Grootouders

Als het gezin van je kind uit elkaar valt

Een grootvader schrijft een boek over zijn leven om het te vertellen aan zijn "verdwenen" kleindochter
A.J. Mol; Mam, waar is Opa nu gebleven?; Rotterdam, 2011. ISBN 978-94-91254-24-6
www.jeugdzorgammehoela.nl
De naam van de website is ook de titel van een boek, met ondertitel Een aanklacht tegen handelwijze en organisatie van Bureau Jeugdzorg.
Uit elkaar
Waardoor is een scheiding vaak zo’n drama?
Moeder-kind-vader; een drieluik over ouderverstoting
Dit is het tweede Nederlandstalige boek over het ouderverstotingssyndroom (PAS)
Joep Zander heeft belangrijke boeken geschreven
over verstoorde relaties
Vertrouwen in de jeugdzorg
Wiel Janssen, meer dan dertig jaar werkzaam in de jeugdzorg, geeft zijn visie op een betere jeugdzorg en beschrijft de omslag die daarvoor nodig is
Spookrijders in de zorg
Onder redactie van Jos Lame is in 2011 uitgekomen 'Spookrijders in de zorg. Pleidooi voor een gezondheidszorg zonder meldplicht, privacyschending, afbraak van instituties en zonder megalomane systemen'
Waardoor gaat jeugdzorg zo vaak mis?

Vijf oorzaken:

Boeken over kindermishandeling
nuttig om te bekijken om te weten wat voor beeld de instanties niet van u moeten krijgen
Als er 'niets aan de hand' is
Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling
Waar bemoeit u zich mee?!
Morele dilemma's in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming
(uitgegeven in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming)
Uit huis geplaatst, Gesprekken met betrokkenen en beroepskrachten over gevolgen en dilemma's

R. van Asselt; Amsterdam, 2007. ISBN-10: 90 6665 814 2   

Dilemma's op de drempel, onder redactie van P. Slot
Signaleren en ingrijpen van professionals.
Ook in 2012 is de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling niet vrolijk over jeugdzorg.
"Ontzorgen en normaliseren": als jeugdzorg dat nou toch eens probeerde.
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling heeft samen met de Raad voor Volksgezondheid en Zorg een zeer kritisch rapport uitgebracht.
Sinds 2009 is er niet veel verbeterd.
Vals alarm. Als je ex uit is op wraak ...

Voor de prettige prijs van 5 euro schaft u Vals alarm aan van Marelle Boersma.

Rene Clarijs is 25 november 2013 gepromoveerd op het proefschrift Tirannie in de jeugdzorg.

https://www.dropbox.com/s/ayfhfeyuybohakm/René_Clarijs_artikel_Transitie_sept_%2712_%282%29.pdf   
hier kunt u het proefschrift downloaden.

De handelseditie kost €59,90 ISBN 9789088504846

 

R. Golemi; Recht Voor Allen; ISBN 9789081976817; 15 euro.

Verslag van de uithuisplaatsing van drie kleine kinderen en de pogingen van de instanties om dat vooral zo te houden.

De Nederlandse overheid steekt haar neus te veel in de gezinnen,

is de mening van Ido Weijers, die sinds 1 juli 2011 de bijzondere (door de Raad voor de Kinderbescherming ingestelde) leerstoel Jeugdbescherming van de opleiding pedagogiek van de Universiteit Utrecht bekleedt.

Parens patriae en prudentie, Grondslagen van jeugdbescherming
Ido Weijers; Parens patriae en prudentie. Grondslagen van jeugdbescherming; Amsterdam, 2012.
ISBN 978 90 8850 319 1  Prijs 13,90 euro.
Vier (grotendeels biografische) romans waarin gezinsproblemen indringend beschreven worden.
De rol van de jeugdzorg komt ook aan bod. Het is goed te zien hoe mensen (kinderen) de moeilijkheden vaak zelf overwinnen.
Mevrouw, mag ik bij u wonen? Caroline Karssen e.a.

uitgegeven in 2014, vlak voor en met het oog op de Transitie. De ghostwriters zijn twee journalisten van het blad Kindermishandeling, het materiaal is geleverd door een gedragswetenschapper/ onderwijspsycholoog bij de afdeling gedwongen jeugdhulp van het Bureau Jeugdzorg Haaglanden.

Judith. Het levensverhaal van een jonge vrouw die haar jeugdtrauma niet te boven komt. ISBN 978-90-445-2593-9

De schrijver van het boek Judith, Aloys van der Stoep, heeft in 2013 het levensverhaal van zijn op 32-jarige leeftijd overleden dochter opgetekend. Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming hebben een rol gespeeld in haar zelfmoordpoging.
 

https://www.managementboek.nl/boek/9789023242826/kinderen-eerst-...-huub-van-t-hek

https://www.managementboek.nl/boek/9789023242826/kinderen-eerst

De digitale schaduw, hoe het verlies van privacy en de opkomst van digitale profielen je leven beinvloeden. Dimotri Tokmetzis, Houten-Antwerpen, 2012
ISBN 9 789000 3064343
Ouderverstoting is verschrikkelijk voor het verstotende kind en voor de verstoten ouder (en vaak ook zijn familie)

Let op: het gaat om een kind dat geen eigen reden heeft om de ouder te verstoren.

Wraparound care in de jeugdzorg & Implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp. Jo Hermanns, Andrea Klap, Karin Smit, Antoon Zwart
Amsterdam, 2012. ISBN 978 90 8850 245 3. Prijs 16,90 euro
De huidige ombudsman, Margrite Kalverboer, heeft geschreven:

Het belang van het kind in het Nederlands recht; voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief.

Jeugdwet tekst en toelichting, parlementaire geschiedenis; van mr drs E.G.M. Huisman

augustus 2014

Prof. G.P. Hoefnagels; Opstellen over rapportage; 9e druk Van Gorcum 1996 ISBN 90 23231716
Een boek dat u kan helpen uw gevoel dat er iets niet klopt in de rapportage onder woorden te brengen.
Ik zal nooit meer stout zijn, boek van Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan.
Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs € 15,03, incl. verzendkosten € 18,85
Medio juni is het ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6
Literatuurlijst bij de tussenevaluatie herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Huijer, J. Waarheidsvinding in de jeugdbescherming. NJB 2014/13.

Proefschrift dr C. Bartelink over uithuisplaatsingen

Uithuisplaatsing afhankelijk van persoon gezinsvoogd.

Anne Steenbakkers promoveerde 17 mei 2018 aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Psychosociale behoeften van jongeren in pleeggezinnen en de impact van traumatische ervaringen

Diagnosedrift, hoe onze labelcultuur kinderen tekortdoet

Sanne Bloemink, 19,99 euro.

In dit boek ook de JIM, die geacht wordt uhp's te voorkomen

Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp  is te bestellen voor € 25,-. https://beroepseer.vrijeboeken.com

8 maart 2019: promotie in Leiden van mr drs M. de Jong-de Kruijf

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/kind-knapt-meestal-niet-op-van-gesloten-jeugdzorg.3302659.lynkx

Scriptie met heel veel literatuur

Voor iedereen die geïnterneerd is in de geschiedenis van de jeugdbescherming lees deze scriptie... 

 

Geeft een beeld vanaf het moment dat bureau kinderrechter in 1922 verantwoordelijk werd voor de uitvoering van de OTS tot aan de enorme stelsel wijziging in 2015 

 

https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=131653

Echt doen wat nodig is

Dorien Graas, Annemiek de Klein, Jeffrey Stevens, Thijs Jansen & Gerard van Nunen (redactie), 2018

Thuiszitters

Publicatie 'leren van thuiszittersinitiatieven'

Op verzoek van OPaZ onderzocht Movisie welke initiatieven er zijn voor kinderen en jongeren die niet naar school gaan, de zogeheten thuiszitters. Het verslag van deze verkenning is nu verschenen. Klik hier voor de pdf .

Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan? R. Iedema

Ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan? Schrijver Renko Iedema.

Worstelen met geboeide handen, P. Verschuren Hoe de gemeente greep zoekt op de jeugdzorg

Wethouder jeugd aan het woord.

Kinderen van de staat, jeugdzorg in ademnood

Helene van Beek

Ook als e-book en luisterboek

 

Gepleegd, haat en geweld in een pleeggezin onder jeugdzorg
Jasper Heijting
Boek van kamerlid René Peters: Zorgen over de jeugdzorg
Het boek kost 12,50
Emotioneel gevangen, over ouderverstoting
Monique Meulemans schrijft in 2020 boek "Voor iedereen die te maken heeft met ouders en kinderen in scheidingssituaties"
Vaak krijgen ouders met jeugdzorg te maken in wat dan heet een vechtscheiding. In dit boek onderzoeken naar bijv. effectiviteit van gedwongen communicatie.