Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Veilig Thuis
<< vorige pagina   
print pagina
 

Uitoefenen van de bevoegdheid tot diepingrijpende maatregelen, zonder blijk van de daarvoor benodigde vakbekwaamheid in de concrete casuistiek, moet gelijk gesteld worden met "buitensporig geweld in de jeugdzorg", met de daaraan verbonden gevolgen. 

Het IGJ Rapport Veilig Thuis 2 gaat een beetje in die richting, omdat daarin 23 criteria worden genoemd die door de burger "verwacht" mogen worden. Niet handhaafbaar, niet afdwingbaar maar toch een stapje verder.


https://www.maassluis.nu/columns/column-dranghulp-is-een-sociale-staatsgreep/

 


Neem een gratis abonnement op de Nieuwsbrief Jeugd via internet       www.nji.nl   In de nieuwsbrief van 3 maart 2016 o.a. alle inspectierapporten over Veilig Thuis

 

Utrechtse gemeenteraad wil klachten over Veilig Thuis horen
googelt u http://rtvu.nl/n/1834424/
Nieuws- en sportoverzicht/RTV Utrecht middelste kolom


Als Veilig Thuis contact met u opneemt, is het eerste wat u moet doen bellen of mailen naar
Alice Jansen (voorzitter KOG) alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56 (wisselende tijden).   

Wijkteams en ook Veilig Thuis geven opdrachten en verbieden zaken: laat maar praten.
Het gebeurt dat een VT-medewerker tegen een ouder zegt dat hij nu geen hulp voor het probleem van zijn kind meer mag zoeken. Dat is klinkklare onzin. U zegt iets in de trant van o, is dat zo, en u doet wat u wilt.

(Als er een ondertoezichtstelling is uitgesproken en u dus een gezinsvoogd hebt, hoeft u ook niet alles te slikken. Als u iets echt niet wilt, doet u het niet, en als u iets echt wel wilt, dan doet u het. Misschien geeft de gezinsvoogd u dan een schriftelijke aanwijzing. Bespreek die met een paar mensen in wie u vertrouwen hebt. Vinden zij het ook onzin? Dan maakt u schriftelijk bezwaar. Blijft de gezinsvoogd bij zijn mening? Dan kunt u in beroep bij de kinderrechter.)Is het onderzoek van Veilig Thuis volgens de regels gegaan? Had de politie gemeld?
https://vng.nl/files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf 

"Voor de professionals bij VT geeft dit model een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het protocol mag echter niet worden opgevat als een keurslijf waarvan niet mag worden afgeweken. Het protocol geeft weliswaar een richtlijn, maar het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties te doen wat nodig is." U snapt wat dit uitlokt.

Plan van Aanpak staat in het voorgeschreven Protocol van Handelen AMK's , nu dus VT, en in art.63 van de Beroepscode NIP, van de gedragswetenschappers die officieel de eindverantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de jeugdzorg-interventies moeten dragen.

Advies: maak zelf meteen een plan van aanpak!3.3 Zorgmeldingen minderjarigen Het landelijk werkproces Vroegsignalering en Doorverwijzing van de politie vormt het uitgangpunt. De politie maakt in de volgende gevallen een zorgmelding;
• bij (vermoedens van) kindermishandeling;
• als minderjarigen getuige zijn van huiselijk geweld;
• bij delict gedrag van jeugdige 12-minner;
• in overige gevallen waarin sprake is van zorg over een minderjarige; • op basis van een ‘Prokid’-indicatie;
• in zorgelijke situaties waarbij sprake is van een nog ongeboren kind.
De politie informeert in de regel de ouder(s) over het opmaken van een zorgmelding, tenzij dit gezien de aard of de omstandigheden niet gewenst is


Kijkt u op deze website in Actualiteit/Nieuwsbrief voorjaar 2017 naar het schema Veilig Thuis, en onder het kopje Dwang naar de uitspraak van de Rotterdamse rechter: niemand heeft u iets te bevelen of te verbieden zolang er geen kinderbeschermingsmaatregel is.

 

http://rtvu.nl/n/1758374/

Extra scholing voor medewerkers Veilig Thuis - #rtvutrecht


Veilig Thuis klacht indienen?

 

Valselijk beschuldigde ouders willen actie van gemeente Houten


 

OORLOG met Veilig Thuis'! Een schokkende blog over jeugdzorg

 

ik ben %$#_$"  boos zeg het maar even netjes. Zodanig boos dat ik de oorlog verklaar aan de instantie die zich nu ´Veilig Thuis´ pleegt te noemen, een organisatie die kinderen zelfs tot het randje van de dood brengt omwille van hun heksenjacht op kinderen en vooral hun eigen gelijk... Zeker als medicus vind ik dit handelen gewoonweg te gek voor woorden, daarom heb ik er enige woorden aan besteed.

Lees hier mijn artikel en klik vooral op de diverse links daarin±

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2018/01/oorlog-met-veilig-thuis.html

Doorsturen, publiceren op websites, FB , iIstagram of twitter is uiteraard aanbevolen en van harte toegestaan!

Hulp nodig bij het indienen van 'aan'klachten?  Laat het weten ik help graag!

Vriendelijke groet en dank,

Nico Mul

 

--

Drs. N.J.M.Mul

Tel.: +31(0)857851342 / +31(0)633109214 / +31(0)644772628

Skype: Nicomul55

Fax: +31(0)847192769

E-post: N.J.M.Mul@gmail.com NicoMul55@gmail.com

Website:  www.meldpuntjeugdzorg.nl

 

Nico Mul's linkwww.meldpuntjeugdzorg.nl


Ook het AKJ ondersteunt bij klachten. In die gebieden waar niet het AKJ zelf kantoor houdt, wordt door 088-5551000 doorgeschakeld naar bijvoorbeeld Zorgbelang.

 

Je hoeft niemand binnen te laten, alleen politie met een huiszoekingsbevel!
In de Provinciale Zeeuwse Courant van 25 mei 2016 staat een artikel Probleem peuter blijkt eerder bij huisbezoek. Dr Ingrid Staal, projectleider innovatie en academisering bij GGD Zeeland, is een van de drie genomineerden voor de Wetenschapsprijs 2016. In het genomineerde artikel beantwoordt zij de vraag of huisbezoek door de jeugdverpleegkundige ervoor zorgt dat problemen bij jonge kinderen eerder worden gesignaleerd. De resultaten van haar onderzoek waren duidelijk: bij huisbezoek werden meer kinderen met een hoog risico gevonden.

Yunio in de Achterhoek, Rivas in het Rivierengebied en de GGD regio Utrecht gaan nu op deze manier te werk.
Wij hebben helaas niet heel veel vertrouwen in de deskundigheid van alle medewerkers van alle consultatiebureaus. Vandaar: je hoeft niet iedereen binnen te laten, je bent ook niet verplicht daar een reden voor te geven.

En nogmaals: hang niet iedereen alles aan zijn neus. Woon je niet samen met de vader van je kind? Niet vertellen!Je bent ook niet verplicht Veilig Thuis binnen te laten als u een brief hebt gekregen dan en dan komen wij bij u thuis omdat er een melding over u is gedaan. Neemt u contact op met Alice Jansen. Zie Contact.

 

Geconstateerde ‘feiten’ in en om het huis worden omgebogen tot iets wat tegen de ouders / het gezin kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld in ons geval:
 
a.      Bewering gepresenteerd als feit: “Fietsen liggen verspreid door de tuin”. Doel: beeld oproepen van asociaal gezin. Rommeltje. Feiten: fietsen staan voor bij de achterdeur en achter onder de carport. Dat is inderdaad verspreid, maar roept een ander beeld op. Je kunt dit trouwens pas constateren als je heel ver op het terrein bent geweest. Daar waren wij niet bij en er is geen toestemming voor gegeven (huiszoekingsbevel);
b.     Bewering gepresenteerd als feit: “Er zitten rolluiken voor de ramen.”. Doel: beeld oproepen van asociaal, teruggetrokken gezin. Feit: voor één woonkamer met raam op het Noorden zit een rolluik (permanent) dicht. Dit is het enige raam met enkel glas en het tocht in de winter;
c.      En zo gaat het door. Er is altijd wel iets op of aan te merken op de huishouding wat tegen de ouders gebruikt kan worden. Verhalen daarvan zijn er genoeg.