Waar u op moet letten als u een klacht indient

Klachten >>

Schrijf niet: X heeft niet professioneel gehandeld. Want wat betekent dat precies? Schrijf liever waar in het handelen van X u bezwaar tegen hebt. Liefst met plaats en datum. 

Advies voor het indienen van een klacht is vooral: houd het zo kort en duidelijk mogelijk. U hoeft niet aan te geven waarom iets niet deugt, alleen wat er (niet) gebeurd is en uw bezwaar daartegen. Dan vervallen meteen zware woorden als integriteitsschending of verdrag zus en zo.
Ik zou ook altijd een klacht indienen tegen de RvdK en/of de met name genoemde medewerkers. Zo voorkom je dat de commissie kan zeggen: zo gaat dat altijd en dat is dus de medewerkers niet te verwijten. Dan houd je de RvdK over die het misschien wel te verwijten valt.
Alles wat jullie woord tegen het woord van een medewerker is wordt ongegrond verklaard, je moet kunnen aantonen dat iets ging zoals het ging.
Laat weg dat iemand wettelijke bepalingen en voorschriften heeft overtreden. Schrijf alleen wat er dan precies is gebeurd. Schrijf ook niet bijvoorbeeld dat de RvdK een bestuursorgaan is, dat weet de klachtencommissie wel. Kortom laat alles weg wat niet inhoud is..

Hier is sprake van grove nalatigheid in het onderzoek door de raadsonderzoeksters. Niet doen! De redenering kan dan zijn: nalatigheid: ja. Grove nalatigheid: nee. Dus ongegrond. Het is ook overbodig. Houd het zo kort, droog en feitelijk mogelijk. 

Als u bijvoorbeeld het AKJ als klachtindiener hebt, let er dan ook op dat die zich aan het bovenstaande houdt. Niet 'heeft onprofessioneel gehandeld', alleen 'heeft niet gereageerd op'.


Ga terug