De Nederlandse Mededingingsautoriteit is machteloos tegenover de monopoliepositie van Bureau jeugdzorg

2008 - 2011 >>
Brief van KOG d.d. 29 juni 2010 (wordt nog geplaatst)

Antwoord NMa 12 juli 2010Ga terug