Alarm! De meldbriefprocedure, maar ...

Alarm! De meldbriefprocedure

Verzoeken tot verlenging van een ots/uhp worden afgedaan door de meldbriefprocedure (Procesreglement Familie- en Jeugdrecht Rechtbanken per 1 maart 2021, rechtspraak.nl; Procesreglement Familie- en Jeugdrecht Rechtbanken per 1 februari 2022, rechtspraak.nl).

Dat houdt in dat verlengingen van de ots en uhp kunnen worden afgedaan op basis van de stukken, als ouders niet binnen twee weken na het ontvangen van een brief van de rechtbank zelf aangeven dat ze een zitting wensen.

Meldbrief in jeugdbeschermingszaken per 1 juli 2024 afgeschaft. “De Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) laat op haar website weten het bericht te hebben ontvangen dat de meldbrief in jeugdbeschermingszaken per 1 juli 2024 wordt afgeschaft"   Zie KOG-nieuwsbrief juni 2014..