Rapport van de Jeudombudsman van de gemeente Den Haag

Zie in dit verband aanbeveling 4 uit het rapport ‘De weg kwijt in een oerwoud van klachtregelingen’ viii De voorzitter geeft aan de Werkwijze niet klopt, daar waar staat dat besluiten in gezamenlijkheid wordt genomen door voorzitter en een afgevaardiging van de RvdK.