U wendt zich op eigen initiatief tot een GGZ-instelling en krijgt een advies,

Aan de Directie van Accare
Postbus 39
9400 AA Assen

Haarlem, 22 augustus 2013

Geachte Directie,

Van donateurs ontvangen wij herhaaldelijk meldingen dat Accare na contact op verzoek van de ouders met een gezin een melding doet bij o.a. de Raad voor de Kinderbescherming als de ouders uw advies over een behandeling niet opvolgen. Wij begrijpen dat iedereen die professioneel met kinderen te maken heeft verplicht is een melding te doen bij een vermoeden van kindermishandeling.
Wij zouden nu graag weten:
1) heeft Accare kindermishandeling gedefinieerd?
2) maakt Accare ouders bij het begin van een contact duidelijk dat er een melding gedaan zal
worden als kindermishandeling wordt vermoed, ook in de zin van niet opvolgen advies?

Hopelijk wilt u deze vragen voor ons beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Aangezien er geen enkele reactie is gekomen, heeft KOG op 5 oktober een rappel gestuurd. Daar was op 17 november nog geen antwoord op ontvangen. Slecht geweten?