Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Alleen slechte communicatie ouders geen reden OTS

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>


5.8

Het hof is van oordeel dat niet is gebleken dat de gronden voor ondertoezichtstelling van [de minderjarige] ten tijde van de bestreden beschikking aanwezig waren dan wel dat deze thans aanwezig zijn. [de minderjarige] laat op school noch in de thuissituatie kindsignalen zien. Gebleken is dat [de minderjarige] zich thans goed en leeftijdsadequaat ontwikkelt, zoals ook door de raad, de GI en de ouders wordt bevestigd. Dat, zoals de raad heeft betoogd, door de wijze van communicatie tussen de ouders op de langere termijn een ernstige ontwikkelingsbedreiging voor [de minderjarige] zou kunnen ontstaan, vormt naar het oordeel van het hof een - eventueel mogelijke - toekomstige ontwikkelingsbedreiging, maar niet een bedreiging die zich thans reeds voordoet of die thans voldoende is geconcretiseerd om een grond voor ondertoezichtstelling van [de minderjarige] te vormen. Het hof is gelet op voornoemde omstandigheden van oordeel dat van een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van [de minderjarige] ten tijde van de bestreden beschikking geen sprake was en dat daarvan ook thans geen sprake is.

Het hof zal de bestreden beschikking dan ook vernietigen en het inleidend verzoek van de raad afwijzen.


Ga terug