Jeugdwet tekst en toelichting, parlementaire geschiedenis; van mr drs E.G.M. Huisman

Literatuur >>

Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Jeugdwet aangenomen (EK, 33 684, A). Op 14 maart 2014 is de Jeugdwet in het Staatsblad gepubliceerd. De Jeugdwet vervangt niet alleen de Wet op  de Jeugdzorg maar ook verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg. Bovendien zijn jeugdbescherming en jeugdreclassering ook opgenomen in de Jeugdwet.


Ga terug