KOG is een stichting door en voor gewone ouders en grootouders in contact met jeugdzorg. Ouders ervaren jeugdzorg soms als hulp, maar vaak ook als bedreiging. Ouders voelen zich verdachte en weten niet wat zij kunnen verwachten. Hoe moeten ze zich opstellen? Wat is verstandig en wat juist helemaal niet? KOG wil deze ouders ondersteunen en adviseren.

U wordt donateur door minimaal € 20,- over te maken op: 

IBAN NL 35 INGB 0009634691 

t.n.v. Stichting KOG

Contact

U kunt ons:

  • bellen (niet op zondag)
  • mailen voor advies of ondersteuning.

Mailen

Bij het ONDERWERP vermeldt u KOG-site. Dit om te voorkomen dat uw mail ongelezen wordt weggeklikt uit angst voor een virus.

Bellen

Als u belt en u kunt een antwoordapparaat inspreken, laat u daar dan alleen een vast nummer achter. Vertel niet een heel verhaal, en geef geen 06-nummer.

Wij informeren en adviseren, kijken als u dat wilt uw brieven na, schrijven op uw uitdrukkelijk verzoek voor u, maar dan gaat de brief naar u en u ondertekent en verstuurt: het blijft altijd uw eigen brief.

U betaalt nooit iets, alleen reiskosten als er reiskosten voor u als donateur zijn gemaakt.

  • Truus Barendse (secretaris KOG); informatie over ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing; mail uw vraag of telefoonnummer voor terugbellen: kog@upcmail.nl . U wordt teruggemaild of gebeld.
  • Harry Berndsen; U kunt uw vraag of opmerking over jeugdzorg en/of Raad voor de Kinderbescherming (en uw telefoonnummer) op dit e-mailadres plaatsen:  pmtg@kpnmail.nl . U wordt teruggemaild of gebeld. 
  • Alfred Groenen: Alfred Groenen: jurist, ervaringsdeskundige, penvoerder van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg, en vanaf 19 april 2019 tot 2 september 2021 voorzitter van de Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg; recente praktijkervaring met OTS, klachtenprocedures (Medisch Tuchtcollege & SKJ), en de Raad v.d. Kinderbescherming. Ook uitgebreide ervaring met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 en Medezeggenschapsregelingen (tussen cliëntenraden en instellingen). Op 1 maart 2023 heeft Groenen het initiatief genomen om een massaclaim te starten tegen jeugdzorg, o.a. wegens schending van internationale verdragen en het stelselmatig weigeren om te voldoen aan wettelijk verplicht feitenonderzoek bij ingrijpende jeugdzorgbeslissingen (OTS/UHP): zie https://www.massaclaimjeugdzorg.nl. Groenen is bereikbaar via: Tel.nr.: 06-83195349 / e-mail: agroenen@gmail.com . Spreek geen voicemail in, maar stuur een whatsapp bericht. Also fluent in English. Tijdelijk alleen voor problemen in Limburg. 

  • Alice Jansen (voorzitter KOG); mijn advisering betreft alleen het Veilig Thuis onderzoek . U krijgt uitleg over de procedure. Ik spreek veel ouders en weet wat u allemaal tegen kan komen. Ik geef ouders tips wat wel en niet te doen. Vertel wat de valkuilen zijn en hoe u die omzeilt. Ik probeer ouders emotioneel te steunen. U kunt mij tijdens het hele Veilig Thuis onderzoek raadplegen. Graag eerst contact opnemen voor u met Veilig Thuis belt of een gesprek aangaat.Bellen kan tussen 9.00 en 21.00 uur, maar niet op zondag.  alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56.  
  • Henk Preuter (penningmeester KOG); informatie over OTS en UHP: 057 5 57 11 12  (wisselende tijden).
  • Amina El Boukamiri; amina.boukamiri@hotmail.com , voor mensen die moeite hebben met Nederlands en makkelijker Arabisch of Tamazight spreken.

Ben van Drosthagen
Webbeheerder mailkog@ziggo.nl