KOG stelt op 15 juli 2009 7 vragen aan Bjz Friesland en krijgt op 10 mei 2010 antwoord
De vragen gaan over de verhouding Bjz/AMK en de dossiers
Correspondentie met Bjz Noord-Holland

n.a.v. de brochure 'Hoe wij met bezwaar omgaan'.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is machteloos tegenover de monopoliepositie van Bureau jeugdzorg
omdat de wet deze positie heeft gecreëerd
In augustus 2009 heeft het Ministerie voor Jeugd en Gezin geschreven dat jeugdzorg niet zomaar in de gegevens van het consultatiebureau kan kijken
Met toestemming van de ouders kan dit wel
Correspondentie met de Raad voor de Kinderbescherming n.a.v. een brief van 23 augustus 2010.
Let op:
1- op 4 april 2011 heeft het Landelijk Bureau bevestigd, dat een gesprek met een raadsmedewerker mag worden opgenomen (voor eigen gebruik).
2- De 'Richtlijnen (laten) verrichten extern onderzoek' zijn nog van kracht!
3- Kopie van het dossier dient onmiddellijk verstrekt te worden: “een kopie van het dossier moet zonder meer en zonder vertraging verstrekt worden; vragen als “waar hebt u het eigenlijk voor nodig” zijn ongepast; men moet rustig kunnen bekijken waar men kopie van wil ontvangen.”
Zijn er helemaal geen criteria voor uithuisplaatsing?

Brief aan de Commissie voor Jeugd en Gezin d.d. 31 december 2009 n.a.v. correspondentie met  Noord-Holland

Wie mishandelen er kinderen?
Brief aan Perspectief d.d. 7 juni 2010