Schriftelijke aanwijzing

RBOBR:2024:2617

GI mag dit verslaafd geboren kind overplaatsen

RBOBR:2024:2616   (10-05-2024)

GI te haastig met perspectiefbesluit

RBDHA:2024:9404   (29-05-2024)

Meisje loopt weg uit plaatsing en niemand weet waar zij is

RBGEL:2023:7224   (28-12-2023)

Ouders hebben niet gereageerd op vlak voor kerst verzonden brief over zitting. Uithuisplaatsing verlengd zonder zitting.

RBZWB:2024: 271   (22-01-2024)

Verzoek uhp afgewezen: verzoek onduidelijk

RBZWB:2023:8341   (10-11-2023)

We proberen het met deze 17-jarige thuis

RBGEL:2023:4415   (25-07)

Kinderrechter vindt UHP nu niet nodig

RBGEL:2023:6455   (17-07-2023)

Geen eind aan ouderlijk gezag

RBROT:2023:5770   (07-03-2023)

Niet meer terug zonder onderzoek? Dat doen we niet

GHSHE:2023:65   12-01-2023

Moeder moet nog niet afgeschreven worden

RBROT:2022:11707   23-12-2022

Geen gezagsbeeindiging bij deze uhp, die wel hele minderjarigheid zal gaan duren

RBROT:2022:11703   23-12-2022

Uithuisplaatsing te zwaar

RBNNE:2022:4611   (02-12-2022)

Ouders staan open voor hulp

RBLIM:2022:8616   (04-11-2022)

GI doet nauweolijks aan onderbouwing

GHARL:2022:8174   (22-09-2022)

Niet te veel, maar te weinig contact met moeder veroorzaakt gedragsproblemen

GHARL:2022:9652   (10-11-2022)

De rechter ziet geen reden voor uithuisplaatsing: GI onderbouwt niet

RBZWB:2022:6779   (15-11-2022)

Perspectiefbesluit? Toetsing RvdK

GHARL:2022:9041   (20-10-2022); zie ook GHAMS:2022:275   (01-02-2022) en RBNHO:2022:8195   (05-09-2022)  en GHARL:2022:1272   (17-02-2022)  

Kinderen blijven bij vader wonen, uhp niet nodig: wijziging hoofdverblijf

RBDHA:2022:7570   (21-07-2022)

Perspectief? Onderzoek!

RBDHA:2022:10599   (10-10-2022)

Geen einde gezag

GHAMS:2022:2933   (11-10-2022)

Kind naar huis

RBROT":2022:6957   (03-08-2022)

Geen uithuisplaatsing meer, geen ondertoezichtstelling

GHARL:2022:8740   (11-10-2022)

Geen uithuisplaatsing meer, geen bijzonder curator

RBROT:2022:7605   (15-08-2022)

Moeder opgenomen, vader accepteert hulp en heeft praktische problemen opgelost

RBROT:2022:8305   (22-08-2022)

Hulpverlening door iedereen geaccepteerd

RBROT:2022:7862   (29-08-2022)

RvdK vraagt gezagsbeeindiging, GI vindt dit niet nodig

RBDHA:2022:9419   (29-07-2022)

Gezagsbeeindiging gaat voorlopig niet door

GHDHA:2022:2733   (31-08-2022)

Kinderen gaan terug naar huis

RBLIM:2022:6682   (16-08-2022)

Kind terug naar huis

RBDHA:2022:1857   (16-06-2020)

GI maakt er in alle opzichten potje van

RBZWB:2022:4332  (02-09-2022)

Wijziging hoofdverblijf te verkiezen boven uithuisplaatsing

RBDHA:2022:7571   (21-07-2022)

Geen hechting pleeggezin, geen vertrouwen
RBNNE:2022:2156   (23-06-2022
Waarom nu al gezag ontnemen?
RBOVE:2022:1798   (18-03-2022)
Uithuisplaatsing was niet nodig gewest
GHARL:2022:4668   (02-06-2022)
Spoeduithuisplaatsing ingetrokken
RBNHO:2022:5220   (09-06-2022)
Zeer zorgvuldig of snel?
RBROT:2022:4249   (31-05-2022)
Niet zo maar verlengen, onderzoek!
GHAMS:2022:1488   (17-05-2022)
GI bakt er niets van, krijgt niet haar zin (kind terug naar huis)
RBROT:2022:1746   (21-01-2022)
GI bakt er niets van, krijgt toch haar zin
RBZWB:2022:1203   (03-02-2022)
GI doet niets: terug naar huis
RBOBR:2022:434   (04-01-2022)
Dwangsom William Schrikker
RBZWB:2022:785   (01-02-2022)
Rechtsbijstand voor moeder die gezag dreigt te verliezen
RBZWB:2021:5692  (03-11-2021)
Criteria beeindiging gezag
RBGEL:2022:610   (18-01-2022)
Nooit meer naar huis terug? Twijfel aan perspectiefbesluit
GHAMS:2022:275   (01-02-2022)
William Schrikker neemt perspectiefbesluit (niet terug naar huis), rechter gaat er niet in mee
RBNHO:2022:656   (14-01-2022)
Een rechter die niet aan het handje van de RvdK loopt!
RBNHO::2021:12590   (30-12-2021)
Er gebeurt te weinig tijdens de uithuisplaatsing
GHARL:2022:171   (11-01-22)
Gezagsbeëindiging soms in strijd met art. 8 EVRM
GHSHE:2022:76   (13-01-22)
In hoger beroep raakt William Schrikker het gezag weer kwijt
GHDHA:2021:2582   (22-12-2021)
Opvoedbesluit, perspectiefbesluit (kinderen uhp bij vader)

RBNHO:2021:11526   (23-11-2021); zie ook GHARL:2022:4835   (14-06-2022)

Moeder hersteld in gezag, einde ots en uhp (kind wordt 1 dag later meerderjarig!)
RBROT:2021:12319   (18-11-2021)
Vader en pleegouders willen uhp laten duren; Hof meent dat kind naar moeder kan
GHARL:2021:10428   (09-11-2021)
Vakantie met pleegouders
Hoge Raad 21 mei 2021 HR:2021:748
Moeder kan gezag houden: 15-jarigen begrijpen wel dat zij bij pleegmoeder blijven
GHDHA:2021:2067   (20-10-2021)
Beëindiging gezag zou voorbarig zijn
GHARL:2021:10077   (21-10-2021)
William Schrikker vraagt verlenging uithuisplaatsing; rechter vindt ondertoezichtstelling genoeg
RBDHA:2021:11412   (05-10-2021)
Perspectiefbesluit onbekend bij ouders. Misschien verandering?
RBZWB: 2021: 5357 (14-10-2021)
In gezag hersteld na 7 jaar uithuisplaatsing
GHARL: 2021: 9275   (330-09-2021)
William Schrikker weer in de bocht (12-10)
GHARL: 2021: 9547   (12-10-2021)
William Schrikker in de bocht (30-09)
RBNNE:2021:4223   (30-09-2021)
Gezag wordt niet beëindigd; verzoek onvoldoende onderbouwd
GHARL:2021:8427   (02-09-2021)
Machtiging uithuisplaatsing 3 maanden niet gebruikt, dus vervallen
GHSHE:2021:2599   (19-08-2021)
Verzoek machtiging uithuisplaatsing niet onderbouwd
GHSHE:2021:2596   (19-08-2021)
Schriftelijke aanwijzing van William Schrikker in hoger beroep vervallen verklaard
GHAMS:2021:2392   (27-07-2021)
De GI had alles op alles moeten zetten om de kinderen bij de moeder te kunnen laten blijven
GHDHA:2021:1502   (28-07-2021)
Perspectiefbesluit
Het perspectiefbesluit is een stuk dat ouders niet te zien krijgen. Zie voor jurisprudentie op deze website Actualiteit.
Geen vermindering omgang, uitbreiding!
RBNHO:2021:6302   (16-07-2021)
Gezag wordt niet beëindigd
RBROT:2021:4317   (24-01-2021)
Als pleegouder gezag krijgt, vervalt OTS
GHAMS:2021:1398   (04-05-2021)

Hoe nremgt WS kind 2 opeens in beeld? 
En: op het moment dat de biologische vader openstaat om in contact te komen met [de minderjarige] , ondersteunen de pleegouders de mogelijkheid om [de minderjarige] en de biologische vader met elkaar te kunnen laten kennismaken. Openstaat om in contact te komen en met elkaar te laten kennismaken. WS zal die voogdij wel houden dus.
Open voor hulpverlening: OTS dus niet mogelijk
RBDHA:2021:4691   (14-04-2021)
Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard
RBDHA:2021:3739   09-04-2021)
Vormfouten maken dat rechter UHP niet kan verlengen
RBNNE:2021:1219   (09-04-2021)

Minderjarige 1 is 16 jaar oud
Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard
GHARL:2021:3170  (01-04-2021)
Geen beëindiging gezag maar uithuisplaatsing
Als er niets met je gebeurt, waarom dan gesloten plaatsing?
RBNHO:2021:1839   (18-02-2021)
Rechter ziet geen reden uithuisplaatsing
RVROT:2021:1436   (24-02-2021)
Al 10 jaar OTS, GI doet niets
RBLIM:2021:1640   (17-02-2021)
Uithuisplaatsing uitsluitend en alleen door kinderrechter
GHARL:2021:1736   (23-02-2021)
Geen UHP: niet onmiddellijk plaats en hulpverlening wordt aanvaard
RBLIM:2021:843   (22-01-2021)
VOTS: ja; beslissing UHP kan even wachten
RBROT: 2020::12812   (23-12-2020)
Beperking omgang is schriftelijke aanwijzing en moet voldoen aan de daaraan gestelde eisen
GHDHA:2018:2549
Dit gaat ook op bij uithuisplaatsing

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/41672?token=0e6c47e745ab5a890bd37686dc9f383e    (24-12-2020)

Een ouder is gewoon een ouder tot bewezen is dat hij/zij "het niet kan"

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/36650?token=3b8189909baec2f57ae5dd19ff056eab&fbclid=IwAR28EoCMQBsUELiF3auW0dTbbBKYv1medO6sfE4VHtr0U2nX6jCnWi6k1Rs

RBNHO:2020:2091   (04-03-2020)

Wat zegt het Europese Hof over uithuisplaatsingsbeslissingen

https://www.bvd-advocaten.nl/blogs/richtinggevende-jurisprudentie-van-het-europees-hof-over-uithuisplaatsingsbeslissingen

Dit was geen schriftelijke aanwijzing
RBZWB:2020:6094   (06-11-2020)
Geen verlenging OTS (en dus UHP): geen bedreiging meer, en GI doet helemaal niets
GHARL:2020:5937   (28-07-2020)
Geen gezagsbeëindiging, toewerken naar terug naar huis
GHARL:2020:7662   (24-09-2020)
Mag een pleegkind mee op vakantie als ouders het niet goedvinden?
RBMNE:2020:4554   (21-10-:2020)  Zie ook in Nuttig om te weten: het Parket bij de Hoge Raad maakt verschil tussen vekantie in Nederland (mag gewoon) en vakantie in het buitenland (toestemming GI nodig).
UHP niet verlengd
RBROT:2020:8769   (15-09-2020)
Verheldering schriftelijke aanwijzing
RBZWB:2020:5313   (16-10-2020)
Machtiging 3 maanden niet gebruikt: verlopen
RBROT:2020:9525   (25-09-2020)
GI wil nu eens dit dan weer dat. Het Hof bepaalt dat de minderjarige bij zijn vader zonder gezag blijft wonen in afwachting van een onderzoek
GHDHA:2020:2051   (27-10-2020)
Voldoet gezagsbeeindiging aan criteria van EHRM 10 sept. 2019 (Strand Lobben/Noorwegen)? (Hoge Raad)
PHR:2020:897   (02-10-2020)
Ouder zonder gezag geen belanghebbende bij UHP (deze vader was geen deel van het gezin van de moeder).
GHARL:2020:8153  (08-10-2020)
Gesloten plaatsing afgewezen
RBROT:2020:8731   (15-09-2020)
Hoever gaat een machtiging uithuisplaatsing?

Rechtbank Den Haag 14-9-2020: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:9018

Het is bar en boos, maar UHP maakt het misschien erger
RBDHA:2020:8761   (28-07-2020)
Uithuisplaatsing heeft averechts gewerkt
GHAMSL2020L2267   (07-08-2020)
Hoe beschadig je een kind?

ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3   (16-05-2013)

Recht op omgang eind juli 2020 belangrijker dan corona
RBROT:2020:6942   (27-07-2020)
I.v.m. corona is het uit huis geplaatste kind 3 maanden bij zijn moeder geweest. William Schrikker wil hem nu terug
RBNNE:2020:2416   (17-06-2020)
Gesloten plaatsing voor 8-jarige
RBROT:2020:5221   (29-05-2020)
Sinds spoed-uhp veel ten goede veranderd, baby vandaag terug
RBROT:2020:3917   (23-04-2020)
Onderduiken heeft gewerkt
RBROT:2020:4733   (08-05-2020)
Contact ouders belangrijker dan activiteiten pleeggezin
RBNNE:2020:1944   (19-05-2020)
Waarom moet kind naar instelling? Indien terug naar moeder niet mogelijk is, dan misschien bij vader zonder gezag.
RBROT:2020:4190  (22-04-2020)
Beeindiging gezag? Dat zullen we nog wel eens zien
GHDHA:2019:3684   (21-01-2020

William Schrikker en de RvdK wilden na 3 maandan uithuisplaatsing het gezag van de moeder al beeindigen. De rechter ging daar niet in mee.
Beeindiging gezag? Beeindiging uithuisplaatsing!
RBNNE:2019:2863   (02-07-2019)
Geen verderstrekkende maatregel zolang niet voldoende is geinvesteerd in mogelijkheid terug te gaan naar huis
RBNNE:2019:2863   (02-07-2019)
Van 10 juli tot 30 augustus geen jeugdbeschermer? Machtiging UHP per direct opgeheven
RBROT:2019:7416   (30-08-2019)
Geen terugplaatsing? Eerst onderzoek deskundige
GHSHE:2019:3849   (17-10-2019)
Ouders hoeven geen examen te doen!
RBNHO:2020:2091   (14-04-2020)
GI heeft niet het recht co-ouderschap op te heffen
RBNEE:2020:1348   (19-02-2020)
GI schittert door afwezigheid

RBMNE:2020:561   (30-01-2020)

De rechtbank is er ten onrechte van uit gegaan dat hetgeen de GI aandroeg realiteit was, aldus de moeder

GHSHE:2020:288   (30-01-2020)

Vader vindt kinderen na jaren terug: zij komen bij hem wonen

GHAMS:2020:177   (21-01-2020)

Kinderrechter heeft onvoldoende gemotiveerd waarom wetstekst van toepassing is op deze kinderen: niet genoeg

GHARL:2020:431   (16-01-2020)

Wat precies is een uithuisplaatsing?

RBMNE:2019:399

OTS en uhp zijn voor bepaalde tijd; de GI dient steeds te bezien of terugkeer naar huis mogelijk is

googelt u GHSHE 2015 1607

Het belang van het kind

Rechter moet het belang van het kind zelfstandig beoordelen, en ook kijken wat er gebeurd is sinds de beslissing van Bjz

Strafbare ouder

U bent strafbaar als u uw naar huis teruggekomen kind niet terugbrengt.

Wraking (Hoge Raad)

googelt u HR 2015 3633 en ook PHR 2015 2425

Op 10 augustus 2016 heeft het Hof in Den Haag een uitspraak gedaan die u moet meenemen naar uw advocaat ter inspiratie!

GHDHA:2016:2383  (10-08-2016)

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
FEITENONDERZOEK dus

Is toestemming ouders nodig voor vakantie buitenland?

RBMNE:2019:4741   (30-09-2019)     MAAR RBDHA:2019:8131   (06-08-2019) 

Machtiging niet binnen 3 maanden gebruikt: vervallen

GHARL:2019:8525   (15-10-2019)

Kind in perspectief biedend pleeggezin? Toewerken naar terugplaatsing

googelt u GHDHA 2015 795

Hof Den Bosch op 4 december 2014: gehecht in pleeggezin is niet einde van het verhaal

googelt u GHSHE 2014 5121

Geen medische behandeling, geen acute en ernstige bedreiging: dus geen schorsing gezag ouders

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/33513?token=cbc8e1cb180ef9d2d255b0525b84d005&fbclid=IwAR3YoyN8GQnfuivrbSr3upq4lf6hiIbHGf2xts8Xq484fTLSpi2z_uQ6G4k  (18-07-2019)

Bjz kan niet zeggen wanneer er plaats is voor uithuisplaatsing: uhp afgewezen

googelt u RBMNE 2014 4527

Machtiging uithuisplaatsing sinds 2015 in principe algemeen karakter

maar plaatsing in netwerk voorkeur

Maar de rechter kan uithuisplaatsing naar uitsluitend een bepaald gezin bepalen

googelt u GHARL 2014 3255

Probeer het pleeggezin, bijvoorbeeld van de grootouders, met name genoemd in de beschikking te krijgen

googlet u RBLIM 2014 6153

Hoge Raad: een kind kan uit huis geplaatst worden bij de andere ouder met gezag

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11043

Hoge Raad: voor uhp bij andere ouder geen beschikking college nodig

HR:2018:1797

2010: bij uithuisplaatsing kind in principe naar andere ouder

Plaatsing van kinderen bij één van de ouders "“ indien mogelijk "“ geniet de voorkeur boven de plaatsing in een accommodatie van een zorgaanbieder

Of anders naar familielid

Bij uithuisplaatsing gaat familie voor

Op 5 september 2013 spreekt het Hof Den Bosch uit dat het van groot belang is dat een kind bij zijn eigen ouder(s) opgroeit:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:4213
Nu kunnen de kinderen nog niet naar huis, maar als over enkele maanden Bjz de uhp wil verlengen, moet Bjz concretiseren wat er tegen is dat ze terug naar hun moeder gaan

Mr M. Erkens (Den Haag) overtuigt het Hof ervan dat William Schrikker niet zomaar mocht plaatsen in pleeggezin zonder onderzoek mogelijkheden vader

ECLI:NL:GHDHA:2017:5018

Rechter meent dat op basis van de jeugdwet de GI onderzoek naar opvoedcapaciteiten moet betalen

RBROT 2017 1529, uitspraak 2 maart 2017

Een deskundigen-onderzoek zoals de moeder wenst, alvorens te beslissen over verlenging UHP

googelt u GHAMS 2015 4620

Deskundigenrapport op basis van horen zeggen en pleegouders die zichzelf beoordelen? Naar het oordeel van de rechtbank komt deze werkwijze de objectiviteit niet ten goede

ECLI:NL:RBZWB:2016:8489

Onderbouwing! Onderzoeken door daartoe gekwalificeerde onderzoekers!

GHDHA:2016:2382   (10-08-2016) inderdaad: 2016

Kind met OTS woont grotendeels niet bij ouder vanwege afstand tot school: is dit sinds 2015 UHP?

GHARL:2015:6027

Kunnen OTS en vrijwillige uhp samengaan tot verlenging OTS?

googelt u RBLIM 2015 4918   

Hoge Raad oordeelt dat art. 810a RV van toepassing is: onderzoek naar noodzaak verlenging uhp

PHR:2019:107   (01-02-2019)

Een kind heeft recht op contact met zijn ouders

googelt u GHARL 2015 3994

Op 16 mei 2013 heeft de kinderrechter in Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan over contact met ouders bij uithuisplaatsing

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2013%3ACA3239&keyword=LJN 

 

Weinig contact omdat kind uit huis geplaatst zal blijven? Eerst onderzoek, en al was dat zo ....

googelt u GHSHE 2015 1811

Hof Den Haag 12 september 2018: kinderrechter had vol moeten toetsen. Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van 'jeugdzorg'?

GHDHA:2018:2549  (12-09-2018)  Zie ook Zie ook https://www.bvd-advocaten.nl  (blogs: het recht op omgang bij een uithuisplaatsing in een pleeggezin)

Het is van belang dat de ouders in ieder geval de kans krijgen om vanaf de geboorte als ouder op afstand met gezag een band met het kind op te bouwen.

googelt u RBOVE 2016 1796

Omgang beperken door GI alleen als rechter geen omgang heeft vastgesteld (Hoge Raad)

Hoge Raad 14-12-2018, ECLI:NL:HR:2018:2321

Nieuwe omgangsregeling, schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard,

GHAMS:2019:3426   (17-09-2019)

Algemene wet bestuursrecht niet in zijn geheel van toepassing op schriftelijke aanwijzing

GHARL:2018:9598

De rechter ontneemt het gezag, maar benadrukt dat recht op omgang en informatie blijven

googelt u GHARL 2015 88

In drangkader in pleeggezin geplaatst

RBROT:2019:5070  (12-06-2019)

Uithuisplaatsing mag alleen door de kinderrechter

RBZWB:2019:2076 (24-04-2019)

Besloten plaatsing? Bestaat niet. Het is open of gesloten

googelt u RBROT 2015 8129

VOORWAARDELIJKE machtiging gesloten plaatsing kan alleen gevraagd worden door college van B&W, de rvdk, de OvJ of de GI

GHAMS:2018:4284

Geen behandeling. Dan dus geen gesloten plaatsing

GHDHA:2019:1241   (01-05-2019)

GI moet daadkrachtig regie voeren bij gesloten plaatsing

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:3253&showbutton=true&keyword=Jeugdwet+   (17-04-2019)

Gesloten plaatsing? Liever familiegroepsplan!

RBROT:2015:1979

Minderjarige had kort tevoren onderzocht moeten zijn

RBLIM:2019:1103 (16-01-2019)

Gesloten plaatsing, gedragswetenschapper alleen afgegaan op dossier

GHARL:2018:5722

Verzoek gesloten plaatsing, van alles mis: kind terug naar huis

RVROT:2018:4833

Machtiging gesloten plaatsing zonder gedragswetenschapper? Dat gaat niet door

googelt u GHSHE 2014 4418

Machtiging gesloten plaatsing: gedragswetenschapper die instemde was betrokken geweest
googelt u GHSHE 2014 2785
Er is niet aan de wettelijke eisen voldaan, en gesloten jeugdzorg is wel vrijheidsbeneming!
googelt u GHARL 2014 6516
De Hoge Raad maakt op 29 mei 2015 duidelijk dat, zeker bij een gesloten plaatsing, alle formaliteiten van groot belang zijn

googelt u PHR 2015 1414  en PHR 2015 404

Tegen een gesloten plaatsing met instemming van de gezagdrager kan een kind van 12 of ouder zelf in hoger beroep

googelt u GHSHE 2015 253

Geen zicht op terugplaatsing niet altijd reden voor einde gezag

GHSHE: 2019: 1089  (21-03-2019)

UHP bij vader, moeder hoeft niet perse gezag kwijt te raken

GHDHA:2019:501  (27-02-2019)


De advocaat van de moeder was mr drs M. Erkens in Den Haag.

Nieuwe machtiging i.v.m. overplaatsing nodig?

  https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/33365?token=dfa8eefd2ede71e630bbe83cdf06af93

Uithuisplaatsing en overplaatsing

RBNHO:2018:4654 (zie ook hier direct onder)

Uithuisplaatsing en overplaatsing

GHARL:2018:2120 (zie ook hier direct boven)

Leger des Heils wil kinderen overplaatsen, pleegouders en moeder bezwaar; rechter acht verzoek niet voldoende onderbouwd

googelt u ECLI:NL:RBOVE:2016:4978

Pleeggezin korter dan 1 jaar geen belanghebbende

googelt u RBLIM 9790

Het kind mag niet verplaatst worden: blijft bij de grootouders

googelt u RBROT 2016 541

Het Hof wijst gezagsbeeindiging af, evenals verplaatsen van grootouders naar neutraal pleeggezin

googelt u GHDHA 2016 2919

Het eerste half jaar mag er nog gesold worden met een uit huis geplaatst kind, daarna moet de rechter wijziging verblijfplaats goed vinden

googelt u GHARL 2015 7550

Wanneer moet het gezag van de ouder(s) een einde krijgen?

googelt u GHARL 2016 8534

Factoren die volgens de wetgever van belang zijn bij de afweging m.b.t. een gezagsbeëindigende maatregel

ECLI:NL:GHARL:2016:9292

Anderhalf jaar uit huis geplaatst: ontheffing is dan de norm

googelt u GHARL 2015 6070

Hoger beroep van de moeder tegen gezagsontneming. Zij wil onderzoek, en geen babbels en vermoedens

googelt u GHSHE 2015 1099

Kind ouder dan 12 heeft ook bezwaar gemaakt tegen ontheffing

googelt u RBOVE 2015 7047

De rechter in Maastricht wil de ouders niet ontheffen: de instanties zijn tekort geschoten in begeleiding
googelt u RBLIM 2014 7319
Het is niet aan de gemeente te beslissen dat kind uit gezinshuis moet door geen geld meer te geven

googelt u GHAMS 2016 3205

Kinderen mogen niet uit huis geplaatst worden vanwege armoede

Just like the Convention on the Rights of People with Disabilities prohibits separation on the sole ground of children"s or their parents" disability (CRPD, Article 23.4), we should acknowledge that child removal for economic reasons alone is not acceptable either.

Ouders nemen hun uit huis geplaatste kind mee, naar een buitenland?

googelt u HR 2015 1752

Zelfs als uw kind niet uit huis geplaatst was, alleen een ondertoezichtstelling had, gaat de politie op verzoek van de gecertificeerde instelling op zoek, in binnen- en buitenland.

Alleen maar in het buiitenland wonen, maakt nog geen eind aan Nederlandse bemoeienis

googelt u GHSHE 2015 2360

Grootouders niet-ontvankelijk, want kind was geplaatst bij tante

googelt u GHARL 2015 63

Klacht al behandeld bij klachtencommissie, nou en?!

googelt u RBOVE 2015 2641

Ouders proberen van de William Schrikker Groep af te komen, maar hebben niet de goede weg gevolgd

WSG werkt met in dit geval een mandaat van Bjz Overijssel. Daar moet verzoek neergelegd worden. Googelt u GHARL 2014 4961

Geen gezag meer? Toch ontvankelijk in hoger beroep tegen bijv. ots

Googelt u GHARL 8978

De Hoge Raad heeft op 24 juni 2011 besloten dat ook cassatie kan worden ingesteld tegen gesloten plaatsing

als de periode waarvoor deze maatregel gold al voorbij is

De Hoge Raad besloot op 14 oktober 2011, voortbordurend op zijn uitspraak van 24 juni 2011, dat bij een "gewone" uhp ook hoger beroep mogelijk is als de uhp al voorbij is
Waarmee het probleem van de (herhaalde) verlengingen van uhp door de kinderrechter voor een paar maanden, in de wetenschap dat de ouders toch niet in beroep kunnen gaan, uit de wereld is.