dat wilt uw brieven na, schrijven op uw uitdrukkelijk verzoek voor u, maar dan gaat de brief naar u en u ondertekent en verstuurt: het blijft altijd uw eigen brief.

U betaalt nooit iets, alleen reiskosten als er reiskosten voor u als donateur zijn gemaakt.Truus Barendse (secretaris KOG); informatie over ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing (UHP); mail uw vraag of telefoonnummer voor terugbellen: kog@upcmail.nl .
U wordt teruggemaild of gebeld.

Ploni van Berkel (bestuurslid KOG); vanaf dinsdag 28 juli tot en met donderdag 10 september niet beschikbaar voor KOG.

Harry Berndsen; U kunt uw vraag of opmerking over jeugdzorg en/of Raad voor de Kinderbescherming (en uw telefoonnummer) op dit e-mailadres plaatsen:  pmtg@kpnmail.nl.   U wordt teruggemaild of gebeld.   


Ada Busman; speciaal voor problemen door WSG met OTS of UHP: 0180-682528 (wisselende tijden),  adabusman@hotmail.com  . Tot nader bericht niet beschikbaar.

Alfred Groenen; jurist, ervaringsdeskundige, penvoerder SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg, en voorz. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg; recente praktijkervaring met OTS, klachtenprocedures (Medisch Tuchtcollege & SKJ), en de Raad v.d. Kinderbescherming. 06-83195349 / agroenen@gmail.com . Spreek geen voicemail in, maar stuur een sms. Also fluent in English.


Alice Jansen (voorzitter KOG); Veilig Thuis (het vroegere AMK): alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56 (wisselende tijden). 

Geke Kamst; ondertoezichtstelling, klachten: jeugdzorgzorgen@outlook.com, 0683164207. tussen 9 en 13 uur op woensdag en vrijdag. Henk Preuter (penningmeester KOG); informatie over OTS en UHP: 057 5 57 11 12  (wisselende tijden).
 

Johannes de Waard; Hulp bij contact met Veilig Thuis, JZ en  RvdK voor mensen die krachtig juridisch verweer willen bieden; ondersteuning bij zittingen van de kinderrechter als bestuursrechter. 

Tel: 0638-727-996, laat bij geen gehoor uw nummer achter en u wordt bunnen 24 uur terug gebeld,

mailen kan ook naar: sparrowcrewing@gmail.com .  (niet copy-paste, dat werkt niet bij dit adres)
 

Robert de Wijs; praktijkervaring met scheiding, OTS, aangiften bij de politie en klachtenprocedures bij o.a. het SKJ.

robert.dewijs@eclipso.nl / 06-40378852 (maandag, dinsdag, vrijdag van 19:00 - 20:30 en zaterdag van 11:00-16:00)
Voor mensen die makkelijker Arabisch of Tamazight spreken: Amina El Boukamiri; amina.boukamiri@hotmail.com

Voor scheiding en omgang: al.boisleduc@yahoo.com

Ben van Drosthagen; webbeheerder mailkog@ziggo.nl