Het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:
Stichting Passage, dhr Sipke Baarsma, Muzenplein 113, Den Haag, passage@stichtingpassage.eu website: http://www.stichtingpassage.eu
Stichting Vader Kennis Centrum, secretariaat@vaderkenniscentrum.nl ; website: https://vaderkenniscentrum.nl/
Stichting KOGkog@upcmail.nl ; website: https://www.stichtingkog.info/
Belangenvereniging IKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), info@bvikz.nl ; website: http://bvikz.nl


www.akj.nl
Kinderen hebben altijd recht op een vertrouwenspersoon. Als zij zelf bellen krijgen zij binnen 2 dagen een vertrouwenspersoon. Geen wachtlijst voor kinderen!https://www.ouderscentraal.nl

www.rechtspraak.nl  

Als u zich abonneert op de gratis nieuwsbrief, ontvangt u wekelijks jurisprudentie op alle rechtsgebieden, dus ook jeugdzorg. 
 

www.pleeggrootouders.nl
ook voor informatie over pleegzorgvergoeding


 
www.ouders.nl  
Ouders on line. Heel veel informatie over alle onderwerpen i.v.m. ouders en kinderen.
Nuchtere kijk op jeugdzorg. Ouders zijn nu eens niet onbetrouwbare amateurs.
Bekijkt u bijvoorbeeld aflevering 14 februari 2009 over het Elektronisch Kinddossier en 15 mei 2009 over de schoolarts. Vergeet ook niet aflevering 7 november 2011 te lezen over het Elektronisch Kinddossier dat nu vermomd is met een andere naam: DD JGZ. Aflevering 27 februari 2012 geeft uitgebreide informatie over het DD JGZ, en voorbeeldbrieven als u wilt inzien of niet geregistreerd wilt worden maar het consultatiebureau uitsluitend wilt gebruiken voor de gezondheid van uw kind.
In Ouders on line van 27 februari 2012 stonden de volgende websites:
www.ddjgz.nl
Uitleg over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
www.mijnprivacy.nl
Dossier JGZ van het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp).
wetten.overheid.nl
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
www.scoop.it
Overzicht van actuele informatie over kinderen en privacy, verzameld door Justine Pardoen, hoofdredacteur Ouders Online.
digitaaldossiernee.wordpress.com
Weblog over digitale dossier-vorming door de staat, vanuit het perspectief van ouders, door organisatiesocioloog Annelies Blom.
In De digitale schaduw van Dimitri Tokmetzis staat op pag. 94: "Het webmagazine Ouders on Line verzamelt ook al lange tijd verhalen van ouders die onterecht met Bureau Jeugdzorg in botsing zijn gekomen."
Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe informatie op Ouders Online kunt u wekelijks de gratis nieuwsbrief ontvangen. Zie https://www.ouders.nl/forms/ja_graag.htm
Tevreden over Ouders Online? Word donateur.
 
 
 
 

Nieuw aanvraagnummer Eigen Kracht-conferenties

telefoonnummer voor alle aanvragen in heel Nederland

landelijk telefoonnummer voor het direct aanvragen van een Eigen Kracht-conferentie. U kunt vragen stellen over de mogelijkheden van een conferentie voor u zelf, een naaste bekende of een cliënt, over mogelijkheden voor financiering in uw gemeente of u kunt voorkeuren aangeven voor bijvoorbeeld de Eigen Kracht-coordinator.

 

Het telefoonnummer is dagelijks, ook 's avonds en in het weekend, bereikbaar voor het aanvragen van een Eigen Kracht-conferentie. Het nummer is 085- 049 85 64.
www.eigen-kracht.nl  


Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten; hierbij zijn ook advocaten aangesloten die namens uw kind willen optreden. htt//vnja.nl   


 

Peter Prinsen

http://peterprinsen.nl   Heel veel informatie op de website.


 

www.lvt.nl
Thuiszorgmedewerkers richten soms veel narigheid aan door dingen te doen die zij niet kunnen en van hun organisatie vaak niet mogen.www.onderwijsklachten.nl
Als u problemen krijgt doordat een leerplichtambtenaar niet van feiten houdt, belt u dan de Narionale ombudsman. Hij komt in actie!ww.nationaleombudsman.nl
Als u alles hebt geprobeerd wat er te doen valt aan klachten indienen en u bent nog steeds niet tevreden, kunt u de No schrijven als de klacht inmiddels niet ouder is dan 1 jaar.
Als u problemen hebt gekregen door een leerplichtambtenaar die een loopje met de feiten heeft genomen, is het de moeite waard meteen de No te bellen.

www.kinderombudsman.nl
Hierop o.a. de eerste Kinderrechtenmonitor, samengesteld in opdracht van de Universiteit Leiden en het Sociaal Cultureel Planbureau.
https://www.dekinderombudsman.nl/92/veelgestelde-vragen/.
www.bigregister.nl
Website van het BIG-register (afdeling van het Ministerie van VWS). Registratie bij het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg garandeert deskundigheid van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, tandartsen, psychotherapeuten, gezondheidszorg-psychologen, en geeft een klachtmogelijkheid. Als een bureau jeugdzorg u wil laten onderzoeken door een niet-geregistreerd gedragswetenschapper, is het nuttig aan hem/haar te vragen of hij daartoe bevoegd en bekwaam is. Als u wel meewerkt, let dan extra op uw woorden.


www.nvo.nl
Leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen werken soms voor de bureaus jeugdzorg. Het tuchtrecht van de vereniging biedt kaders voor hun werk.


www.psynip.nl
Dat iemand lid is van het Nederlands Instituut van Psychologen zegt niets, want een eerstejaars-student psychologie kan al lid worden. Toch vindt soms iemand het nodig zelfs op zijn website te zetten dat hij NIP-lid is terwijl dat niet waar is. Hij valt dan dus niet onder het tuchtrecht van het NIP. Even controleren bij het NIP: 020 4106222. De themadossiers regelmatig raadplegen: wordt steeds geactualiseerd.
www.psynip.nl/themadossiers/jeugdwet


https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/keteninfantiliteitinjeugdzorg