Deze grootouders niet ontvankelijk

GHSHE:2022:3472   (13-10-2022)

Geen omgangsregeling voor grootmoeder na overlijden van haar zoon

ECLI:NL:GHAMS:2022:3146   (08-11-2022)

Grootouders (en kleinkinderen) weer in de kou

1) GHAMS:2021:3887   (30-11-2021)

2) GHSHE: 2021:2487   (05-08-2021)

3) GHARL:2021:7102   (22-07-2021)

 

Omgang grootmoeder met 7-jarige kleinzoon (tijdelijk) stopgezet
GHARL:2022:1527   (24-02-2022)
Grootmoeder krijgt geen omgang met kleinkinderen
GHAMS:2021:3887   (30-11-2021)
Grootmoeder krijgt geen omgangsregeling met uit huis geplaatst kleinkind
GHARL:2021:11280   (02-12-2021)
GI heeft geen verweerschrift ingediend en is niet verschenen, krijgt nog 5 weken
GHARL:2021:9986   (21-10-2021)
Schriftelijke aanwijzing i.v.m. contact grootouders
RBNHO:2021:8938   (24-09-2021)
Deze grootmoeder is niet ontvankelijk
GHSHE:2021:05-08-2021)
Contact met grootmoeder en overige familie overleden vader belangrijk
GHAMS:2021:1509   (18-05-2021)
Het Hof oordeelt dat grootouders met voogdij toch pleeggezin zijn

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:3475&showbutton=true&keyword=Jeugdwet .

Niet de GI, maar de grootmoeder wordt met het gezag belast
RBZWB: 2020:3350   (23-07-2020)
Geen omgang met grootmoeder
GHSHE:2020:3265   (22-10-2020)

Twee lessen uit te trekken: soms moet je blij zijn met wat je hebt en niet meer willen omdat dat zoals in dit geval minder of helemaal niets kan worden, soms is het beter, zelfs bij de rechter, niet het achterste van je tong te laten zien.
Kan de rechter op verzoek van de GI een omgangsregeling vaststellen met de grootouders?
RBLIM:2019:11772 (gepubliceerd 16-03-2020)
Het heeft voor grootouders alleen zin om omgang aan te vragen bij de rechter als ze duidelijk kunnen aantonen dat er heel regelmatig contact is geweest.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:1045&keyword=grootouders

Wat moet je vooral niet doen als je de rechter omgang met je kleinkind wilt vragen?

Als je vermoedt dat je de rechter zult moeten inschakelen, doe dat dan meteen.

Omgangsregeling met oma met dwangsom

RBNHO:2019:10102   (11-12-2019)

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: Grootouders hebben recht op omgang met hun kleinkinderen

ECLI:EU:C:2018:242

ECLI:EU:C:2018:359

De Telegraaf meldde op 31 mei 2018 een hoopgevende uitspraak van het Europese Hof (zie hierboven)

https://www.stichtingkog.info/media/artikel_telegraaf_20180603.JPG

Het Hof Amsterdam vond op 15 januari 2019 alleen grootouder zijn niet voldoende voor omgang

GHAMS:2019:109

Het Hof Amsterdam vond op 22 januari 2019 alleen grootouder zijn niet voldoende voor omgang

GHAMS:2019:167

In hoger beroep legt het Hof Arnhem Leeuwarden op 7 juni 2018 bestaande omgangsregeling met grootmoeder vast, geen uitbreiding

GHARL: 2018:5368

Grootouders krijgen begeleide omgang

GHSHE:2018:2853

Geen omgang met grootmoeder voor dit kind met UHP

GHARL:2019:6840   (22-08-2019)

Grootouders ontvankelijk, contact met hen van belang; NU geen omgangsregeling

GHSHE 2017 444

Het Hof in Den Haag heeft op 14 augustus 2013 bepaald: wel omgang ondanks verzet moeder.

google GDHDA 3221

De grootouders en het kind ontmoeten elkaar 1 middag in de maand.

Leger des Heils, vader en moeder vinden dat Leger voogdij moet houden, maar grootmoeder wordt voogdes

GHDHA:2019:1956   (15-05-2019)

Hier ziet het Hof geen reden waarom de grootmoeder niet de voogdij zou kunnen krijgen

GHSHE:2019:657   (21-02-2019)

Grootouders krijgen voogdij

GHAMS:2018:2761

Zie in jurisprudentie uithuisplaatsing de twee items uithuisplaatsing en overplaatsing

Soms wordt een kind dat al bij de grootouders woont overgeplaatst naar een 'neutraal pleeggezin'. Dat hoeven de (groot)ouders niet altijd te accepteren.

Hulpvraag grootpleegouders ten onrechte uitgelegd als onmogelijkheid kinderen verder op te voeden

GHARL:2018:4024

Beide grootouders hebben het gezag vanaf 2 januari 2018

RBOVE:2018:298

Uithuisplaatsing kleinkind

Hoe voorkom ik dat mijn kleinkind bij vreemden wordt geplaatst?

Met welke beroepskrachten krijgen pleegouders te maken?

Puntsgewijs:

Pleegouders krijgen meer rechten en meer geld

Nieuwsbericht van het Kabinet 15-01-2010
Het kabinet wil de rechtspositie van pleegouders verbeteren. Zo mogen hulpverleningsplannen straks alleen worden vastgesteld na overleg met de pleegouders. Ook krijgen zij een hogere pleegvergoeding.
Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd.