Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Home
print pagina
 


Het derde, actuele Jungleboek van de jeugdzorg is klaar! Wij hakken een pad in de jeugdzorg-jungle. In Actualiteit en in Nuttig om te weten.


KOG is een landelijke stichting door en voor:

 • (groot)ouders van een onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst kind
 • ouders van een weggelopen kind
 • ouders die bang zijn dat dit gaat gebeuren

Opgericht als vereniging op 11-10-1990; sinds 01-08-2003 stichting.

KOG is een totaal onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. KOG ontvangt geen subsidie van een ministerie, provincie of instelling. Alle activiteiten worden dus verricht door mensen die daar niets voor betaald krijgen, wat betekent dat wij weinig geld nodig hebben. Secretariaat: kog@upcmail.nl

Doel:

KOG wil kinderen, ouders en grootouders informeren en ondersteunen zodat zij weloverwogen kiezen om wel of geen hulp te vragen van jeugdzorg en als zij wel hulp vragen/krijgen mee te helpen dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ouders (meestal) nemen per telefoon contact met ons op en krijgen advies, informatie en handige tips. Wij informeren over rechten en plichten en de gang van zaken b.v. rond een Veilig Thuis-onderzoek.

Wat is onze hulp in de praktijk:

 • Verhaal aanhoren.
 • Geruststellen: dit komt heel veel voor. Dit maakt u niet tot een slechte ouder.
 • Aangeven wat ouders te wachten staat.
 • Valkuilen aangeven: word niet boos; ga niet overal op in; vertel niet alles over jezelf; houd je doel voor ogen.
 • U hebt in principe recht op inzage / kopie van het dossier. Neem geen genoegen met vage antwoorden.
 • Voer een gesprek nooit alleen. Mogelijk opnemen van gesprek?
 • U "moet" niks. Afgedwongen toestemming is geen toestemming. Toestemming kan je altijd weer herroepen.
 • In crisistijden is dagelijks contact geen uitzondering.
N.B. KOG bewaart uw gegevens niet. Dat betekent dus dat het kan gebeuren dat u uw verhaal voor een tweede keer moet doen. Want tussen de vorige keer en de tweede heeft de contactpersoon misschien wel met 50 mensen gesproken. Dat kan vervelend zijn, maar privacy is wat waard.

Waarom adviseren wij bij seksueel misbruik geen aangifte te doen? Keert zich vaak tegen de ouder zelf. Onbegrijpelijk advies voor wie dit niet heeft meegemaakt.
Een voorbeeld: een moeder (verpleegkundige) die aangifte had gedaan van  misbruik tijdens haar afwezigheid met als resultaat uithuisplaatsing van de twee kinderen. De ouders hadden de kinderen immers niet kunnen beschermen?! Het gezin woont nu met hun jongste kind in een ander land voor de zekerheid. Het was niet de eerste keer dat KOG een dergelijk verhaal hoorde.
De politie neemt altijd contact op met jeugdzorg als ze te maken hebben gehad met mensen of een woning waar kinderen zijn.
 

Laatste updates 1 december (Contactpersonen, Jurisprudentie uithuisplaatsing) 19 november (Actualiteit) 18 nov.(Act., Juri. uihp) 16 nov. (Act. 15 nov, (Act.) 11 nov. (Act., Interessant, Jur. grootouders) 6 nov. (Nieuwsbrieven) 3 nov. (Actu., Jur. ondertoezichtstelling, uhp (perspectiefbesluit)) Als u ons zelf niet nodig hebt maar ons wel een warm hart toedraagt is iedere donatie welkom. Vermeldt u dan 'eenmalige gift'.

U wordt donateur door minimaal € 20,- over te maken op:

bankrekening NL 35 INGB 0009634691
t.n.v. Stichting KOG

Zorgt u ervoor dat wij een adres kunnen zien bij uw betaling als u de papieren nieuwsbrieven wilt ontvangen?

Wilt u zich aanmelden als donateur? KLIK HIER .

Donateurs die hun postadres hebben gemeld ontvangen twee maal per jaar de nieuwsbrief.

Alleen donateurs kunnen persoonlijk advies krijgen en als er iemand beschikbaar is ondersteuning bij gesprekken met bijvoorbeeld de raad voor de kinderbescherming. Donateurs kunnen wij ook helpen met het formuleren van klachten. Reiskosten zijn voor rekening van de donateur.

Iedereen die een persoonlijk advies volgt of iets doet of juist laat omdat deze website dat aanraadt of afraadt, moet beseffen dat het zijn eigen beslissing en verantwoordelijkheid is. Wij zijn deskundig en staan voor wat wij zeggen en schrijven, maar kunnen nooit garanderen dat het zal uitpakken zoals wij verwachten. In de wereld van familie- en jeugdrecht is niet alles zeker en voorspelbaar. Medewerkers van bureaus jeugdzorg bijvoorbeeld denken soms dat wet- en regelgeving niet passen op een gezin waar zij mee bezig zijn en handelen dan alsof er geen regels bestaan. Ook kunnen kinderrechters onverwachte beslissingen nemen.

Wat u dus doet of laat, het gaat om UW kind, en het is UW beslissing.

NB: Denkt u erom dat het ook niet de beslissing van uw advocaat wordt: hij kent de juridische mogelijkheden, maar u beslist van welke mogelijkheden u t gebruik maakt.
(Wij horen soms dat een advocaat niet in hoger beroep wil terwijl de ouders dat wel willen. Als hij daar geen andere reden voor geeft dan "dat winnen we toch niet", hebt u een andere advocaat nodig.)

Er is voor donateurs soms de mogelijkheid in aanwezigheid van een tolk Arabisch of Tamazight gesprekken te voeren met onze contactpersonen en met de instanties.

Wij adviseren iedereen met klem om eerst in de map Publicaties te kijken voor u in contact komt met instanties of voor u besluit om onze bijstand in te roepen. In deze map staan praktijktips die onmisbaar zijn voor de omgang met de instanties.

Iedereen mag alle teksten van deze website met bronvermelding overnemen tenzij anders vermeld, behalve die in de map Publicaties. Als u iets wilt ondernemen met de niet-vrije teksten, neemt u contact op met kog@upcmail.nl.

Heeft u stukken of andere informatie die voor deze website interessant kunnen zijn, mailt u die naar mailkog@ziggo.nl . Bij het ONDERWERP vermeldt u KOG-site, dit om te voorkomen dat uw mail ongelezen wordt weggeklikt uit angst voor een virus.