Waarheidsvinding verplicht: apart vermeld in de Jeugdwet.

KOG heeft de leden van de Tweede Kamer die hier met een amendement voor hebben gezorgd, een brief gestuurd.
Door het proefschrift van Clarijs werd de brief van 18 oktober 2013 het begin van een correspondentie.

U wendt zich op eigen initiatief tot een GGZ-instelling en krijgt een advies,

maar u ziet er niets in. Wat kan er gebeuren?

Bjz Utrecht heeft op 4 september 2013 geantwoord op de brief van KOG van 31 juli/17augustus:
ouder met gezag: inzage mits met toestemming van kind van 16 of ouder;
ouder zonder gezag: inzage mits met toestemming van kind van 12 of ouder, bij jonger kind van ouder met gezag;
altijd wel inzage in dossierstukken over jezelf.
Op 17 augustus 2013 heeft KOG gegevens gestuurd over de vader namens wie eerder was gescrhreven en een verdere vraag gesteld
Bjz Utrecht legt op 4 september uit hoe het zit: Wet openbaarheid van bestuur, Wet bescherming persoonsgegevens, Wet op de jeugdzorg. Wel gezag, geen gezag, leeftijd kind.
Maar KOG denkt toch dat het anders zit. Kijkt u in 'Nuttig om te weten' helemaal bovenaan.
KOG verzoekt de Kinderombudsman met hem te mogen spreken over waarheidsvinding, waar men geen speurhonden bij hoeft te vermoeden.

Op 18 september hebben Alice Jansen en Truus Barendse een gesprek gevoerd met medewerkers van de Kinderombudsman.

Bureaus jeugdzorg schakelen de politie in om ouders die hun kind aan de ots onttrekken op te jagen

KOG heeft het Landelijk Bureau Vermiste Personen geschreven

Dossier-inzage bij Bjz Utrecht niet vanzelfsprekend
KOG heeft op 31 juli 2013 het volgende geschreven:
Soms houdt een raadsmedewerker inzage verschrikkelijk op.
Daarom heeft KOG geschreven:
Op 27 maart 2013 heeft KOG een blije brief geschreven aan de Amsterdamse wethouder P. Hilhorst.
Als hij zijn plannen voor elkaar krijgt, is voor Amsterdamse ouders de jeugdzorgnachtmerrie misschien voorbij. Maar ... kijk onder de brief.
Dossier-inzage geeft vaak problemen, ook bij de raad voor de kinderbescherming.
Daarom heeft KOG een brief aan het landelijk bureau gestuurd, daarna aan het Ministerie van Justitie en na het teleurstellende antwoord een beroep gedaan op het vernuft van Nico Mul.
Enkele nieuwe leden van de Tweede Kamer hebben een brief van KOG ontvangen,
de heer R. Bisschop (SGP), de heer H.C.M. Krol en de heer N.P.M. Klein (50Plus), de heer H. Nijboer (PvdA), de heer P. Oskam (CDA).