Rechters maken hun professionele standaarden openbaar

Interessant >>

Drie niveaus De opbouw van de professionele standaarden kent drie niveaus. Niveau 1 beschrijft de normen en waarden die in discussies in het land breed worden herkend en als uitgangspunten erkend. Niveau 2 maakt duidelijk wat die normen en waarden in de praktijk inhouden. Niveau 3 bevat de uitwerking van de in de professionele standaarden vervatte normen en brengt 'best practices' in beeld, die "“ afhankelijk van het doel "“ intern of extern gecommuniceerd zullen worden. Niveau 1 en 2 worden extern gepubliceerd.


Ga terug