Dossier-inzage bij Bjz Utrecht niet vanzelfsprekend

Aan de Directie van Bureau jeugdzorg Utrecht
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Haarlem, 31 juli 2013

Zeer geachte Directie,

Een vader deelde ons mee dat Bureau jeugdzorg Utrecht hem inzage in het dossier van zijn kleine kind had geweigerd. De teammanager zou letterlijk gezegd hebben: “U heeft geen gezag en geen omgang dus u heeft nergens recht op”.

Wilt u stichting Kinderen-Ouders-Grootouders laten weten
wat u van deze uitspraak vindt, en
wat u zult ondernemen om de wetskennis van uw medewerkers te vergroten?

Met vriendelijke groet,

Bjz antwoordt op 12 augustus:
Geachte heer/mevrouw Barendse-Cornelissen,
Zoals u zult begrijpen kunnen wij ons geen oordeel vormen over deze zaak, zonder de casus en daarmee de wettelijke positie van vader te kennen. Uiteraard zijn wij bereid deze zaak nader te bekijken als de betrokken cliënt ons daartoe verzoekt.
Indien ik meer informatie (minimaal de naam en geboortedatum) van de betrokken cliënt ontvang, ga ik graag nader in op uw vragen.
Met vriendelijke groet,

Bjz heeft de gevraagde informatie ontvangen en op 4 september 2013 geantwoord zoals in het volgende item te lezen is.