Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Leger des Heils wil verlenging OTS om flutreden

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

Het Hof Den Bosch heeft op 3 mei 2018 verlenging OTS afgewezen:

3.4.

Op grond van de stukken en hetgeen tijdens de mondelinge behandeling naar voren is gekomen, is het hof van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat thans nog gronden bestaan die een ondertoezichtstelling van [de minderjarige] rechtvaardigen. Zo heeft de GI ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaard dat zij thans uitsluitend nog doende is met het vinden van een vertrouwenspersoon voor [de minderjarige] . Hierop kan [de minderjarige] , naast de moeder, een beroep doen en dat op de momenten waarop zij daaraan behoefte heeft. Zodra deze hulpverlening voor [de minderjarige] is geborgd, zal de GI, zo heeft zij ter zitting aangegeven, om een beëindiging van de ondertoezichtstelling verzoeken. De GI heeft verklaard in ieder geval niet om een verlenging van de ondertoezichtstelling te zullen verzoeken. Deze door de GI geformuleerde doelstelling van de ondertoezichtstelling van [de minderjarige] , die niet ziet op een directe begeleiding van [de minderjarige] , rechtvaardigt naar het oordeel van het hof in de onderhavige situatie onvoldoende de conclusie dat sprake is van een ontwikkelingsbedreiging waarvoor een maatregel van ondertoezichtstelling is geïndiceerd


Ga terug