Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Home
print pagina
 

U herinnert zich wel onze oproep deel te nemen aan de KOG-enquête, en vooral ook mensen die niet ontevreden waren over jeugdzorg te vragen de enquête in te vullen. De eerste kwam binnen op 27-03, op 07-08 kwam nummer 50 binnen. We zijn er daarna mee gestopt.
In oktober bleek dat er toch nog behoefte aan was. Daarom is hij er weer sinds 7 november 2020.


Het resultaat tot 7 augustus is meer dan bedroevend. Mensen voelen jeugdzorg/jeugdhulp als een last, in plaats van als steun. Hierbij de cijfers.


1 = Helemaal niet eens
2 = Niet eens
3 = Geen mening
4 = Enigszins eens
5 = Helemaal eens


Inzage dossier:  ja  48x, nee 2x

Er is geluisterd naar mijn mening
: 1  37x
                                                              2   11x
                                                              4     1x
                                                              5     1x

Meningen zijn duidelijk als mening omschreven: 1  36x
                                                                                          2   6x
                                                                                          3   4x
                                                                                          4   4x

Er is mij ruimte geboden om te reageren op meningen van anderen: 1  31x
                                                                                                                              2  10x
                                                                                                                              3    5x
                                                                                                                              4    3x
                                                                                                                              5    1x

Mijn reactie op meningen is verwerkt in de rapportage: 1  32x
                                                                                                      2   10x
                                                                                                      3    3x
                                                                                                      4    4x
                                                                                                       5   1x

Men stond open voor door mij aangedragen feiten: 1  41x
                                                                                               2    6x
                                                                                               3    3x

Alle van belang zijnde feiten zijn opgenomen in de rapportage: 1  39x
                                                                                                                    2    8x
                                                                                                                    3    3x

NB  Bovenstaande stelling is 2 x geplaatst; 5 respondenten vullen 1x1 in maar ook 1x2, en 2 respondenten vullen 1x2 in maar ook 1x3. In de getallen hierboven zijn de antwoorden verwerkt die als eerste zijn gegeven.


Rapportages zijn objectief en gebaseerd op feiten ipv meningen: 1  42x
                                                                                                                       2    4x
                                                                                                                       3    4x


Er is voldoende aandacht besteed aan waarheidsvinding: 1  46x
                                                                                                         2    2x
                                                                                                         5    2x


De geboden hulp heb ik als van goed niveau ervaren: 1  39x
                                                                                                  2  10x
                                                                                                  5    1x

Er werd gewerkt middels een plan van aanpak: 1  31x
                                                                                       2  13x
                                                                                       3    4x
                                                                                       4    2x

Het plan van aanpak was acceptabel en realistisch: 1  38x
                                                                                              2   7x
                                                                                              3   3x
                                                                                              4   2x

Ik ben betrokken geweest bij het opstellen van het plan van aanpak: 1  35x
                                                                                                                              2    9x
                                                                                                                              3    1x
                                                                                                                              4    5x

Het plan van aanpak is gehandhaafd tijdens de hulpverlening: 1  38x
                                                                                                                   2   7x
                                                                                                                   3   3x
                                                                                                                   4   1x
                                                                                                                   5   1x

Er is te allen tijde gewerkt met een kwalitatief correct gezinsplan of familiegroepsplan:  1 42x
                                                                                                                                                                 2  5x
                                                                                                                                                                  3 3x

De hulpverlener werkte doeltreffend en doelmatig: 1 40x
                                                                                               2   9x
                                                                                               5   1x

De hulpverlener heeft voldaan aan zijn/haar verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn/haar taak:                                                                                            1  44x
2    3x                                                                                
3    2x                                                                                                                                                               
5    1x


Er is voldaan aan mijn hulpbehoefte:  1  46x   
                                                                      2    3x
                                                                      5    1x  
De inzet van veilig thuis was feitelijk en van kwalitatief niveau: 1  38x
                                                                                                                    2    6x
                                                                                                                    3    4x
                                                                                                                    4    1x
                                                                                                                    5    1x   


 

Ik kon veilig over mijn zorgen van het kind spreken met de hulpverlener:  1  36x
                                                                                                                                       2   9x
                                                                                                                                       3   4x
                                                                                                                                       4   1x

Ik kon veilig over mijn zorgen van mijzelf spreken met de hulpverlener:  1  39x
                                                                                                                                    2   7x
                                                                                                                                    3   3x
                                                                                                                                    4   1x

Ik kon veilig over mijn zorgen over de hulpverlening spreken met de hulpverlener:  1  41x
                                                                                                                                                         2   9x


 

Ik voelde mij veilig in bijzijn van de hulpverlener of raadsonderzoeker:  1  39x
                                                                                                                                   2   8x
                                                                                                                                   3   3x

Uiten van zorgen over de hulpverlening is nooit tegen mij gebruikt in het hulpverleningstraject:
1  38x
2   3x
3   5x
4   2x
5   2x

Uiten van zorgen over het kind, (andere) ouders of hulpverlening is nooit tegen mij gebruikt in het hulpverleningstraject: 1  38x
                                                 2   3x
                                                 3   3x
                                                 4   2x
                                                 5   4x 

Er is mij vooraf medegedeeld dat ik altijd een vertrouwenspersoon mag meenemen naar elk gesprek:  1 39x
                  2   5x
                  3   3x
                  4   2x
                  5   1x

Deze vertrouwenspersoon gaf mij een veilig gevoel:  1  22x
                                                                                                 2   3x
                                                                                                 3  13x
                                                                                                 4    3x
                                                                                                 5    9x

Er is mij altijd de mogelijkheid geboden om een voor mij bekend persoon mee te nemen naar gesprekken om mij bij te staan:  1 39x
                                                            2   5x
                                                            3   2x
                                                            4   1x
                                                            5   3x

Er is nooit druk op mij uitgeoefend om hulp of ingrijpen te accepteren: `1  40x
                                                                                                                                    2   6x
                                                                                                                                    3   2x
                                                                                                                                    5   2x

Er is voldaan aan mijn/de hulpvraag:  1  45x
                                                                      2   4x
                                                                      3   1x

De situatie van het kind is beter geworden door de inzet van jeugdhulpverlening:  1  44x
                                                                                                                                                       2   2x
                                                                                                                                                       3   3x
                                                                                                                                                       5   1x

Ik ben beter uit het hulptraject gekomen dan ik begonnen ben:  1  44x
                                                                                                                      2   3x
                                                                                                                       2  1x
                                                                                                                       5  2x

Mijn omgeving is op positieve wijze beïnvloed door de inzet van de hulpverlener:  1  43x
                                                                                                                                                       2    3x
                                                                                                                                                        3   3x
                                                                                                                                                        5   1x

Er is mij voldoende ruimte geboden om mijn eigen verantwoordelijkheid over mijn kind te behouden:  1  41x
                      2   6x
                      3   1x
                      5   2x 

Het jeugdhulptraject is als effectief ervaren:  1  45x
                                                                                   2   3x
                                                                                   3   1x
                                                                                   5   1x

De in de beschikking opgesomde bedreigingen voor het kind zijn door de hulpverlening volledig weggenomen:  1  41x
                             2   6x
                             3   2x
                             5   1xDoe mee met onze enquête:

Omdat wij moeten kunnen aantonen dat de mensen die deze enquête hebben ingevuld ook daadwerkelijk Jeugdhulp ontvangen of in contact zijn geweest met de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis en aan deze regio’s verbonden zijn, kunnen wij de enquête niet anoniem afnemen. Wij zullen uw gegevens niet zonder toestemming van u delen met derden en wij zullen derden ook alleen inzicht geven in de gegevens op ons eigen kantoor. Daarmee geven wij aan zeer vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. In de enquête zal u gevraagd worden of wij uw gegevens wel of niet voor derden inzichtelijk mogen maken. Geeft u geen toestemming, dan zullen uw persoonsgegevens alleen voor stichting KOG inzichtelijk zijn. Uw toelichtingen op de vragen zullen te allen tijde anoniem in de eindrapportage verwerkt worden.

Uiteraard zullen wij u van de uitkomsten van deze enquête en de vervolgstappen weer op de hoogte stellen.

 

klik hier


KOG is een landelijke stichting door en voor:

 • (groot)ouders van een onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst kind
 • ouders van een weggelopen kind
 • ouders die bang zijn dat dit gaat gebeuren

Opgericht als vereniging op 11-10-1990; sinds 01-08-2003 stichting.

KOG is een totaal onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. KOG ontvangt geen subsidie van een ministerie, provincie of instelling. Alle activiteiten worden dus verricht door mensen die daar niets voor betaald krijgen, wat betekent dat wij weinig geld nodig hebben. Secretariaat: kog@upcmail.nl

Doel:

KOG wil kinderen, ouders en grootouders informeren en ondersteunen zodat zij weloverwogen kiezen om wel of geen hulp te vragen van jeugdzorg en als zij wel hulp vragen/krijgen mee te helpen dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ouders (meestal) nemen per telefoon contact met ons op en krijgen advies, informatie en handige tips. Wij informeren over rechten en plichten en de gang van zaken b.v. rond een Veilig Thuis-onderzoek.

Wat is onze hulp in de praktijk:

 • Verhaal aanhoren.
 • Geruststellen: dit komt heel veel voor. Dit maakt u niet tot een slechte ouder.
 • Aangeven wat ouders te wachten staat.
 • Valkuilen aangeven: word niet boos; ga niet overal op in; vertel niet alles over jezelf; houd je doel voor ogen.
 • U hebt in principe recht op inzage / kopie van het dossier. Neem geen genoegen met vage antwoorden.
 • Voer een gesprek nooit alleen. Mogelijk opnemen van gesprek?
 • U "moet" niks. Afgedwongen toestemming is geen toestemming. Toestemming kan je altijd weer herroepen.
 • In crisistijden is dagelijks contact geen uitzondering.

Waarom adviseren wij bij seksueel misbruik geen aangifte te doen? Keert zich vaak tegen de ouder zelf. Onbegrijpelijk advies voor wie dit niet heeft meegemaakt.
Een voorbeeld: een moeder (verpleegkundige) die aangifte had gedaan van  misbruik tijdens haar afwezigheid met als resultaat uithuisplaatsing van de twee kinderen. De ouders hadden de kinderen immers niet kunnen beschermen?! Het gezin woont nu met hun jongste kind in een ander land voor de zekerheid. Het was niet de eerste keer dat KOG een dergelijk verhaal hoorde.
De politie neemt altijd contact op met jeugdzorg als ze te maken hebben gehad met mensen of een woning waar kinderen zijn.

Laatste updates 27 november (Jurisprudentie overig) 26 nov. (Actualiteit, Jurispr.Omgang na scheiding) 20 nov. (Act., Jurispr.ondertoezichtstelling)) 19 nov. (Act.) 15 nov. (Act..,Jurispr.grootouders, overig) 13 nov. (Act.) 12 nov. (Jurispr. grootouders) 6 nov.(Adressen en websites) 5 nov. (Actt, Jurispr.OTS, uithuisplaatsing)  
 

Als u ons zelf niet nodig hebt maar ons wel een warm hart toedraagt is iedere donatie welkom. Vermeldt u dan 'eenmalige gift'.

U wordt donateur door minimaal € 20,- over te maken op:

bankrekening NL 35 INGB 0009634691
t.n.v. Stichting KOG

Zorgt u ervoor dat wij een adres kunnen zien bij uw betaling?

Wilt u zich aanmelden als donateur? KLIK HIER .

Donateurs ontvangen twee maal per jaar het donateursbericht.

Alleen donateurs kunnen persoonlijk advies krijgen en als er iemand beschikbaar is ondersteuning bij gesprekken met bijvoorbeeld de raad voor de kinderbescherming. Donateurs kunnen wij ook helpen met het formuleren van klachten. Reiskosten zijn voor rekening van de donateur.

Iedereen die een persoonlijk advies volgt of iets doet of juist laat omdat deze website dat aanraadt of afraadt, moet beseffen dat het zijn eigen beslissing en verantwoordelijkheid is. Wij zijn deskundig en staan voor wat wij zeggen en schrijven, maar kunnen nooit garanderen dat het zal uitpakken zoals wij verwachten. In de wereld van familie- en jeugdrecht is niet alles zeker en voorspelbaar. Medewerkers van bureaus jeugdzorg bijvoorbeeld denken soms dat wet- en regelgeving niet passen op een gezin waar zij mee bezig zijn en handelen dan alsof er geen regels bestaan. Ook kunnen kinderrechters onverwachte beslissingen nemen.

Wat u dus doet of laat, het gaat om UW kind, en het is UW beslissing.

NB: Denkt u erom dat het ook niet de beslissing van uw advocaat wordt: hij kent de juridische mogelijkheden, maar u beslist van welke mogelijkheden u al dan niet gebruik maakt.
(Wij horen soms dat een advocaat niet in hoger beroep wil terwijl de ouders dat wel willen. Als hij daar geen andere reden voor geeft dan "dat winnen we toch niet", hebt u een andere advocaat nodig.)

Er is voor donateurs soms de mogelijkheid in aanwezigheid van een tolk Arabisch of Tamazight gesprekken te voeren met onze contactpersonen en met de instanties.

Wij adviseren iedereen met klem om eerst in de map Publicaties te kijken voor u in contact komt met instanties of voor u besluit om onze bijstand in te roepen. In deze map staan praktijktips die onmisbaar zijn voor de omgang met de instanties.

Iedereen mag alle teksten van deze website met bronvermelding overnemen tenzij anders vermeld, behalve die in de map Publicaties. Als u iets wilt ondernemen met de niet-vrije teksten, neemt u contact op met kog@upcmail.nl.

Heeft u stukken of andere informatie die voor deze website interessant kunnen zijn, mailt u die naar mailkog@ziggo.nl . Bij het ONDERWERP vermeldt u KOG-site, dit om te voorkomen dat uw mail ongelezen wordt weggeklikt uit angst voor een virus.