Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Jeugdzorg is een verdienmodel, eerder de Inspectie: economische redenen (!!!)

Interessant >>

De Gelderlander,  20 april 2019: 

Veilig thuis zit aan de wortels van de rechtsstaat Juriste Christiane Waele heeft geen goed woord over voor veilig thuis.


Bij Veilig Thuis ontbreekt echter ieder besef dat medewerkers horen te handelen binnen de wettelijke kaders van de Nederlandse rechtsstaat.
Zij toetsen hun eigen werkwijze in plaats van die te toetsen aan fundamentele grondrechten en de wet."

 

https://drive.google.com/file/d/1RnzsCTQlm9MRb8a47XouDngpR0fBsbgH/view?ts=5cbacd4e

Plaatsingen zonder machtiging

In toenemende mate nemen instellingen voor gesloten jeugdhulp jongeren op binnen hun accommodatie zonder dat een kinderrechter daarvoor een machtiging gesloten jeugdhulp heeft afgegeven. De inspectie kan geen exacte opgave doen van het aantal jongeren dat op deze manier gesloten is geplaatst. De sector zelf geeft in alle openheid aan dat deze plaatsingen voorkomen en in aantal toenemen. De door de sector genoemde redenen voor deze plaatsingen zijn voor een belangrijk deel bedrijfseconomisch van aard. Door een daling van de vraag naar gesloten jeugdhulp plaatsen dreigt leegstand, waardoor de continuïteit van instellingen in gevaar kan komen. Met het opnemen van jongeren zonder machtiging gesloten jeugdhulp kan deze leegstand volgens de sector voor een deel gecompenseerd worden.

De Telegraaf heeft een artikel aan het rapport van de Inspectie gewijd: 
Jeugdzorg omzeilt rechter tegen leegstand. www.telegraaf.nl Meer binnenlands nieuws (maandag 5 oktober 15.45 uur)

 

 


Ga terug