Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Veilig Thuis
<< vorige pagina   
print pagina
 

Als Veilig Thuis contact met u opneemt, is het eerste wat u moet doen bellen of mailen naar
Alice Jansen (voorzitter KOG) alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56 (wisselende tijden).   

Wijkteams en ook Veilig Thuis geven opdrachten en verbieden zaken: laat maar praten.
Het gebeurt dat een VT-medewerker tegen een ouder zegt dat hij nu geen hulp voor het probleem van zijn kind meer mag zoeken. Dat is klinkklare onzin. U zegt iets in de trant van o, is dat zo, en u doet wat u wilt.

(Als er een ondertoezichtstelling is uitgesproken en u dus een gezinsvoogd hebt, hoeft u ook niet alles te slikken. Als u iets echt niet wilt, doet u het niet, en als u iets echt wel wilt, dan doet u het. Misschien geeft de gezinsvoogd u dan een schriftelijke aanwijzing. Bespreek die met een paar mensen in wie u vertrouwen hebt. Vinden zij het ook onzin? Dan maakt u schriftelijk bezwaar. Blijft de gezinsvoogd bij zijn mening? Dan kunt u in beroep bij de kinderrechter.)

Is het onderzoek van Veilig Thuis volgens de regels gegaan? Had de politie gemeld?
https://vng.nl/files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf 

"Voor de professionals bij VT geeft dit model een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het protocol mag echter niet worden opgevat als een keurslijf waarvan niet mag worden afgeweken. Het protocol geeft weliswaar een richtlijn, maar het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties te doen wat nodig is." U snapt wat dit uitlokt.

Plan van Aanpak staat in het voorgeschreven Protocol van Handelen AMK's , nu dus VT, en in art.63 van de Beroepscode NIP, van de gedragswetenschappers die officieel de eindverantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de jeugdzorg-interventies moeten dragen.

Advies: maak zelf meteen een plan van aanpak!


3.3 Zorgmeldingen minderjarigen Het landelijk werkproces Vroegsignalering en Doorverwijzing van de politie vormt het uitgangpunt. De politie maakt in de volgende gevallen een zorgmelding;
• bij (vermoedens van) kindermishandeling;
• als minderjarigen getuige zijn van huiselijk geweld;
• bij delict gedrag van jeugdige 12-minner;
• in overige gevallen waarin sprake is van zorg over een minderjarige; • op basis van een ‘Prokid’-indicatie;
• in zorgelijke situaties waarbij sprake is van een nog ongeboren kind.
De politie informeert in de regel de ouder(s) over het opmaken van een zorgmelding, tenzij dit gezien de aard of de omstandigheden niet gewenst is


Kijkt u op deze website in Actualiteit/Nieuwsbrief voorjaar 2017 naar het schema Veilig Thuis, en onder het kopje Dwang naar de uitspraak van de Rotterdamse rechter: niemand heeft u iets te bevelen of te verbieden zolang er geen kinderbeschermingsmaatregel is.


 

http://rtvu.nl/n/1758374/

Extra scholing voor medewerkers Veilig Thuis - #rtvutrecht