Een leeg bed in de Jeugdzorg

Interessant >>

Perverse prikkel

Achter dit alles speelt een perverse financiële prikkel mee. In de VPRO-documentaire wordt het ruiterlijk toegegeven: als kind en gezin voldoende begeleid zijn voor een hereniging, is dat eigenlijk het mooiste wat er is. Maar niet in het belang van de instelling: een leeg bed wordt niet betaald.

Jeugdzorg zou moeten worden gefinancierd als basisvoorziening. De brandweer betaal je ook niet per brand. Anders is het, mocht er lang geen brand zijn, wel zo aantrekkelijk een brand te stichten. Omdat je anders de brandweerlieden niet aan het werk kunt houden. Maar met uithuisplaatsingen doen we dat wel. Thuisplaatsen is een verliespost op de balans van de instelling.

Jeugdzorg ‘in het belang van het kind’ is in dit soort situaties eerder ‘in het belang van ons krom gefinancierde Jeugdzorgsysteem’. Kinderlevens worden vermalen in de bureaucratische chaos die we hebben gecreëerd. Er is politieke en maatschappelijke moed nodig om de Jeugdzorg structureel te verbeteren en moreel te herijken. Dat zijn we aan kwetsbare kinderen verplicht.


Ga terug