De provincie Utrecht meet de resultaten van jeugdzorg

Brief aan de 15 provincies en grootstedelijke regio's

Reactie van de provincie Friesland

Brief aan AJL over prestatie-indicatoren

Brief aan de formateur n.a.v. uitspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens: "geen zittingen meer achter gesloten deuren"

Ingezonden brief aan Trouw over dit onderwerp (niet geplaatst)

Reactie van de Minister-President

Verzoek om inhoudelijke reactie

Rappel op verzoek om inhoudelijke reactie

Brief aan commissie voor justitie (zie 2)

Brief aan provincie Noord-Holland over melddagen

Brief van een vader in het kader van de melddagen

Resultaten melddagen Noord-Holland

Brief aan provincie Groningen over consequenties voor praktijk van resultaten meldweek 2005

Rappel aan provincie Groningen

Verzoek aan provincie Friesland om resultaten meldweek 2006

Antwoord Friesland

Resultaten meldweek Friesland 2006

Verzoek aan Haaglanden om resultaten evaluatie indicatie-stelling

Vraag naar standpunt NVO over toestemming beide ouders voor behandeling door (ortho)pedagogen en onderwijskundigen

Antwoord NVO

Vraag naar standpunt NIP over toestemming beide ouders voor behandeling door psychologen

Antwoord NIP

Vraag naar standpunt Landelijke Huisartsen Vereniging over behandeling zonder toestemming (beide) ouders

Antwoord LHV

Antwoord AKJ op brief van 2006 (zie 2006 nummer 2)

Verslag gesprek KOG/AKJ n.a.v. de correspondentie

Vragen aan stichting Stade te Utrecht

Rappel (tot heden, zie datum update, niet beantwoord)

Vragen aan Agathos Thuiszorg

Rappel (tot heden, zie datum update, niet beantwoord)

Verzoek aan de Minister voor Jeugd en Gezin n.a.v. zijn brief aan de directeuren van de bureaus jeugdzorg over weglopers

Persbericht met bijlagen over de brief van Minister Rouvoet aan de directeuren van de Bjz's over weglopers

Brief aan de Colleges van Gedeputeerde Staten

Reactie van enkele Colleges van Gedeputeerde Staten

Brief aan bureau jeugdzorg Zuid-Holland (ook aan de andere bureaus jeugdzorg verzonden)

Reactie van enkele bureaus jeugdzorg

Brief aan het LBIO

Brief aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak bij kopie van brief aan Minister Rouvoet

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Brief aan de Hoofdinspectie Jeugdzorg bij kopie van brief aan Minister Rouvoet

Brief aan de Commissie voor Jeugd en Gezin

Tweede brief aan Minister Rouvoet over zonder rechter uit huis geplaatste weglopers

Brief aan de Commissie voor Jeugd en Gezin om deze op de hoogte te houden van (uitblijven van) reactie

Brief aan de CU-fractie bij kopie tweede brief aan Minister Rouvoet

Antwoord van Minister Rouvoet

Verzoek aan Minister Rouvoet om brief aan KOG d.d. 14 december aan alle provincies en bureaus jeugdzorg te sturen

Brief van Minister Rouvoet aan alle provincies en bureaus jeugdzorg

Brief aan provincie Noord-Holland over rondetafelgesprek n.a.v. beldriedaagse

Reactie van de provincie Noord-Holland

Vraag aan AJL, William Schrikker Groep en SGJ over datum overdracht gezinsvoogdij aan bjz's

Reacties

Verzoek aan mevrouw Kroes de monopoliepositie van de bureaus jeugdzorg te bezien

Begeleidende brief aan minister Rouvoet bij kopie van brief aan mevrouw Kroes

Rappel (zie nummer 3, 2008)

Raad voor de Kinderbescherming krijgt cliƫntvertrouwenspersoon

Ingezonden brief aan Trouw over het Savanna-effect (niet geplaatst)

Brief aan stichting Bits of Freedom over toekenning Big Brother Award Electronisch Kind Dossier

Ingezonden brief in Trouw van mevrouw Coumans over het electronisch kind dossier; geplaatst op deze website met haar toestemming

Brief aan de Minister van Justitie over voortgezet ouderschap na scheiding

Brief aan de Commissie voor Justitie over voortgezet ouderschap na scheiding

Brief aan de NVO: rappel op vragen over invloed klachten (vervolg op brief 17ee 2005)

Reactie NVO

Brief aan de MO-groep: vraag om nadere informatie n.a.v. bericht over tuchtrecht in de jeugdzorg

Reactie MO-groep

Brief aan de Minister voor Jeugd & Gezin over nieuw financieringssysteem voor jeugdzorg

Brief aan de commissie voor jeugd en gezin bij kopie van brief aan Minister Rouvoet

Brief aan de Minister voor Jeugd & Gezin: KOG is blij met onderzoek naar effectiviteit jeugdzorg

Begeleidende brief aan de Commissie voor Jeugd & Gezin bij kopie van brief aan de Minister

Vraag aan AJL over positie grootouders bij ots

Reactie AJL