Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Trouw van 30 mei 2018 'Regio verwijst te weinig door naar hoogspecialistische zorg'

Interessant >>

Hat Manifest pleit voor betere screening aan de basis. Risico's (anorexia, suïcidaliteit) worden onvoldoende ingeschat omdat er weinig kennis is van de problematiek.

Ik lees in "Echt doen wat nodig is, pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp" (2018): "Verwijsgedrag van huisartsen en wijkteams is eveneens van grote invloed op een tijdige hulpverlening aan jongeren. Van alle hulptrajecten uit 2017 zijn de meeste gestart na verwijzing door een huisarts. "¦ Huisartsen zijn al jaren de grootste verwijzers, en dat wordt ze niet altijd in dank afgenomen. De kritiek op het verwijsgedrag van met name huisartsen is dat zij jongeren te vaak doorverwijzen naar een specialist. "¦ Diverse gemeenten ondernemen dan ook pogingen om het verwijsgedrag van de huisarts aan banden te leggen. Zo had de gemeente Amsterdam het plan opgevat om het voor huisartsen lastiger te maken om een kind door te sturen naar de kinderpsychiater of psycholoog. Om de drempel naar de specialistische zorg te verhogen stelde de gemeente voor dat huisartsen eerst een zogenoemd perspectiefplan zouden opstellen. In dat perspectiefplan moest de huisarts niet alleen kijken naar de psychische gesteldheid van het kind, maar moest hij er ook sociale problemen in vastleggen. In de plannen van de gemeente is nu een grotere rol voor de Ouder- en Kindteams weggelegd. Het is de bedoeling dat zij deels het werk van de psychiaters en psychologen overnemen. Ook in de gemeente Laarbeek, in de provincie Noord-Brabant. Heeft men een manier bedacht om de instroom naar de gespecialiseerde jeugdzorg in te dammen. Daar hebben ze een "gespecialiseerd gedragsdeskundige" ingehuurd om huisartsen bij te staan. De verantwoordelijke wethouder is namelijk van mening dat huisartsen te snel doorverwijzen, en de gedragsdeskundige moet dat helpen voorkomen. Uit onderzoek van Investico, platform voor onderzoeksjournalisatiek, blijkt dat een op de drie zorgprofessionaks merkt dat huisartsen in hun gemeenten beperkingen worden opgelegd bij het doorverwijzen van jongeren naar een specialist. (voetnoot: www.groene.ml/artikel/kom-in-januari-maar-terug )

... zegt Backer. "¦ wij psychiaters "¦ Ik ben zelfstandig ondernemer en werd daardoor op verschillende plekken in het land. Wat ik onder andere meemaak in de regio"s Friesland, Amsterdam en de Zaanstreek is dat kinderen worden aangemeld en dat we daarna zo snel mogelijk aan het wijkteam moeten laten weten wat een behandeling gaat kosten. Op basis daarvan wordt besloten of de instelling waar ik werk de behandeling mag verlenen, of dat het kind toch wordt doorgestuurd naar een plek waar het mogelijk goedkoper kan.
In de hoofdstad zijn de plannen inmiddels van tafel na een stevig overleg met de huisartsenkring in deze regio. De Landelijke Huisartsen Vereniging is grote voorstander van behoud van het vrije verwijsrecht. Zo vertelt woordvoerder Judith van Empel: In de Jeugdwet staat expliciet dat huisartsen het recht houden om zelf direct kinderen te verwijzen naar de hulp die "“ naar hun professionele inschatting-  benodigd is."


Ga terug