In augustus 2009 heeft het Ministerie voor Jeugd en Gezin geschreven dat jeugdzorg niet zomaar in de gegevens van het consultatiebureau kan kijken

Brief KOG van 16 juli 2009 

Aan de Minister voor Jeugd en Gezin
Postbus 16166
2500 BD Den Haag

Haarlem, 16 juli 2009

Zeer geachte Heer,

In de brochure ‘Samenwerken voor de jeugd’ (met een woord vooraf van u) is te lezen:
“De jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en de GGD’en) is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin.” (pag. 6) en
“Als het Centrum voor Jeugd en Gezin de problemen niet kan oplossen, dan neemt het contact op met Bureau Jeugdzorg (…). Bureau Jeugdzorg stelt dan de indicatie voor die zwaardere zorg en maakt hiervoor gebruik van de kennis die al bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (bijvoorbeeld via de jeugdgezondheidszorg …) bekend is.” (pag. 10)

Moeten wij dit zo begrijpen, dat Bureau Jeugdzorg toegang heeft tot gegevens van consultatiebureaus?

Met vriendelijke groet,

 

Antwoord van het Ministerie voor Jeugd en Gezin 27 augustus 2009