Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Protest-in-toga

Interessant >>

De Groene Amsterdammer 15 juni 2017 pag. 36."Binnen de rechterlijke macht heerste de afgelopen jaren bovenal onvrede over de werkdruk en het werk zelf. In 2012 kwam er een Manifest van Leeuwarden tegen die werkdruk, ondertekend door zevenhonderd rechters. Na de sluiting van regionale rechtbanken trok in sommige gedupeerde steden in 2015 een protest-in-toga door de straten. Door standaardisering en bureaucratisering en prestatiecontracten voelden sommigen zich, naar eigen zeggen, 'productie-medewerkers in een koekjesfabriek' dan wel 'kippen in een legbatterij'."

> https://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Documents/Manifest.pdf
In NRC van 20 december 2012 staat: "In een week tijd hebben meer dan vijfhonderd rechters een manifest ondertekend waarin staat dat ze door de toegenomen werkdruk niet meer in staat zijn goed recht te spreken." Op 9 februari 2013 zijn er dat volgens NRC 700. Dit was het Manifest van Leeuwarden.>


NRC van 15 december 2012 meldde, dat "Een vooralsnog geheime groep van raadsheren in opstand is gekomen tegen de in hun ogen steeds zwaardere productie-eisen die aan het rechtspreken worden gesteld. ... Dit blijkt uit een anoniem manifest dat door raadsheren van het gerechtshof in Leeuwarden is opgesteld. ... In het manifest worden andere rechters opgeroepen te reageren. ... De Raad voor de Rechtspraak laat weten dat zij "de zorg deelt" over de "toenemende productiedruk en de krapte van de budgetten. ... Goede rechtspraak is alleen mogelijk als er voldoende budget is."

KOG heeft dit manifest gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer mevrouw V.A. Bergkamp (D66) en mevrouw B.I. van der Burg (VVD), die op 3 december 2012 aandacht hebben gevraagd voor o.a. deskundigheid van jeugdzorgwerkers en het verpakken als feit van vermoedens.


De jeugdzorg heeft niet de bekwaamheid / wil? feiten vast te stellen, de rechter heeft geen tijd om een rapport te toetsen ...
De Eerste Kamer heeft op 24 april 2012 wetsvoorstel 32856 - Openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht als hamerstuk aangenomen.
De deuren van de rechtszaal zijn nu ook bij het kort geding gesloten. De belangrijke mogelijkheid tot (gratis!) kwaliteitscontrole die openbaarheid is, ontbreekt meer dan ooit bj jeugdrecht.


Zie voor de brieven aan mevrouw Bergkamp en Van der Burg en de mail aan de opstellers van het manifest de map Correspondentie.

NRC van 9 februari 2013 heeft een artikel 'De rechter is een diagonaal lezende beslissingsmachine'
Enkele citaten: 'Het Manifest werd ondertekend door zo'n 700 rechters. ... Er zijn zo'n 2.500 rechters in Nederland. ... De groep van 700 is het echter zat. Hun voorbeelden komen uit het straf- en jeugdrecht. ... Zij voelen zich "diagonaal lezende beslissingsmachines" die vooral binnen de begroting van het gerecht moeten blijven. Een "veredelde lopendebandwerker", schrijft een rechter met 19 jaar ervaring. Een kinderrechter heeft het over een "genadeloos tempo". ... Zittingen zonder pauze van 9.00 tot 17.00 uur. Een ander ziet "om zich heen" veel fouten en slordige uitspraken.'

O.a. De Groene Amsterdammer van 21 februari 2013 meldt hierover: "Ook de tijdsdruk waaronder rechters moeten werken wordt hoger, ... wat de kans op fouten, vrezen zij, groter maakt -... . Hun alarmkreet werd onlangs kracht bijgezet door de president van de Hoge Raad Corstens, die zich in een artikel in NRC Handelsblad begin februari achter het manifest schaarde." (citaat uit De lijdende rechter van Christien Brinkgreve)  

Toetst u op internet: NRC Corstens februari 2013.


In Vrij Nederland van 14 december 2013 staat in een interview met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Een op de vier togadragers heeft de afgelopen vijf jaar al overwogen om te stoppen, vooral vanwege de toegenomen werkdruk." Vz: "Een zorgelijke situatie. Ik vind het wel hoge aantallen, want je wordt ook niet zomaar rechter of officier van justitie. De NVvR hamert ook al een tijdje op de te zware werkdruk voor de magistraten. De samenleving loopt daardoor risico. Let wel: we zuren niet omdat we zo hard moeten werken. Nee, de tijdsdruk is een risico voor de kwaliteit. Overwerken om je zaken voor te bereiden is structureel geworden en magistraten komen al helemaal niet meer toe aan reflectie en het bijhouden van hun deskundigheid. ... Deze enquete-uitslag (door VN gehouden enquete onder 689 magistraten) onderstreept onze eigen conclusies en is een goede aanvulling op ons eigen werkdrukonderzoek. De minister heeft onlangs nog gezegd dat hij problemen die de kwaliteit van de rechtspraak in gevaar brengen serieus zal nemen. Aan die toezegging zal ik hem graag houden."
 

Gesprek met Rinus Otte, senior raadsheer van het Hof Arnhem-Leeuwarden, in Trouw van 25 januari 2014.|
Citaten: "In 2016 moet de rechtspraak van het kabinet van de 1 miljard euro die zij krijgt 120 miljoen bezuinigen. Daar kun je over klagen, maar daar helpt geen moedertje aan. Ik zeg liever: hoe organiseren we dat?"
"Het zijn de tegengestelde belangen die Otte sceptisch maken. Het gaat de tv-journalist niet om de motivering van een vonnis, meent hij. ... De toegankelijkheid van de zittingzaal voor pers en publiek is ingegeven door de gedachte, tweehonderd jaar oud alweer, dat het proces in openbaarheid moet plaatsvinden. Zo zorg je ervoor dat de rechter niet aan een geheime, stiekeme berechting kan doen. Pers en publiek zijn onderdeel van die controletaak, zodat de rechter neit zomaar zijn gang kan gaan. Dat vind ik een groot goed. ... De toegankelijkheid van de zalen in Nederland is enorm verminderd. We hebben er een beveiligingsindustrie op losgelaten die haar weerga niet kent en tegelijkertijd proberen we dat te compenseren met afspraken met en over filmende pers en andere media. Dat alles staat op gespannen voet met elkaar. Justitie is altijd een instrument geweest om de bevolking zich veilig te laten voelen. Mede daarom wil het publiek graag geinformeerd worden over hoe dat rechtspreken gebeurt: transparantie."

Werdrukonderzoek NVvR: zorgen om toekomstige kwaliteit rechtspraak
Den Haag , 19-9-2013

Bijna drie van de vier rechters en officieren van justitie denken dat in de toekomst de kwaliteit van hun werk achteruit gaat. En meer dan de helft maakt zich zorgen over mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van een onderzoek naar werkdruk in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de vakbond voor rechters (Zittende Magistratuur) en officieren van justitie (Staande Magistratuur). NVvR-voorzitter Maria van de Schepop maakte deze resultaten gisteravond in het televisieprogramma Nieuwsuur bekend.
Het onderzoek naar werkdruk, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht, werd ingesteld nadat in december 2012 raadsheren van het gerechtshof in Leeuwarden onder meer de werkdruk in de rechtspraak aan de orde stelden.

De NVvR heeft een position paper opgesteld, die vanmorgen tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden werd besproken. "Uit eigen ervaring en meerdere bijeenkomsten van de NVvR blijkt dat de hoge werkdruk, toegenomen complexiteit van zaken en de vele veranderingen die de rechtspraak doormaakt ten grondslag liggen aan de werkdruk. Daarbij komt dat de groter worden disbalans in de strafrechtketen, veroorzaakt door eenzijdige bezuinigingen op het OM, de zorgen van onze leden alleen nog maar vergroot", aldus het position paper.

Zorgen
Ook Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, was uitgenodigd voor het rondetafelgesprek. Hij uitte tijdens het gesprek ook zijn zorgen over de groeiende werkdruk (Zie ook www.Rondetafelgesprek in Tweede Kamer over werkdruk, kwaliteit en vernieuwing).


"...De helft van alle magistraten zegt bevreesd te zijn voor 'mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten'. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) ... het afgelopen jaar onder zijn 2.661 leden heeft laten uitvoeren. ... De NVvR waarschuwt voor 'catastrofale gevolgen, zowel voor de samenleving als geheel als voor individuele rechtzoekenden." (NRC 30 januari 2014)

Nadat in december 2012, september 2013, januari 2014 rechters in de openbaarheid hadden gebracht dat zij hun werk niet altijd goed konden doen doordat zij een te hoge productie moesten draaien, bracht Trouw van 10 maart 2016 twee artikelen: "Rechter in de knel" en "Te veel druk en te weinig zittingsdagen".
Enkele citaten: Rechters en raadsheren maken zich grote zorgen over de toekomst van de rechtspraak. ... Begin dit jaar spraken 852 rechters (van de 2450) zich in een enquête uit over de huidige ontwikkelingen binnen de rechterlijke organisatie. Teneur in de peiling is dat de sector niet meer kan bezuinigen zonder dat de druk op de rechters onaanvaardbaar hoog wordt en de kwaliteit in het geding komt. (Trouw 10 maart 2016)


http://rechtsbijstandjuistnu.nl/reactie-jeugdrechtadvocaten-op-eerste-maatregel-bezuiniging-rechtsbijstand/


Trouw van 4 maart 2017 meldt: "De rechtbanken voorzien problemen bij het werven van nieuwe magistraten, blijkt uit vertrouwelijke informatie..De komende twee jaar komt de rechtspraak 227 rechters tekort."
Trouw van 14 maart meldt dat er de komende twee jaar 150 tot 250 te weinig rechters zullen zijn.


Ga terug