Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

Interessant >>

"In het huidige onderzoek zijn in totaal zijn 24 (voormalig) JIMs geinterviewd uit de regio Amsterdam, Amersfoort en Veenendaal. Dit onderzoek geeft een goed beeld van de verschillende ervaringen van de JIMs, nadat de hulpverlening is afgerond. Het merendeel van de JIMs houdt contact met de jongere na afloop van het hulpverleningstraject en in de meeste gevallen is de dreigende uithuisplaatsing afgewend en woont de jongere thuis of in zijn vertrouwde omgeving. Daarmee is het werken met een JIM een positieve en veelbelovende aanpak in de jeugdhulp, mits deze door alle betrokken partijen op waarde wordt geschat."

L. van Dam & S. Verhulst; De JIM-aanpak, het alternatief voor uithuisplaatsing van jongeren; 5e druk, 2019.


Ga terug