Hoe te reageren als je geen antwoord krijgt?

HOE TE REAGEREN ALS E-MAILS EN BRIEVEN DOOR JEUGDZORGINSTANTIES /HULPVERLENINGSINSTANTIES NIET OF NIET TIJDIG WORDEN BEANTWOORD.

 

Maak bij het eerste (kennismakings) gesprek altijd een heel duidelijke afspraak binnen welke tijd e-mails en briefpost wederzijds zullen worden beantwoord. Spreek heel concreet de uiterste reactietijd af.

Die geldt dan voor beide partijen;

Maak in dat gesprek ook duidelijk dat communicatie per telefoon of App nooit over inhoudelijke zaken kan gaan, maar alleen is bedoeld voor concrete afspraken over datum en tijd van overleg/vergaderingen;

 

Indien de instantie zich niet houdt aan de afgesproken reactietijd dan één herinnering sturen. Reageert men nog niet schrijf dan binnen ca. drie dagen het volgende bericht:

Ik heb vastgesteld dat u/jij zich niet aan de afgesproken reactietijd houdt en heb u/jou daarop aangeschreven.

Uit het uitblijven van jouw/uw reactie maak ik op dat u/jij geen behoefte meer heeft/hebt aan verdere communicatie met mij.

 

Een dergelijk bericht kun je ook sturen als er geen gezinsvoogd voor u beschikbaar is of als er sprake is van heel weinig contact. Normaal is dat een gezinsvoogd zo eens in de zes weken contact met u heeft om de voortgang van de OTS te bespreken.
Bij weinig of geen contact kunt u het volgende schrijven:

Ik stel vast dat er in de afgelopen drie maanden van uw kant geen behoefte aan contact is geweest betreffende (naam van het kind/de kinderen). Daarmee geeft u aan dat u opvolging van de opdracht van de kinderrechter niet meer aan de orde acht. Ik ga er daarom vanuit dat de noodzaak van de OTS niet meer aanwezig is en zal de kinderrechter verzoeken de OTS te beëindigen.

 

Stuur een bericht altijd in cc. aan hun leidinggevende