Jaarverslagen Klachtencommissies Jeugdzorg zijn openbaar

Klachten >>

Waarschijnlijk krijgt u het jaarverslag van "uw" klachtencommissie toegestuurd. Als dat niet gebeurt, vraagt u er dan om. En van elke andere commissie waarvan u het jaarverslag graag zou zien. Interessant in de jaarverslagen zijn vooral de reacties van de instellingen op de uitspraken van de commissies. Ziet u een heel "mooie", stuurt u die dan naar de krant!
Zo heeft de directie van een instelling enkele jaren geleden geschreven: "Binnen de beschikbare middelen, zoals de caseload en gemiddelde kwaliteit van het personeel, is zorgvuldig gehandeld."
Stel je maar eens voor dat een garage zou vinden dat de klant niets te klagen had ook al reed zijn auto niet, omdat hij immers alleen klunzen in dienst had.


Ga terug