Informatiepunt over jeugdzorg

voor Kinderen Ouders Grootouders

KOG is een totaal onafhankelijke vrijwilligersorganisatie.

 

KOG ontvangt geen subsidie van een ministerie, provincie of instelling.

Alle activiteiten worden dus verricht door mensen die daar niets voor betaald krijgen.

Dit betekent dat wij weinig geld nodig hebben. 


KOG is een landelijke stichting door en voor:

(groot)ouders van een onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst kind

ouders van een weggelopen kind

ouders die bang zijn dat dit gaat gebeuren

Opgericht als vereniging op 11-10-1990. Sinds 01-08-2003 stichting

Wat is onze hulp in de praktijk:

 • Verhaal aanhoren.
 • Geruststellen: dit komt heel veel voor. Dit maakt u niet tot een slechte ouder.
 • Aangeven wat ouders te wachten staat.
 • Valkuilen aangeven: word niet boos; ga niet overal op in; vertel niet alles over jezelf; houd je doel voor ogen.
 • U hebt in principe recht op inzage / kopie van het dossier. Neem geen genoegen met vage antwoorden.
 • Voer een gesprek nooit alleen. Mogelijk opnemen van gesprek?
 • U "moet" niks. Afgedwongen toestemming is geen toestemming. Toestemming kan je altijd weer herroepen.
 • In crisistijden is dagelijks contact geen uitzondering.

Waarom adviseren wij bij seksueel misbruik geen aangifte te doen? Keert zich vaak tegen de ouder zelf. Onbegrijpelijk advies voor wie dit niet heeft meegemaakt.

Een voorbeeld: een moeder (verpleegkundige) die aangifte had gedaan van misbruik tijdens haar afwezigheid met als resultaat uithuisplaatsing van de twee kinderen. De ouders hadden de kinderen immers niet kunnen beschermen?! Het gezin woont nu met hun jongste kind in een ander land voor de zekerheid. Het was niet de eerste keer dat KOG een dergelijk verhaal hoorde.

De politie neemt altijd contact op met jeugdzorg als ze te maken hebben gehad met mensen of een woning waar kinderen zijn.

Wij hebben u nodig

Als u ons zelf niet nodig hebt maar ons wel een warm hart toedraagt, is iedere donatie welkom. Vermeldt u dan 'eenmalige gift'. U wordt donateur door minimaal € 20,- over te maken op: bankrekening NL 35 INGB 0009634691 t.n.v. Stichting KOG. Wilt u zich aanmelden als donateur?

KLIK HIER

KOG is een landelijke stichting door en voor:

 • (groot)ouders van een onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst kind
 • ouders van een weggelopen kind
 • ouders die bang zijn dat dit gaat gebeuren

Opgericht als vereniging op 11-10-1990. Sinds 01-08-2003 stichting.

Vandaag, 1 maart, komt om circa 13:00 de website online met meer informatie: http://massaclaimjeugdzorg.nl/
 

Laatste publicaties

N.B. KOG bewaart uw gegevens niet.

25-04-2022

KOG bewaart uw gegvens niet. Dat betekent dus dat het kan gebeuren dat u uw verhaal voor een tweede keer moet doen. Want tussen de vorige keer en de tweede heeft de contactpersoon misschien wel met 50 mensen gesproken. Dat kan vervelend zijn, maar privacy is wat waard.


Lees alle publicaties...

Wij adviseren iedereen met klem om eerst in de map Publicaties te kijken voor u in contact komt met instanties of voor u besluit om onze bijstand in te roepen.

In deze map staan praktijktips die onmisbaar zijn voor de omgang met de instanties. Iedereen mag alle teksten van deze website met bronvermelding overnemen tenzij anders vermeld, behalve die in de map Publicaties. Als u iets wilt ondernemen met de niet-vrije teksten, neemt u contact op met kog@upcmail.nl.

Heeft u stukken of andere informatie die voor deze website interessant kunnen zijn, mailt u die naar mailkog@ziggo.nl.