Op 31 januari 2024 is een belangrijk rapport verschenen

Advies commissie rechtsbescherming verschenen - Raad voor de Kinderbescherming

De aanbevelingen van de adviescommissie over de rechtsbescherming zijn een belangrijke stap in het verbeteren van de jeugdbescherming. Wij gaan hier invullling aan geven samen met onze ketenpartners.

Lees het hele rapport door te googelen 'Kinderen en ouders met recht goed beschermd'.

Advies commissie rechtsbescherming verschenen

Nieuwsbericht | 31-01-2024 | 18:03

Vandaag is het adviesrapport 'Kinderen en ouders met recht goed beschermd' van de adviescommisie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid verschenen. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor rechtsbescherming van kinderen en ouders, de onafhankelijke toets van en het onafhankelijk advies aan de rechter en de positie van de kinderrechter.