Een klacht indienen: wat kan het mij opleveren, wat kan het mij kosten

Klachten >>

Ouderorganisaties, KOG ook, willen dat er veel klachten worden ingediend: zo wordt geregistreerd wat er niet goed loopt. Uzelf kunt door een gegrondverklaarde klacht de voldoening smaken dat er zwart op wit staat dat de instanties iets niet goed gedaan hebben. U was geen querulant, u had gewoon gelijk! Een gegrondverklaarde klacht helpt soms bij de rechter.

MAAR
Een klacht indienen vraagt veel energie door de emotie die daar meestal bij komt kijken.
Als bovendien uw klacht niet, of hoogstens gedeeltelijk, gegrond verklaard wordt, is dat weer een dreun.
Als de klacht wel gegrond wordt verklaard, laat de instantie waar u over had geklaagd u weten wat men daarmee doet. Soms moet u daar weer achteraan. En als de directie u laat weten dat het geen verschil had gemaakt voor de gang van zaken, of u alleen maar laat weten dat men de mening van de commissie naast zich neerlegt, wordt u daar ook niet vrolijker van. U kunt daar weer een klacht over indienen. Zo blijft het werk in de wereld.
Soms heeft het meer effect om
· in kort geding wijziging van een rapport te vragen om te voorkomen dat derden onjuiste informatie krijgen 
· een voorlopige voorziening met schorsende werking te vragen aan de President van de rechtbank om te voorkomen dat een onomkeerbaar besluit (afgifte van een rapport) ten uitvoer wordt gebracht.
· helemaal niet op een rapport te reageren, maar uw ongenoegen te bewaren voor de zitting bij de rechter.
Klagen is zonder meer nuttig als het gaat om het verkrijgen van informatie.
Klagen over het niet verstrekken van een dossier helpt, maar een VOLLEDIG dossier te pakken krijgen is vaak moeilijk.
Heeft een bureau jeugdzorg het gezag over uw kind? U hebt toch gewoon recht op alle informatie waar een gezagsouder recht op heeft. 

Een gegrond verklaarde klacht heeft dus zo goed als nooit een gevolg voor uw zaak. Waar u volgens de klachtencommissie terecht over geklaagd hebt, gaat meestal vrolijk door.
Een klacht kan nuttig zijn voor een zitting bij de kinderrechter. Let wel: kan.

Als u een klacht indient, besluit deze dan met:
Kort samengevat komt mijn klacht op het volgende neer:
1. "¦..
2. "¦..

Houd het aantal klachten beperkt.
Houd de klachten zo concreet mogelijk. Dus niet: Bjz beantwoordt mijn brieven niet, maar Bjz heeft mijn brief van datum zus en zo niet beantwoord.
Houd de klachten ook zo simpel mogelijk. Dus niet: door dit of dat wordt mijn rol als ouder miskend, of door dit of dat ben ik in mijn belang geschaad, maar bijvoorbeeld Bjz heeft mij niet ingelicht over dit of dat. Niet: de gezinsvoogd houdt bewust informatie achter, maar dat en dat heb ik pas 3 weken na de moeder gehoord.

En houd in gedachten, dat een klacht indienen zich heel goed tegen u kan keren. Wie klaagt krijgt soms represailles te verduren.
Een bestuurslid van KOG heeft in 2010 in een contactjournaal gelezen dat vanwege een ingediende klacht de vader voorlopig geen contact mocht hebben met zijn uit huis geplaatste kind. Het belang van het kind, weet u wel.
Pas op: als uw kind uit huis is geplaatst, kunt u maar beter geen klacht indienen kort voor een zitting over verlenging van de uithuisplaatsing. Anders wordt de zitting uitgesteld tot de uitspraak over uw klacht, en ondertussen duurt de uithuisplaatsing voort.
Een kinderrechter hield de beslissing over verlenging uithuisplaatsing aan omdat de moeder een klacht had ingediend bij de directeur van de raad voor de kinderbescherming en de raad daarop uitstel van 3 maanden had gevraagd. Dat kind bleef dus in ieder geval weer 3 maanden uit huis geplaatst.


Ga terug