De KOG-nieuwsbrieven staan op deze website.

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.
De nieuwsbrieven komen ook op deze website.

Privacy

KOG bewaart uw gegevens niet. Daardoor moet u soms uw verhaal voor een tweede keer doen. Maar privacy is wat waard!


 

Rechten van kinderen met een ots

Het is uiteraard belangrijk en wereldwijd gezien tamelijk uniek dat een minderjarige van 12 jaar of ouder in het kader van de OTS de bevoegdheid heeft een verzoek te doen:
- tot opheffing van de OTS (art. 261)
- tot wijziging of aanvulling van de doelen van de opgelegde OTS (art. 261)
- tot vervallenverklaring van een aanwijzing (art. 265a)
- tot het intrekken van zo"n aanwijzing (art. 265b)
- tot beëindiging of bekorting van de uithuisplaatsing of tot afzien van een overplaatsing (art. 265f)
- tot wijziging van een beslissing van de kinderrechter inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingsraken en/of de omgang (art. 265i)
- tot vervanging van de gezinsvoogd waarvoor de leeftijdsgrens van 12 jaar niet geldt (art. 44 lid 3 Uitv. Besl. WJZ).
Een indrukwekkende lijst van bevoegdheden. Maar ik vraag mij af hoeveel onder toezicht gestelde minderjarigen weet hebben van deze bevoegdheden."

En wij voegen daar nu na 2015 aan toe:
Allereerst beoordeelt de kinderrechter of de minderjarige wel ontvankelijk is in haar verzoek. Op grond van het nieuwe artikel 1:262b BW kan een minderjarige ouder dan twaalf jaar geschillen die de uitvoering van de OTS betreffen voorleggen aan de kinderrechter. Een geschil over de contactmomenten met familie valt hieronder. En: Een minderjarige van minstens 12 jaar kan de kinderrechter vragen om de benoeming van een bijzonder curator, en bij weigering zelfstandig in hoger beroep!

KOG-folder: Wat mag of moet een arts t.o.v. RvdK o.a.?

U kunt de folder uitprinten. Als u graag gedrukte exemplaren hebt, vraagt u die aan bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl 
Zolang de voorraad strekt. 

Verwant aan deze kwestie is informatie aan gescheiden ouders
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-informatie-mogen-gescheiden-ouders-over-hun-kinderen-ontvangen.htm

In NRC van 12 oktober 2013 geeft Marc Chavannes een link naar "verrijkte, chronologische parlementaire informatie"

over de 17 oktober in de Tweede Kamer aangenomen Jeugdwet.
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjb1l3c928ox?ac=1:je5:g=vj4fiexmg1ug:xeoRymVQ7sWhpHAVG/IF5bhRWTM

Neem een gratis abonnement op de Nieuwsbrief Jeugd via internet www.nji.nl

Neem een gratis abonnement op de Nieuwsbrief Jeugd via internet: www.nji.nl

Zie voor brief van KOG aan het NJI van 3 januari 2020 de map Correspondentie.

NJI: uithuisplaatsingen roepen veel vragen op

https://www.nji.nl/nieuws/uithuisplaatsingen-roepen-veel-vragen-op   (03-11-2021)

https://www.nporadio1.nl/podcasts/argos/64688/uithuisplaatsingen-komen-de-kinderen-ooit-weer-thuis

Uithuisplaatsingen zijn vaak toeval

https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-uithuisplaatsingsfabriek-in-nederland

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/natuurlijk-mentorschap-effectief-in-jeugdhulp/?utm_medium=email

Bodyl woont nog thuis, dankzij mentor Wilma

NRC

In 2013 werd gestart met een nieuwe aanpak in de jeugdzorg: familieleden of goede bekenden die optreden als vertrouwenspersoon voor jongeren in ...

Robots in jeugdzorg, misschien niet zo onschuldig

Artikel in de telegraaf:  https://www.telegraaf.nl/nieuws/3428044/robots-springen-bij-in-jeugdzorg

Alleen te lezen voor abonnees, artikel ook te vinden door intikken: robots springen bij in jeugdzorg

Kinderrechters mogen afgaan op hun gevoel, maar dan wel hun RECHTSgevoel

www.llmlegal.nl/blog/kinderrechters-begrijpen-hun-rol-in-omgangs-en-gezagskwesties-onvoldoende/ 

De kwaliteit van rechtspraak

https://docplayer.nl/48773520-Grip-op-kwaliteit-een-model-voor-inhoudelijke-kwaliteit-van-rechterlijke-beslissingen.html

Rechters maken hun professionele standaarden openbaar

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Rechters/Paginas/De-professionele-standaarden-van-de-rechters.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief

Protest-in-toga

Te weinig rechters, wat doet dat met de kwaliteit van uitspraken?
Veel rechters nemen alles wat Bjz en RvdK schrijven voor waar aan,

https://www.eerstekamer.nl/overig/20120727/sybe_bijleveld_advies/document 

75% van de onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming leidt  tot een aanvraag OTS. 
In de restgroep van 25% zit een deel dat wellicht voor de Maatregel Van Opvoedondersteuning in aanmerking komt.

De rechter besluit in 95% van de gevallen tot een maatregel. In de groep van 5% afwijzingen zit een groep die wellicht wel een MVO zou krijgen.

3 mei 2012

Jeugdzorg is een verdienmodel, eerder de Inspectie: economische redenen (!!!)

Zie artikel De zwarte kant van jeugdzorg; prima decor voor een thriller" 

en

Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen, aldus de Inspectie in Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp

Augustus 2015

Googelt u   www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijfseconomische redenen voor.

In Right!, tijdschrift voor de rechten van het kind van Defence for Children, januari 2016 gaat de redactie in op deze onwettige gesloten plaatsingen.

Zie ook Correspondentie 2016: brief van KOG aan College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en brief aan Defence for Children. De tweede eis die de wet stelt aan gesloten plaatsing is onderzoek door gedragsdeskundige. Haarlem en omstreken vindt dat ook niet nodig.

Een leeg bed in de Jeugdzorg

Volkskrant 26 januari 2022

Specialistische hulp thuis i.p.v. in instelling

Nieuwsbrief Jeugd juli 2019

Amsterdam beperkt toegang tot specialistische jeugdhulp (Gemeente.nu)

Amsterdam beperkt toegang tot specialistische jeugdhulp

Trouw van 30 mei 2018 'Regio verwijst te weinig door naar hoogspecialistische zorg'

Manifest van Fier, dat in Leeuwarden meisjes en vrouwen opvangt die slachtoffer zijn geworden van loverboys of mensenhandel

Het kan altijd nog gekker: gemeente op stoel huisarts

https://www.ed.nl/eindhoven/jeugdhulpaanbieders-moeten-van-eindhoven-besluit-arts-controleren~a98e0d84/

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2014/01/huisartsen-onder-curatele-van-de.html?m=1

Volkskrant, 14 mei 2018)

Belangrijk artikel van mr ir P.J.A. Prinsen

https://www.stichtingkog.info/media/20191115_Ouderinclusieve_Jeugdbesherming.pdf

Mr Erkens legt precies de vinger op de zere plek

Vandaag (18-11) spreekt de Tweede Kamer over jeugdzorg. De oplossing is niet om de verantwoordelijkheid te verschuiven. Zie blogje op https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=718.

Bericht in Huisarts Vandaag: kant-en-klare verwijsbrieven voor jeugdzorg op scholen

Minister De Jonge noemt kant-en-klare verwijsbrieven voor jeugdzorg op scholen onacceptabel

Huisarts Vandaag

"Minister De Jonge noemt kant-en-klare verwijsbrieven voor jeugdzorg op scholen onacceptabel." 11 apr 2019. 

Artikel in Trouw van 27 juni 2018, ingezonden brieven op 28 en 29 juni

In 2015 slikte 4,3 procent van de kinderen tussen de 5 (!) en 15 jaar ADHD-medicatie. In 2016 zei 3,5 procent van de ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar dat hun kind autisme heeft. Wereldwijd ligt dat laatste tussen de 0,6 en 1 procent.
Hans Koppies en Bert Wiener zeggen in 'Docent schiet niets op met jeugdhulp' o.a.:"Mede door de perverse prikkel die psychiatrische classificatie als voorwaarde stelde voor geld en hulp is de wat-is-er-mis-met-dit-kind-benadering leidend geworden. Omdat scholen aangemoedigd worden om intensief samen te werken met jeugdhulp is deze benadering ook in het onderwijs mainstream geworden."
Zij zijn van mening dat kinderen en leerkrachten er niets mee opschieten. Wat helpt wel? "Verstevigen van de pedagogische basis van (en voor) leerkrachten is de eerste stap richting beter passend onderwijs en minder druk op gespecialiseerde jeugdhulp. Zet in op het lerarentekort, investeer in opleidingen, maak kleinere klassen mogelijk, zorg voor werkplezier voor en waardering van de leerkracht: grote kans dat het aantal 'probleemkinderen' in de klas sterk afneemt."

Motie Klein 2017 aangenomen: onafhankelijke onderzoeksrechter, tot januari 2023 zonder gevolgen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02895

Bij deze door mr Struycken bepleite organisatievorm van kinderbeschermingsmaatregelen toetst een rechter niet achteraf, maar vooraf. Hij hoort dan voor een uithuisplaatsing de betrokken organisatie en de ouders. Mr Struycken verwacht dat veel kinderen dan de mishandeling van onterechte uithuisplaatsing bespaard zal blijven.

Brief Minister van Justitie aan Tweede Kamer over waarheidsvinding, u ziet het goed: 2016

aa

Waarheidsvinding: de ministers Dekker en De Jonge 2017

Minister H. de Jonge (VWS) en Minister S. Dekker (Minister voor Rechtsbescherming) hebben op 27 november 2017 aan de Tweede Kamer geschreven

Stuur uw stukken waarin RvdK, GI en VT "feiten" verzinnen naar de Tweede Kamer 1

Feiten niet controleren is lang zo erg niet als zelf zaken veronderstellen, die al gauw als "feiten" worden gepresenteerd.
De RvdK verplicht medewerkers overigens vermoedens, ook als er geen bron genoemd kan worden, in rapporten op te nemen. Zie Correspondentie 2016

Stuur uw stukken waarin RvdK, GI en VT "feiten" verzinnen naar de Tweede Kamer slot

laatste stuk van artikel mr Prinsen

Kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

De Rechter in Rotterdam is het met ons eens: hoepel toch op!
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:8533
 

Hulpverleners jeugdzorg wantrouwen elkaar

NRC

Professionals die in 'multidisciplinaire teams' kinderen moeten helpen, werken niet goed samen. Ze wantrouwen elkaar en ...

https://www.zorgwelzijn.nl/jeugdzorg/nieuws/2017/2/jeugdzorg-kan-niet-op-stoel-kinderrechter-gaan-zitten/

Veel ouders ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling

http://blog.pedagogiek.nu/blog/2017/03/20/herbezinning-op-screening-kindermishandeling-noodzakelijk/

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/28/ouders-zijn-de-dupe-van-screening-kindermishandeling-7612722-a1552099

Het dossier.

Opgesteld door de samenwerkende beroepsverenigingen

Het einde van het contactjournaal

12-delige serie artikelen "Het einde van het contactjournaal en andere verhalen" van Erik Gerritsen, waarin m.n. de delen 5 en 6 het definitief afschaffen van het contactjournaal in de jeugdzorgdossiers van BJAA (en later in de hele jeugdzorg) beschrijven: 

Een ouder die met haar zoon naar het buitenland was gevlucht voor jeugdzorg, heeft o.a. geschreven:

http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/tag/kik-de-jong/

Resultaten enquete

U herinnert zich wel onze oproep deel te nemen aan de KOG-enquête, en vooral ook mensen die niet ontevreden waren over jeugdzorg te vragen de enquête in te vullen. De eerste kwam binnen op 27-03, op 07-08 kwam nummer 50 binnen. We zijn er daarna mee gestopt.
In oktober bleek dat er toch nog behoefte aan was. Daarom is hij er weer enige tijd gewest sinds 7 november 2020.

Rapporten, een proefschrift en artikelen, toegestuurd door Nico Mul

" 909 zorgen" van prof. Slot uit 2002 is nog helemaal actueel helaas

De wet en de uitvoeringsorganisaties

Stuk toegestuurd door Nico Mul

mr Van Waterschoot: NRC

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/08/ook-de-rechter-verdwaalde-in-de-jungle-van-de-jeugdrechtspraak-a4064710

Harde woorden van Nathalie van Waterschoot, senior rechter in de rechtbank Amsterdam.

Lees hier het volledige interview .

Artikelen in verband met interview Mr Van Waterschoot

“Van alle zaken die ik doe komen gezags- en omgangszaken het dichtst bij. Dat raakt een snaar omdat het jou ook kan overkomen. ..."
Hier spreekt iemand die dus denkt dat OTS en UHP hem niet kunnen overkomen.

N.a.v. Goede moeders

https://www.sosjeugdzorg.nl/actueel/sos-blog/66-jeugdzorg-groundhog-day

Rol van gemeenten, theoretisch en in de praktijk

Gemeenten moeten jeugdhulp betalen, maar hebben inhoudelijk niets te zeggen over de behandeling. Toch bemoeien gemeenten zich daarmee, vaak om kosten te besparen, blijkt uit verschillende uitspraken van rechters. Met name kinderen die specialistische en dus dure jeugdzorg nodig hebben, vinden gemeenteambtenaren op hun pad.

Kinderrechtenconform toetsingskader

Kinderrechtenconform toetsingskader

Het Hof (Gerechtshof Den Haag 12-09-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2549 ) (formuleert allereerst een kinderrechtenkader:
Op grond van het IVRK en het EVRM rust op de overheid, en daarmee op de gecertificeerde instelling als uitvoerder van jeugdmaatregelen zoals de ondertoezichtstelling, de positieve verplichting om ervoor zorg te dragen dat het familieleven zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Deze positieve verplichting leidt ertoe dat alle voorbereidende maatregelen getroffen moeten worden om contact tussen ouder e het kind mogelijk te maken.
Bovendien dient voortvarend te worden opgetreden, aangezien tijdsverloop onherstelbare gevolgen kan hebben voor de relatie tussen ouder en het kind (EHRM 29 januari 2013, nr. 25704/11, Lombardo/Italië). Waar staten een grote vrijheid hebben in kinderbeschermingszaken, hebben zij juist een grote verantwoordelijkheid inzake het bevorderen van contact tussen kinderen en hun ouders (EHRM 17 juli 2014, nr. 19315/11, EHRC 2014/256, T./Tsjechië, m.nt. M Tuinman en P. Montanus).
Het Hof sluit af met de zin: ‘Nadat een kind uit huis is geplaatst, rust er een grote verantwoordelijkheid op een staat teneinde het bezoekrecht van een ouder met het kind te waarborgen.

Kinderrechten?

https://jeugdzorg14.rssing.com/chan-24663164/latest.php

Rechterscode

https://nvvr.org/uploads/documenten/nvvr-rechterscode.pdf

Mr ir P.J.A. Prinsen zette zaken op een rijtje

Conclusie:  The Elephant in the room: de Waarheidsplicht

Nederland is te laks i.v.m. geweld

https://www.ehrc-updates.nl/commentaar/212245?skip_boomportal_auth=1