Wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Stapeling problemen

Trouw heeft op 31 mei artikel Een op tien gezinnen gaat gebukt onder stapeling problemen. Op 30 januari is bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein.
De Wams creƫert een wettelijk kader waarmee het bieden van integrale hulp mogelijk wordt. Belangrijk daarvoor is het vereenvoudigen van het uitwisselen van gegevens.
Maar is dit wat we willen:
Artikel 2.2.5 1. Het college draagt er zorg voor dat een ieder zorgen over het welzijn, de zelfredzaamheid, de participatie, of de gezondheid van de ingezetenen van de desbetreffende gemeente kan melden. Het college voorziet voor het ontvangen van deze meldingen in ieder geval in een voor dat doel opengesteld telefoonnummer.
Moet dit een soort Veilig Thuis voor andere problemen dan geweld worden?

Paul Frissen schrijft in De integrale staat, kritiek van de samenhang (2023):
Het verlangen naar samenhang miskent de belangrijkste waarde van een open, democratische samenleving, namelijk de vrijheid van de burger om naar eigen voorkeur en waardenoriĆ«ntatie te kunnen kiezen en te kunnen beslissen over de zorg en de maatschappelijke ondersteuning die bij hem of haar in verbinding met zelf gekozen anderen passen.  (62)