Joep Zander heeft belangrijke boeken geschreven

Literatuur >>
http://relapublishing.nl  
http://relapublishing.nl/drieluik.htm (Rela Publishing 2004. Over een vernield en weer hersteld vader-kind contact.Interview met vader, moeder en kind. Theoretische beschouwingen over het ouderverstotingssyndroom en geestelijke mishandeling.)
 
Verpasseerd ouderschap, over loyaliteitsmisbruik en ouderverstoting: http://relapublishing.nl/volo.htm
(rela-publishing januari 2009 De opvolger van het uitverkochte "Ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context".) In een tiental artikelen en enkele praktijkillustraties schetsen prominente gedragswetenschappers zoals Prof. Van Gijseghem, juristen als Peter Prinsen en de Belgische senator Guy Swennen een omvattend beeld van de inzichten en ontwikkelingen, toegespitst op de Nederlandse en Belgische situatie. In een interview laten we Prof. Hoefnagels aan het woord. Hij is de grondlegger van scheidingsbemiddeling in Nederland en heeft zich herhaaldelijk over het ouderverstotingssyndroom uitgelaten. Zelf nam ik de inleiding, het geschioedenishoofdstuk en het stuk over de cijfers voor mijn rekening. )
 
en Gemist Vaderschap: http://relapublishing.nl/gemistvaderschap.htm (rela-publishing januari 2006 Boek samen met Emiel Smulders. Doormiddel van een 9-tal interviews, enkele achtergrondartikelen en veel illustraties en informatiekaders wordt u geleid door de essentiele probleem van het gemiste vaderschap. Bijdragen van onder andere prof. Louis Tavecchio en Harry van Bommel)
 

Ga terug