Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Waarheidsvinding: de ministers Dekker en De Jonge 2017

Interessant >>

"Wij doen niet aan waarheidsvinding" is een dooddoener die niet acceptabel meer is. Toch wordt dit door ouders in de praktijk van 2017 nog steeds het meest gehoord, zelfs van "expertise-teams". Clienondersteuners en rechtshulpverleners kunnen ouders steunen door de volgende informatie te delen:

Gedeelte van de recente brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2017 van De Jonge en Dekker, "Jeugdhulp onvoldoende vernieuwd", m.b.t. het amendement van Vera Bergkamp over waarheidsvinding:

Citaat: De komende periode vraagt verbetering van de uitvoering van artikel

3.3 Jeugdwet aandacht: het volledig en naar waarheid aanvoeren van de van belang zijnde feiten in de rapportages en verzoekschriften van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de gecertificeerde instellingen (GI). Dit thema reikt verder dan alleen de weergave van feiten in rapportages, het raakt ook aan de bejegening van ouders en kinderen en de attitude van de professionals in het jeugdbeschermingsproces als geheel, vanaf de start van het raadsonderzoek, tot de beëindiging van de maatregel. Over dit thema organiseerde het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC) in opdracht van JenV vijf regionale bijeenkomsten én een daarop volgende landelijke bijeenkomst

(11 november 2017). Tijdens deze bijeenkomsten is met vele partijen, waaronder ouders,jongeren, jeugdbeschermers, medewerkers van de RvdK, kinderrechters, advocaten en vele andere betrokkenen gesproken.

Jeugdwet Art 3.3: de gecertificeerde instellingen rapporteren de van belang zijnde gegevens volledig en naar waarheid.

 

M.a.w.: de uitvoeringspraktijk is nog te vaak onvoldoende, maar een ouder mag van de overheidsinstelling verwachten dat rapportage aan dit kwaliteitscriterium voldoet.een ouder kan bijdragen aan rapportage van goede kwaliteit door zelf "de van belang zijnde gegevens volledig en naar waarheid" aan te leveren. De kwaliteitscriteria zijn o.a. te vinden in het kwaliteitskader RvK en het Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd.


Ga terug