Soms houdt een raadsmedewerker inzage verschrikkelijk op.

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2013 >>

Aan mr dr G. Cardol, juridisch adviseur bij de Raad voor de Kinderbescherming
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Raad voor de Kinderbescherming
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Haarlem, 21 juli 2013

Zeer geachte heer Cardol,

Op 19 juli jl. heb ik zonder succes geprobeerd u telefonisch te bereiken. Dit was mijn vraag:
gedateerd 25 juni 2013 ontving een vader die inzage had gevraagd in het dossier van zijn 13-jarig kind een weigering “aangezien er bezwaren zijn vanuit de betrokkenen” (zie bijlage).
De vader heeft een bezwaarschrift ingediend, maar hij zou graag weten of er niet een snellere weg is om inzage te krijgen.

Stichting KOG zou deze vraag ook graag in zijn algemeenheid beantwoord zien:
als inzage in een dossier wordt geweigerd om redenen die duidelijk niet overeenkomen met het gestelde in het Kwaliteitskader 2013 of in uw brief aan KOG d.d. 28 januari 2013 (kenmerk LB2013/GC0035), is er dan behalve de bezwaarprocedure een andere weg om inzage te krijgen?

Met vriendelijke groet,

Gedateerd 26 juli kwam het antwoord:

antwoord

Ga terug