Nieuwe richtlijn uithuisplaatsingen

Op een aantal belangrijke punten verschilt de nieuwe leidraad voor jeugdzorgprofessionals van de oude en hij heeft een nieuwe naam: het is nu de richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing. ‘De nadruk ligt op het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en op het belang dat een uit huis geplaatst kind ook weer naar huis kan’, zegt medeopsteller Karlijn Stals van het NJi. ‘Daarbij moet de hulpverlening handelen in overleg met de ouders, en moeten broertjes en zusjes zo veel mogelijk samen opgroeien.’

Het NJi is een nationaal kennisinstituut dat, in samenspraak met de beroepsverenigingen, de richtlijnen maakt en geregeld herziet op basis van nieuw verworven kennis. Het zijn de belangrijkste handvatten voor professionals in de jeugdzorg om hun werk te doen. De laatste jaren wordt steeds duidelijker hoe schadelijk een uithuisplaatsing kan zijn voor kinderen. ‘We zijn er anders naar gaan kijken’, zegt Stals. ‘Vroeger dachten we dat we met een uithuisplaatsing een kind van een onveilige situatie naar een veilige situatie brachten. Nu weten dat we het vanuit die onveiligheid niet altijd in veiligheid brengen, er kleven risico’s aan.’