Dit moet u niet hebben, en als u het toch hebt moet u het niet iedereen aan zijn neus hangen

Moeilijke zwangerschap of geboorte, laag gewicht bij geboorte
Langdurig en vaak huilen van baby, slecht slapen
"Moeilijk temperament" of lage intelligentie van kind
Laag inkomen
Depressie van een ouder
Partner die geen Nederlands spreekt: houd hem of haar dus buiten beeld
Ruzies of geweld tussen ouders
Gebeurtenissen die een kind van streek kunnen maken, bijv. overlijden of tijdelijk inwonend familielid
Criminele vriendjes over de vloer
Vaak verschillende partners
Alcohol- of drugsgebruik, nu of in verleden
Moeilijke jeugd van een van de ouders
Roken in aanwezigheid kind

U begrijpt dat een "kwetsbaar gezin" extra in de gaten wordt gehouden. Misschien is het verstandig om op het consultatiebureau te zeggen dat u geen enkele vraag wilt beantwoorden die niet rechtstreeks over het kindje gaat. U houdt van privacy!

Mocht er in uw familie ooit sprake zijn geweest van een psychose: zwijg er in vredesnaam over!

Het Hof Arnhem: Het hof neemt in aanmerking dat er enerzijds hardnekkige en al lang bestaande forse zorgen blijken uit de stukken betreffende de persoonlijke situatie van de moeder en haar opvoedingsvaardigheden (bijvoorbeeld op het punt van haar beperkte beschikbaarheid, emotieregulatie, psychische gesteldheid, huiselijk geweld, sociale omgeving, financiĆ«le problemen, het belasten van [de minderjarige1] met volwassenproblematiek, onbetrouwbaarheid in het nakomen van afspraken, burenruzies en probleeminzicht).  Hier had iemand zitten babbelen!