Veel ouders ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling

Interessant >>

Deze week verdedigt Maartje Schouten aan de Universiteit Utrecht haar studie naar de toepassing van een van deze screeningsinstrumenten bij vijf Utrechtse huisartsenposten. Hier blijken slechts acht van de honderd verdenkingen terecht.


Ouders van lymepatiëntjes hebben zich georganiseerd
De ziekte van lyme leidt soms tot een melding bij Veilig Thuis: deze ouders zouden Munchausen-by-proxy kunnen hebben (afwijking waarbij iemand aandacht voor zichzelf vraagt door met zijn kind artsen af te sjouwen of het kind zelfs ziek te maken) Belangenvereniging Intensieve Kindzorg   

https://www.ftm.nl/artikelen/en-dan-staat-ineens-de-kinderbescherming-op-de-stoep?share=1https://www.tvgids.nl/zembla/programma/35451091/

Ervan verdacht worden je eigen kind ziek te hebben gemaakt; het komt steeds vaker voor. Tientallen ouders claimen ten onrechte verdacht te zijn gemaakt door Veilig Thuis, voormalige Meldpunt Kindermishandeling. Follow the Money dook in de dossiers en ontdekte zeker vier tuchtklachten tegen een enkele vertrouwensarts van Veilig Thuis.


Ga terug