Kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen

Interessant >>

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669


Jeugdzorg kan het niet alleen
Trouw van 8 november 2017 bevat een Commentaar met de titel "Jeugdzorg kan het niet alleen". De aanleiding tot het stuk is de constatering dat de afgelopen drie jaar ruim 10% meer jongeren gesloten geplaatst zijn, dus sinds niet meer de provincies maar de gemeenten verantwoordelijk zijn en er flink bezuinigd is.
Het commentaar ziet de eerste stap naar verbetering in het tijdig herkennen van multi-problem gezinnen. Ikzelf zie dat de wijkteams niet toegerust zijn voor hun taak, en zich (daardoor?) te veel bemoeien met gezinnen die helemaal niet "multiproblem" zijn en voornamelijk gehinderd worden door de teams. Voorbeelden die ik de laatste paar weken heb gezien:
-  ouders middenin scheidingsprocedure, kind van 17 (!) door team elders ondergebracht; alleen al aan pleegvergoeding 653 euro per maand gemeentegeld in de sloot.
-  gescheiden ouders op zoek naar manier om hun communicatie te verbeteren na afwijzen van door wijkteam aangedragen trajecten, krijgen te horen dat het wijkteam niet de gevraagde hulp bij het ouderschapsplan zal geven, en dat er misschien vanwege traag tempo OnderToezichtStelling moet komen (van drang naar dwang via de rechter dus), maar dat wijkteam ook tijdens ots betrokken moet blijven (!).
Advies voor wijkteams: bemoei je niet met alles. Advies voor "gewone" ouders: houd wijkteam buiten de deur, ga er niet mee in gesprek of houd ermee op. Want het is niet verplicht, ook al krijg je steeds te horen dat iets MOET.
Truus Barendse (niet geplaatst door Trouw)http://loc.nl/blogs/dranghulp-in-de-jeugdwet-is-een-sociale-staatsgreep

 

Bij Jeugdbescherming Rotterdam en ook in andere regio"s gebeurt het volgende: 

 

Ouders waarvan de OTS afloopt en waarvan jeugdbescherming geen verlengingsverzoek indient krijgen een telefoontje van hun jeugdbeschermer waarin hun het volgende wordt voorgelegd.

 

We gaan de OTS van uw zoon/dochter niet verlengen omdat het niet meer nodig is.

Dat kunnen we via de rechter regelen (daar komt geen rechter aan te pas!) maar het is beter en makkelijker dat wij u terug geleiden via de jeugdbeschermingstafel dan kunnen zij in vrijwillig kader kijken of het allemaal wel goed blijft gaan.

 

U snapt het al: ouders, bang voor de rechtbank, kiezen voor de optie teruggeleiden via de jeugdbeschermingstafel. Gevolg: ouders staan met een omweg onder drang.

"Het is belangrijk dat gemeenten en professionals zich realiseren dat het ingrijpen in het gezinsleven gebonden is aan strenge (inter)nationale eisen en alleen mogelijk is als daarvoor een wettelijke grondslag is", zo staat in de Eerste evaluatie Jeugdhulp. "Voor cliënten moet duidelijk zijn dat de regie nog bij de cliënt ligt en dreigende taal moet worden vermeden (zoals termen als "vrijwillig, niet vrijblijvend"). Drang mag bij de betrokkenen nooit als "dwang" voelen."
https://www.balansdigitaal.nl/nieuws/drang-in-jeugdhulp-in-opmars/

https://sites.google.com/site/ouderszhz/jeugdwet/rechtsbeschermingbijdranghulp
U moet dit overnemen en plakken op internet.https://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/
De bestuursrechter in Rotterdam maakt korte metten met drang.

U moet dit en dat, anders wordt uw kind uit huis geplaatst. Het lijkt niet waarschijnlijk dat in een drang-situatie beroep op de rechter mogelijk is, omdat immers een drang-opdracht geen gevolgen voor iemands rechtspositie heeft: je hoeft het niet te doen. Vervolgens is natuurlijk een ots makkelijk gevraagd. Ons advies: als het ook maar enigszins kan, doe dan maar wat de drang-opdracht wil. Want een ots brengt vaak bemoeienis op veel gebieden met zich mee.

Tenminste één Gecertificeerde Instelling heeft een ouder laten weten dat ze weliswaar geen verlenging OTS gaan vragen, maar dat dit niet betekent dat hij van jeugdhulp af is: drang!


Ga terug