KOG is een stichting door en voor gewone ouders en grootouders in contact met jeugdzorg. Ouders ervaren jeugdzorg soms als hulp, maar vaak ook als bedreiging. Ouders voelen zich verdachte en weten niet wat zij kunnen verwachten. Hoe moeten ze zich opstellen? Wat is verstandig en wat juist helemaal niet? KOG wil deze ouders ondersteunen en adviseren.

U wordt donateur door minimaal € 20,- over te maken op: 

IBAN NL 35 INGB 0009634691 

t.n.v. Stichting KOG

Contact

U kunt ons:

 • bellen (niet op zondag)
 • mailen voor advies of ondersteuning.

Mailen

Bij het ONDERWERP vermeldt u KOG-site. Dit om te voorkomen dat uw mail ongelezen wordt weggeklikt uit angst voor een virus.

Bellen

Als u belt en u kunt een antwoordapparaat inspreken, laat u daar dan alleen een vast nummer achter. Vertel niet een heel verhaal, en geef geen 06-nummer.

Wij informeren en adviseren, kijken als u dat wilt uw brieven na, schrijven op uw uitdrukkelijk verzoek voor u, maar dan gaat de brief naar u en u ondertekent en verstuurt: het blijft altijd uw eigen brief.

U betaalt nooit iets, alleen reiskosten als er reiskosten voor u als donateur zijn gemaakt.

 • Truus Barendse (secretaris KOG); informatie over ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing; mail uw vraag of telefoonnummer voor terugbellen: kog@upcmail.nl . U wordt teruggemaild of gebeld.
 • Harry Berndsen; U kunt uw vraag of opmerking over jeugdzorg en/of Raad voor de Kinderbescherming (en uw telefoonnummer) op dit e-mailadres plaatsen:  pmtg@kpnmail.nl . U wordt teruggemaild of gebeld. 
 • Judith Bouman: ervaringsdeskundige; bekend met diverse vormen van hulpverlening. Specialiteit is dossiervorming en hulp bij klachtenprocedures.  judith.bouman@hotmail.com; ma. avond, di. avond en vrijdag de hele dag 06-34837319 
 • Alfred Groenen: jurist, ervaringsdeskundige, penvoerder van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg, en tot 2 september 2021* voorzitter van de Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg; recente praktijkervaring met OTS, klachtenprocedures (Medisch Tuchtcollege & SKJ), en de Raad v.d. Kinderbescherming. 06-83195349 / agroenen@gmail.com . Spreek geen voicemail in, maar stuur een sms. Also fluent in English. Tijdelijk alleen voor problemen in Limburg. *: De CR van BJL is per 2 september ontbonden doch deze beslissing is aangevochten.

 • Alice Jansen (voorzitter KOG); mijn advisering betreft alleen het Veilig Thuis onderzoek . U krijgt uitleg over de procedure. Ik spreek veel ouders en weet wat u allemaal tegen kan komen. Ik geef ouders tips wat wel en niet te doen. Vertel wat de valkuilen zijn en hoe u die omzeilt. Ik probeer ouders emotioneel te steunen. U kunt mij tijdens het hele Veilig Thuis onderzoek raadplegen. Graag eerst contact opnemen voor u met Veilig Thuis belt of een gesprek aangaat.Bellen kan tussen 9.00 en 21.00 uur, maar niet op zondag.  alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56. 
 • Geke Kamst; ervaringsdeskundige grootouder (Drenthe) te bereiken op: hgrk60@gmail.com of bellen, of WA sturen op maandag en woensdag tussen 9 en 13 uur op 00316 13 84 65 00 
 • Henk Preuter (penningmeester KOG); informatie over OTS en UHP: 057 5 57 11 12  (wisselende tijden).
 • Catharina-Amalia Raes (Belg): Ik ben de partner van een Nederlandse man die in een zware vechtscheiding verwikkeld zit waarbij jeugdzorg betrokken is. Om die reden bied ik graag een luisterend oor en advies. 
  Ik ben professioneel deskundig op het gebied van stalking, vechtscheiding, omgaan met narcisten, diverse trauma’s en traumaverwerking. Ook heb ik onderhand ervaring met de filosofie van jeugdzorg en de daarin best aan te nemen houding. Verder kan ik u adviseren over de beste manier om zich te gedragen bij een (politionele)ondervraging. Voor contact graag  een e-mail sturen naar catharina_amalia@msn.com met opgave van uw telefoonnummer met vermelding van de tijd dat u NIET bereikbaar bent. 
  Ik zal u binnen de 5 dagen contacteren. Let wel: ik bel u met een anoniem nummer! 

 • Robert de Wijs; Praktijkervaring met wat niet te doen tijdens een scheiding. Ik kan van buitenaf meekijken welke stappen je gezet hebt, hoe dit is uitgepakt en of andere acties handiger zouden kunnen zijn. Probeer jeugdzorg buiten de deur te houden door samen met je ex tot oplossingen te komen. Via telefoon, Signal of Whatsapp. 06-40378852 (maandag, dinsdag, woensdag van 19:00 - 20:30 en zaterdag van 11:00-16:00)

 • Amina El Boukamiri; amina.boukamiri@hotmail.com , voor mensen die moeite hebben met Nederlands en makkelijker Arabisch of Tamazight spreken.

Ben van Drosthagen
Webbeheerder mailkog@ziggo.nl