N.B. KOG bewaart uw gegevens niet.

KOG bewaart uw gegvens niet. Dat betekent dus dat het kan gebeuren dat u uw verhaal voor een tweede keer moet doen. Want tussen de vorige keer en de tweede heeft de contactpersoon misschien wel met 50 mensen gesproken. Dat kan vervelend zijn, maar privacy is wat waard.