Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Nederland is te laks i.v.m. geweld

Interessant >>

EHRM is helder: strafvervolging terzake van huiselijk geweld is een verdragsrechtelijke verplichting!

(politie)sepot komt hiermee onder druk te staan. Zie rechtsoverwegingen 26 en 27. 

Dit alles kan naar mijn mening ook relevant zijn in gevallen waarin kinderen worden mishandeld en de politie wil seponeren. mr M. Volp, senior juriste van VTRR, denkt er kennelijk ook zo over. 

Zij plaatste de uitspraak immers op haar LinkedIn pagina. 

 

Voorts merk ik op dat het EHRM artikel 3 van het EVRM inmiddels volledig in overeenstemming met artikel 33 Verdrag van Istanbul uitlegt. Ofwel, concreet psychisch geweld hoort strafbaar te zijn. Dat is het helaas nog niet in Nederland. Dit aldus mr Ine Avontuur, advocaat. Op linkedin als reactie op mr Volp.


Ga terug