Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Mr ir P.J.A. Prinsen zette zaken op een rijtje

Interessant >>

 

 Waar was het allemaal ook weer om begonnen?...

19 mrt 2011

NRC-artikel “Of beschuldiging waar is, doet er niet toe bij kinderrechter”

8 okt 2013

Amendement Van der Burg / Bergkamp: art. 3.3 in de Jeugdwet (waarheidsplicht).

Dit artikel voorzag helaas niet in een sanctie op onwaarheden.

3 dec 2013

Motie Bergkamp: vraagt om onderzoek Kinderombudsman over waarheidsvinding

14 nov 2016

Motie Bergkamp vraagt de Minister om een Aktieplan waarheidsvinding

6 okt 2017

Vragen Bergkamp en Raemakers: verzoeken onderzoek naar rehabilitatie na UHP.

10 nov 2017

LOC-Congres – “Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen”. Waarheidsvinding volledig uit focus verdwenen.

…en waar gaat het nu over?

7 jun 2018

Actieplan Verbetering Feitenonderzoek (Min. v. Rechtsbescherming).

Focus op waarheidsplicht en de handhaving daarvan is verdwenen. De opstellers van het Actieplan zijn van mening dat gekeken moet worden vanuit het perspectief en de behoeften van het kind, en daar is feitenonderzoek voor nodig.

19 mrt 2019

N.a.v. pleidooi voor rechtsbescherming:

Motie Bergkamp - vd Staaij – verkenning naar normering feitenonderzoek

29 apr 2020

NJi-rapport ‘De wettelijke kaders van de jeugdbescherming’

30 apr 2020

NJi-rapport 'Samen werken aan feitenonderzoek'

Wie nog hoop had op aandacht voor de falende waarheidsplicht komt bedrogen uit: het gaat slechts over hoe ouders een onderzoek door professionals “beleven”.

Conclusie:  The Elephant in the room: de Waarheidsplicht

 

 


Ga terug