25-04-2022

N.B. KOG bewaart uw gegevens niet.

KOG bewaart uw gegvens niet. Dat betekent dus dat het kan gebeuren dat u uw verhaal voor een tweede keer moet doen. Want tussen de vorige keer en de tweede heeft de contactpersoon misschien wel met 50 mensen gesproken. Dat kan vervelend zijn, maar privacy is wat waard.

19-12-2021

Boekje over Veilig Thuis

Het boekje over Veilig Thuis kunt u hier vinden:

https://www.stichtingkog.info/media/20201215_DitMoetIedereOuderLezen.pdf

3 euro per boekje, inclusief verzendkosten. bestellen bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl

2 stuks  inclusief verzendkosten 4 euro

Meer exemplaren na overleg.

14-12-2022

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com. 

30-11-2015

Op 24-11-2015 heeft de bestuursrechter (Rotterdam) duidelijk gemaakt dat ouders het hele drang-gedoe kunnen negeren

https://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/  

En:
JBRA doet net alsof je verplicht zou zijn je hun bemoeienissen te laten welgevallen als er geen OTS meer is. Je moet maar durven: 

"Het feit dat wij de OTS niet willen verlengen, betekent niet dat JBRA het gezin afsluit. Dit betekent concreet dat wij bij het gezin ... in "vrijwillig" kader (geen dwang, maar drang) betrokken zullen blijven."

26-05-2023

wetsvoorstel over omgang voor grootouders met hun kleinkinderen

Na een positief advies van de Raad van State heeft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel over omgang voor grootouders met hun kleinkinderen naar de Tweede Kamer gestuurd

02-02-2023

Alarm! De meldbriefprocedure

Verzoeken tot verlenging van een ots/uhp worden afgedaan door de meldbriefprocedure (Procesreglement Familie- en Jeugdrecht Rechtbanken per 1 maart 2021, rechtspraak.nl; Procesreglement Familie- en Jeugdrecht Rechtbanken per 1 februari 2022, rechtspraak.nl).

Dat houdt in dat verlengingen van de ots en uhp kunnen worden afgedaan op basis van de stukken, als ouders niet binnen twee weken na het ontvangen van een brief van de rechtbank zelf aangeven dat ze een zitting wensen.

13-02-2012

Het poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen

Met behulp van de ZorgPunt Berichten Server worden dossiergegevens tussen Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders en binnenkort het CJG uitgewisseld, zie de volgende link:
www.derealisatiegroep.nl/productzp.aspx

Kijkt u altijd uit wat u zegt als u te maken hebt met een professionele organisatie, ook als dat bijvoorbeeld het AKJ is?

20-11-2014

GA NIET ZITTEN BABBELEN

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ga niet zitten babbelen. Let heel goed op uw woorden.

Wees wijs, vertel niets wat verkeerd uitgelegd kan worden en vertel niets overbodigs.

Vertel over je verleden niets meer dan strikt noodzakelijk en probeer je op de positieve punten te focussen die je ongetwijfeld ook hebt meegemaakt, misschien niet bij direct betrokkenen, maar wel bij andere verwanten, focus je daarop.

WEES WIJS: jeugdzorg is niet je vriend of onpartijdig hulpverlener.

Wees wijs: stel je behoefte om je verhaal te vertellen uit, tot een later moment.

Als je een uitlaatklep nodig hebt, zoek dan een zeer betrouwbaar iemand, maar niet iemand van een of andere instantie, met allerlei connecties.

17-05-2015

Ga niet zitten babbelen, en nog twee raadgevingen voor het keukentafelgesprek

De term "keukentafelgesprek" laat u denken dat het gewoon is dat een gemeenteambtenaar bij u over de vloer komt. Probeer er toch maar een "loketgesprek" van te maken.

28-01-2013

Dit moet u niet hebben, en als u het toch hebt moet u het niet iedereen aan zijn neus hangen

Instanties vinden uw gezin kwetsbaar vanaf 4 risicofactoren. Het consultatiebureau zoekt ze al.

12-09-2019

Als u thuis rookt, hang dat dan niet aan de grote klok, zeker niet op een formulier voor de schoolarts

O.a. Haarlem streeft naar rookvrije huishoudens. Je zou bijna zeggen: wie niet? Maar dat weigering mee te doen aan een project stoppen-met-roken gevolgen gaat hebben (we weten niet welke) gaat wel ver.

Eind oktober 2020 hoorde KOG dat een ambulance-medewerker een melding bij VT had gedaan nadat hij in het huis waar hij geweest was een asbak met peuken had gezien.

01-11-2021

STICHTING ONAFHANKELIJK DOSSIERONDERZOEK JEUGDZORGKETEN

KeteninfantiliteitInJeugdzorg | jeugdzorg

https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/keteninfantiliteitinjeugdzorg

KeteninfantiliteitInJeugdzorg | jeugdzorg. Cognitieve dissonantie in jeugdbeschermingsketen. Onder staat de uitleg over de 'keteninfantiliteit', het hardnekkig mijden van diagnostiek, al is het gewenst, en om het meest optimale hulptraject te bepalen (wat dwangzorg zou kunnen zijn doch ook een echte therapie en/of voorlichting) en daaronder het ...

17-02-2010

Gezag over minderjarigen

Wat houdt gezag over minderjarigen in, volgens de wet en in de praktijk.

Medische behandeling: Voor behandeling en ook voor de intake al, is toestemming van beide gezagdragende ouders nodig. In Medisch Contact van 27 mei 2011 staat de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 19 april 2011.
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg formuleert in de uitspraak van 19 april 2011 een belangrijke nieuwe gedragsregel. Een hulpverlener moet zich al bij een intake op de hoogte stellen van de ouderlijke gezagsverhoudingen. Hij moet namelijk proberen van beide gezagsouders toestemming te krijgen.

Let op: bij kinderen tot 12 jaar beslissen alleen de ouders, bij kinderen van 12 tot 16 jaar de ouders en het kind, kinderen vanaf 16 jaar beslissen alleen.

Wie mag een zitting bijwonen?
In principe zijn zittingen bij de kinderrechter achter gesloten deuren. Maar voor het begin van de zitting kunt u aan de rechter vragen of pietje puk erbij mag zijn. Veel rechters vinden dat goed als iedereen het goed vindt: dus uw ex, bureau jeugdzorg, de raad voor de kinderbescherming, ze kunnen het allemaal tegenhouden. Dan is er geen discussie mogelijk.

Beide ouders met gezag van de kinderen krijgen een oproep voor een zitting over hun kinderen. ALTIJD.

De nieuwe partner van een procederende partij schijnt door verschillende rechters verschillend behandeld te worden. Dan maakt het soms weer verschil of u met uw nieuwe partner getrouwd bent, en zelfs of de stukken die u hebt ingediend door u beiden zijn ondertekend.

26-08-2011

Jeugdzorg en kinderopvang bundelen krachten

Behalve de kraamhulp, het consultatiebureau en de school gaat nu ook de kinderopvang kijken, samen met bureau jeugdzorg, of de ouders soms een probleem over het hoofd zien (of veroorzaken). Ga dus niet zitten babbelen!!

20-03-2012

Na het consultatiebureau krijgt u te maken met de schoolarts (jeugdverpleegkundige / jeugdarts)

Het is absoluut niet verplicht de vragenlijst te beantwoorden, ook al staat daar misschien op "meebrengen naar het onderzoek: inentingspapieren en deze vragenlijst (vooraf invullen!)"

Bij de schoolarts is de laatste jaren veel veranderd. Er wordt wel naar ogen, oren enzovoort gekeken, maar wij denken dat het vooral gaat om informatie over het gezin. Behalve contact met de leerkracht is er een gesprek met het kind en noeten de ouders een vragenlijst invullen (heeft er het afgelopen jaar iets voor een kind schokkends in het gezin plaatsgevonden? Ziekte, geboorte, ander nieuw lid van het gezin?). Voel u vooral vrij om geen vragenlijsten in te vullen.

https://www.handreikingmelden.nl/web/categorie/2

15-01-2012

Risicotaxatie Kindermishandeling LIRIK wordt gebruikt door sommige VT's en door consultatiebureaus, die screenen op risicofactoren voor mishandeling

en u kunt dus zien welk beeld men van u niet moet krijgen.
Een risicofactor voor kindermishandeling is meer dan 4 kinderen in uw gezin, eenoudergezin, ouders jonger dan 20 jaar bij de geboorte, zeer laag opleidingsniveau, geen Nederlands in het gezin, werkloos, arbeidsongeschikt.
Als er dus gevraagd wordt naar uw beroep of inkomen, zeg dan dat het er volgens u niet toe doet, maar dat uw inkomen niet illegaal is en voldoende om van te leven.

De consultatiebureaus maken niet meer in de eerste plaats deel uit van de gezondheidszorg maar van de jeugdbescherming. Dat inzicht is winst.

Bron ouderonline van 7 november 2011.

EKD - "Mijn kind niet in dat digitaal dossier"

http://static.ikregeer.nl/pdf/BLG7899.pdf  

Dit rapport uit 2005 heeft alle ingrediënten die tot op de dag van vandaag worden uitgewerkt tot een sluitend netwerk rondom ouders en kinderen, waarin anderen bepalen wat er aan de hand is en wat er nodig is.

Paragraaf 1.3.3 heet: 'Vroegtijdig signaleren en interveniëren is een kerntaak voor allen die met kinderen of ouders werken.'

Daarin zitten kernen van het probleem: ouders en kinderen zijn tot object gemaakt, de idee dat ouders zelf vaak de eersten zijn die vroegtijdig signaleren is helemaal weg, iedereen die met kinderen werkt krijgt een signaleringstaak (consultatiebureaus, maar ook scholen etc.) en het signaleren en interveniëren is tot kerntaak geworden van mensen en instanties die eigenlijk een andere taak hadden ten aanzien van kinderen.

Op het hierdoor ontstane klimaat is al forse kritiek gekomen van de raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de raad voor Volksgezondheid en Zorg in het rapport: investeren rondom kinderen.

Zie: 
https://www.adviesorgaan-rmo.nl/publicaties/adviezen/2009/1075/ http://static.ikregeer.nl/pdf/BLG7899.pdf

Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)

De LIRIK is een hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK is een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt om gestructureerd een oordeel te vormen. De LIRIK helpt om relevante informatie te onderscheiden van niet-relevante informatie en om kritisch na te gaan of geen belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien.

Wie gebruikt de LIRIK al?
De GI's en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (VT's) gebruiken de LIRIK al. Daarnaast wordt de LIRIK gebruikt door andere organisaties

 

Advies en ondersteuning

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt trainingen aan om de LIRIK in de praktijk te gebruiken. Daarnaast biedt het NJi advies op maat bij de implementatie binnen de organisatie.

Training en advies
https://www.nji.nl/smartsite.dws?id=131772

15-03-2022

Hoe begint overheidsbemoeienis vaak? Met Veilig Thuis

Als Veilig Thuis contact met u opneemt, is het eerste wat u moet doen bellen of mailen naar
Alice Jansen (voorzitter KOG) alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56 (wisselende tijden).

Wij raden ouders aan om na het eerste telefoontje of de brief van Veilig Thuis waarin zij een onderzoek aankondigen per mail te laten weten:

Wij willen voorlopig geen contact met medewerkers van Veilig Thuis. Het lijkt ons een goed idee dat u ons per mail vragen stelt, die wij met spoed zullen beantwoorden.

Informatie boekje over Veilig Thuis

https://www.stichtingkog.info/media/20201215_DitMoetIedereOuderLezen.pdf

en gedrukt:
3 euro per boekje, inclusief verzendkosten.
2 stuks  inclusief verzendkosten 4 euro

Meer exemplaren na overleg.
Zolang de voorraad strekt.

Bestellen op kog@upcmail.nl of alicejansen@planet.nl, betalen op bankrekening NL 35 INGB 0009634691 t.n.v. Stichting KOG

  1-20 van de 98