Op 27 maart 2013 heeft KOG een blije brief geschreven aan de Amsterdamse wethouder P. Hilhorst.

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2013 >>

Zeer geachte Heer,

Ook vandaag weer stond er in Trouw een zeer hoopgevend bericht over uw plannen voor de nieuwe aanpak van jeugdzorg in Amsterdam. Aandacht voor met name wat u genoemd hebt “de tweede pijler van de nieuwe koers in Amsterdam”, namelijk dat wat ouders op eigen kracht kunnen, eventueel met hun netwerk, is de vervulling van de wens van veel ouders. “Het gaat erom dat ouders, ook al hebben ze problemen, hun leven in eigen hand nemen.”

Als Amsterdamse ouders gaan merken dat de nieuwe jeugdzorg ze niet langer het roer uit handen slaat, zal dat veel ruimte geven om zich open te stellen voor advies en hulp.

Stichting KOG wenst vurig dat u erin zult slagen de plannen te realiseren.

Met vriendelijke groet,


Een donateur schreef op 3 april:
Maar of de plannen van Pieter Hilhorst zo fijn zijn, betwijfel ik. (Kog heeft hem een brief geschreven)
500 ouder-kindadviseurs komen de scholen in. Eerst werd het sociale huisarts genoemd, maar arts is een beschermd beroep.

Nu al krijgen kinderen (groep 4 en 7), vaak zonder dat de ouders het weten, gesprekken met jeugdwerkers op school. In hun eentje.

Als je Henry Otgaar, die erg waarschuwt voor de meldcode en risicolijstjes (forensisch psycholoog Maastricht) leest, begrijp je dat aan kinderen alles ontlokt kan worden. En dat gebeurt a.d.h.v. lijstjes ook. (zie: http://fpblog.nl/2012/12/11/de-meldcode/ )
Als zo’n jeugdwerker dan onraad voelt, en aan de hand van de invullijstjes kan dat heel snel, komt er weer een melding bij het AMK en wordt het gezin jeugdzorg ingezogen.

Op middelbare scholen wil men het pubergesprek invoeren.
100 zeer intieme vragen (ik heb de lijst gezien), bv. of pubers weleens seks tegen hun zin hebben gehad, of dat er spanningen zijn in het gezin.
Ook weer: Er wordt zogenaamd respectvol met de informatie omgegaan, maar als men aanleiding ruikt, wordt er weer een gesprek georganiseerd en wordt het gezin jeugdzorg weer ingezogen. Heel benauwend.
BJAA heeft al aangegeven hier weer extra geld voor te moeten. Alsof jeugdzorg niet al duur genoeg is.

Staat het artikel: Tekortkomingen bij de uithuisplaatsing, van hoogleraar Jeugdbescherming Ido Weijers al op de site? Te vinden op https://www.idoweijers.nl/opinie.htm
Ga terug