Het poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen

Met behulp van de ZorgPunt Berichten Server worden dossiergegevens tussen Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders en binnenkort het CJG uitgewisseld, zie de volgende link:
www.derealisatiegroep.nl/productzp.aspx

Kijkt u altijd uit wat u zegt als u te maken hebt met een professionele organisatie, ook als dat bijvoorbeeld het AKJ is? Ook het AKJ is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
In de folder De vertrouwenspersoon van het AKJ staat:
"Wie zijn onze clienten?
Alle volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met de jeugdzorg, kunnen een beroep op het AKJ doen. ...
Wij zijn integer
Als clienten ons iets vertellen dat gevaarlijk is voor hen of de mensen om hen heen zijn wij verplicht daar iets mee te doen. Vaak betekent dat dat wij het wel aan anderen moeten vertellen. De veiligheid van alle betrokkenen staat voorop. We bespreken eerst met de client hoe we dat gaan doen. De rest blijft onder de client en de vertrouwenspersoon."

Dat kan dus betekenen dat het AKJ waarop u een beroep had gedaan om u te helpen bij het indienen van een klacht een melding bij het AMK doet over iets waarover u gebabbeld had. U had al een ots, misschien wordt het een uithuisplaatsing.


Het hondje zal je bijten, het poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen.
Wij horen soms dat een school een AMK-melding doet over een kind dat gepest wordt. Ouders hebben herhaaldelijk contact opgenomen met de school, gevraagd wat er aan gedaan is, zijn steeds met een kluitje het riet in gestuurd. Dan is er opeens een melding. De school probeert het pestgedrag op het bordje van het slachtoffer en de "lastige" ouders te leggen. In de melding vinden ouders dan soms pure verzinsels, maar ook opmerkingen die zij vroeger in een heel ander verband ooit gemaakt hebben.

Gebruik instanties alleen waar zij voor bedoeld zijn. Scholen zijn er voor onderwijs. Ga in een contact over dat onderwijs niet je hart uitstorten over je huiselijke situatie of je ziektegeschiedenis.
"Trek je mond nergens open - alleen bij de tandarts."


De Jurofoon van 28 augustus 2012 meldt enkele juridische gevolgen van gebabbel op de sociale media: een vader die geen gezamenlijk gezag kreeg vanwege negatieve uitlatingen over de moeder; een eis tot schadevergoeding vanwege een niet-geanonimiseerde beschikking.