Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Stuur uw stukken waarin RvdK, GI en VT "feiten" verzinnen naar de Tweede Kamer slot

Interessant >>
 • De voor de hand liggende vraag wat de complexiteit van het werk te maken heeft met het "stoppen met liegen" wordt niet beantwoord.

  20 november 2015 - Algemeen Overleg T.K.-Commissie

  De Kamerleden Van der Burg (VVD) en Bergkamp (D66) trekken van leer tegen minister Van der Steur over het ontbreken van een urgentiebesef bij het bestrijden van de cultuur van misleiding en het niet corrigeren van onwaarheden in de rapportages aan de kinderrechters.

  "Dit kan echt niet langer duren." ["¦] "De Raad voor de Kinderbescherming moet hierop aangesproken worden. Het kan niet waar zijn dat dit nog steeds niet is geregeld", aldus deze Kamerleden.

  Minister Van der Steur "herkende zich niet in het beeld dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen te weinig zouden doen aan waarheidsvinding".

  Mevrouw Bergkamp (D66): "Ik ["¦] mis bij de Minister de erkenning van het probleem."

  Minister Van der Steur: "Ik herken mij niet in de parafrase van mevrouw Bergkamp over de door mij gevoelde urgentie op dit punt." ["¦] "Ik weet het antwoord niet, maar snijd het onderwerp aan in mijn gesprek met de Raad voor de rechtspraak."

  13 april 2016 - Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie

  "Uit de gevoerde gesprekken [met de GI"s, RvdKb, een kinderrechterinspecties cliëntvertegenwoordigers] komt het beeld naar voren dat GI"s en de RvdK het onderwerp waarheidsvinding serieus nemen. Het rapport van de Kinderombudsman uit 20131 heeft daaraan bijgedragen, evenals de verankering van de waarheidsvinding in de Jeugdwet (artikel 3.3). ["¦] Is de waarheidsvinding anno 2016 op orde? De instellingen geven aan dat zij voortdurend werken aan de kwaliteit van de rapporten en onderzoeken. Daarmee is nog niet gezegd dat de waarheidsvinding anno 2016 over de hele linie optimaal is."

  Tenslotte

  De messen zijn geslepen. In het parlement maken twee Kamerleden zich sterk voor het "stop-onwaarheden-kamp", terwijl de minister uit onwetendheid het "vage-normen-kamp" meent te moeten verdedigen, zich beroepend op protocollen en rapporten uit het kamp dat zich voelt aangevallen. Dit vraagt om actie van de kant van de ouders. Tijd voor een zwartboek?  Vergaderjaar 2015-2016
  Kamerstuk 31839 nr. 510

  Brief van de Minister van Justitie Gepubliceerd op 14 april 2016 12:45

 • 31839 (Hoofddossier)


  Een zwartboek krijgen wij niet voor elkaar, maar stuur uw stukken naar mevrouw Bergkamp en mevrouw Van der Burg.

Ga terug