Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Contact
<< vorige pagina   
print pagina
 

U wordt donateur door minimaal € 20 over te maken op: 

bankrekening NL 35 INGB 0009634691 
t.n.v. Stichting KOG


KOG is een stichting door en voor gewone ouders en grootouders in contact met jeugdzorg. Ouders ervaren jeugdzorg soms als hulp, maar vaak ook als bedreiging. Ouders voelen zich verdachte en weten niet wat zij kunnen verwachten. Hoe moeten ze zich opstellen? Wat is verstandig en wat juist helemaal niet? KOG wil deze ouders ondersteunen en adviseren.

U kunt ons bellen (niet op zondag) of mailen.
Bij het ONDERWERP vermeldt u KOG-site, dit om te voorkomen dat uw mail ongelezen wordt weggeklikt uit angst voor een virus.
Als u belt en u kunt een antwoordapparaat inspreken, laat u daar dan alleen een vast nummer achter. Vertel niet een heel verhaal, en geef geen 06-nummer.

Wij informeren en adviseren, kijken als u dat wilt uw brieven na, schrijven op uw uitdrukkelijk verzoek voor u, maar dan gaat de brief naar u en u ondertekent en verstuurt: het blijft altijd uw eigen brief.


Truus Barendse (secretaris KOG); informatie over ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing (UHP); mail uw vraag of telefoonnummer voor terugbellen: kog@upcmail.nl  U wordt teruggemaild of gebeld.

Ploni van Berkel (bestuurslid KOG); informatie over Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en OTS: ploni@robbers.tv;  bij het onderwerp KOG-site vermelden. Telefoon dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur. 06 12 697 118. Uitsluitend e-mail of telefoon. 
 

Harry Berndsen; U kunt uw vraag of opmerking over jeugdzorg en/of Raad voor de Kinderbescherming (en uw telefoonnummer) op dit e-mailadres plaatsen:  pmtg@kpnmail.nl.   U wordt teruggemaild of gebeld.   


Ada Busman; speciaal voor problemen door WSG met OTS of UHP: 0180-682528 (wisselende tijden),  adabusman@hotmail.com .

Alfred Groenen; recente praktijkervaring OTS, klachtenprocedures, Bureau Jeugdzorg, en de Raad. Vertegenwoordiger van de Groep van 18+ m.b.t. het project Waarheidsvinding/Feitenonderzoek in de jeugdzorgketen. 06-83195349 / agroenen@gmail.com. Spreek geen voicemail in maar stuur een sms. Also fluent in English.


Alice Jansen (voorzitter KOG); Veilig Thuis (het vroegere AMK): alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56 (wisselende tijden). 
 Niet beschikbaar voor KOG van 20 november tot 3 december.

Geke Kamst; ondertoezichtstelling, klachten: jeugdzorgzorgen@outlook.com, 06-87904451 (maandag- en woensdagochtend)Henk Preuter (penningmeester KOG); informatie over OTS en UHP: 057 5 57 11 12  (wisselende tijden).


Voor mensen die makkelijker Arabisch of Tamazight spreken: Amina El Boukamiri; amina.boukamiri@hotmail.com

Voor scheiding en omgang: al.boisleduc@yahoo.com

Ben van Drosthagen; webbeheerder mailkog@ziggo.nl